Theses on a related topic (having the same keywords):

obcansky zakonik, obchodni zastoupeni, smlouva o obchodnim zastoupeni, zastoupeny, obchodni zastupce, provize, vyhradni obchodni zastoupeni, nevyhradni obchodni zastoupeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Činková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouva o obchodním zastoupení | Theses on a related topic Display description

2.
Večeřová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouva o obchodním zastoupení (soulad se směrnicí 86/653 EHS) | Theses on a related topic

3.
Křivanová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouva o obchodním zastoupení - porovnání české a běloruské právní úpravy | Theses on a related topic

4.
Kvasničková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané otázky obchodního zastoupení | Theses on a related topic

5.
Tollnerová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Ochrana obchodního zástupce u smluv o obchodním zastoupení | Theses on a related topic

6.
Bába, Lukáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Využití motivačních a stimulačních nástrojů v podniku | Theses on a related topic

7.
Fialová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vzor smlouvy o obchodním zastoupení s komentářem | Theses on a related topic

8.
Hladký, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právnická osoba jako obchodní zástupce | Theses on a related topic

9.
Rykr, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Smlouva o obchodním zastoupení | Theses on a related topic

10.
Schwarzenstein, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepřímé zastoupení | Theses on a related topic

11.
Vích, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz konkurence ve smluvním právu | Theses on a related topic

12.
Adámková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava sousedských vztahů jako výraz vnějšího omezení vlastnického práva | Theses on a related topic

13.
Bajerová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Analýza forem vstupu českého podniku na ruský trh | Theses on a related topic

14.
Belanová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadné plnění v závazkových vztazích a jeho následky | Theses on a related topic

15.
Benák, Jaroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Strategie spolků pro nakládání s dispozitivními ustanoveními nového Občanského zákoníku při přípravě stanov | Theses on a related topic

16.
Blatná, Dana maiden name: Zezulová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Plot ve světle platné právní úpravy | Theses on a related topic

17.
Borovička, Miloš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě | Theses on a related topic

18.
Břízová, Iva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Journalism
Bachelor's thesis defense: Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu | Theses on a related topic

19.
Cuberová, Júlia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Uplatňování práv z odpovědnosti za vady - komparace české a čínské právní úpravy | Theses on a related topic

20.
Cviček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní prostředky ochrany osobnosti | Theses on a related topic

21.
Czehowská, Beata
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Případová studie přeměny občanského sdružení na ústav | Theses on a related topic

22.
Čala, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncept předvídatelnosti pohledem Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a občanského zákoníku | Theses on a related topic

23.
Čejková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odstoupení od smlouvy a jeho vliv na věcně právní účinky smlouvy | Theses on a related topic

24.
Černá, Kristýna maiden name: Vrchlabská
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozumnost v občanském zákoníku | Theses on a related topic

25.
Černý, Miloš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: History of the State and Law)
Advanced Master's thesis defense: Český právník Antonín Randa, jeho dílo a význam v kontextu doby | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Český právník Antonín Randa, jeho dílo a význam v kontextu doby | Theses on a related topic

26.
Česalová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Demokratizace českého právního řádu po r. 1989 | Theses on a related topic

27.
Daňková, Markéta maiden name: Adámková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Systematika právnických osob v občanském zákoníku | Theses on a related topic

28.
Dinghová, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Ukrainian Language and Literature
Master's thesis defence: Analýza vzniku a vývoje české a ukrajinské terminologie smluvnych vztahů (na socialné-politickém pozadi) | Theses on a related topic

29.
Dlouhá, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj úpravy zástavního práva a jeho realizace v českém právním řádu | Theses on a related topic

30.
Dobiáš, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Společenství vlastníků jednotek v zák. 72/1994 Sb. a občanském zákoníku (komparativní studie) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Společenství vlastníků jednotek v zák. 72/1994 Sb. a občanském zákoníku (komparativní studie) | Theses on a related topic

31.
Dobišar, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sousedská práva | Theses on a related topic

32.
Doffková, Beáta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odraz římského práva v institutech současného českého práva - institut držby | Theses on a related topic

33.
Douda, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Využití mezipodnikové spolupráce (případová studie) | Theses on a related topic

34.
Drnovská, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana právního postavení nájemce a pronajímatele bytu

35.
Eyerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zvíře jako předmět vlastnického práva | Theses on a related topic

36.
Fajt, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví | Theses on a related topic

37.
Fialková, Sára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reforma závazkového práva ve Francii | Theses on a related topic

38.
Fleischerová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Darovací smlouva | Theses on a related topic

39.
Flekačová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele u distančních smluv | Theses on a related topic

40.
Fojtík, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Veřejný statek pozemkového práva. Poučení z minulosti pro budoucnost | Theses on a related topic

41.
Foltýn, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta - zajišťující institut občanského práva | Theses on a related topic

42.
Foltýn, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Nezbytná cesta v teorii a soudní praxi | Theses on a related topic

43.
Frankotová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Sousedská práva | Theses on a related topic

44.
Fraňková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Land Registry Administration)
Bachelor's thesis defense: Služebnosti umožňující přístup k nemovitosti v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

45.
Frenclová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití práva a jeho aktuální vývoj | Theses on a related topic

46.
Fulajtárová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Věcná břemena se zaměřením na služebnost inženýrské sítě | Theses on a related topic

47.
Gajzlerová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Změny v zajištění a utvrzení závazků podle návrhu Občanského zákoníku, komparace s úpravou v zákoníku obchodním | Theses on a related topic

48.
Gaňová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotní péče | Theses on a related topic

49.
Girtová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Věcná břemena a služebnosti k pozemkům v právní úpravě | Theses on a related topic

50.
Haase, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Spotřebitelské smlouvy | Theses on a related topic