Theses on a related topic (having the same keywords):

migration, portugalsko, migrace, portugal

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Ševčík, Zdeněk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Zahraniční migrace v České republice | Theses on a related topic Display description

202.
Ševela, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Economic Policy, English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: A Comparative Analysis of the British and Czech Responses to the Current Migrant Crisis in Europe | Theses on a related topic

203.
Šišková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Druhová diverzita rodu Gyrodactylus parazitujících endemické druhy kaprovitých ryb ve vybraných mediteránních oblastech | Theses on a related topic

204.
Špačková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Suburbanizace Uherskohradišťska | Theses on a related topic

205.
Špotáková, Petra maiden name: Kvapilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Volný čas přistěhovalecké rodiny v ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Volný čas přistěhovalecké rodiny v ČR | Theses on a related topic

206.
Štaflová, Kristina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Sociální integrace barmských azylantů v České republice s akcentem na integraci na pracovní trh | Theses on a related topic

207.
Šťásek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Hradec Králové a Pardubice – populační centra východních Čech | Theses on a related topic

208.
Štěrbová, Nikola
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature, Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: O Medo na Poesia de Al Berto | Theses on a related topic

209.
Štolba, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Tvorba a implementace obranných politik V4 na pozadí percepce bezpečnostních hrozeb | Theses on a related topic

210.
Štolfová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Biometrická charakteristika netopýrů komplexu Pipistrellus pipistrellus | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Biometrická charakteristika netopýrů komplexu Pipistrellus pipistrellus | Theses on a related topic

211.
Štrbák, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Censura à imprensa no Estado Novo (1933-1974) | Theses on a related topic

212.
Šustr, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Češi a cizinci - série publicistických rozhovorů | Theses on a related topic

213.
Švec, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / Economic Policy, European Studies
Bachelor's thesis defense: Vybrané příčiny krize eurozóny a jejich možná řešení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vybrané příčiny krize eurozóny a jejich možná řešení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vybrané příčiny krize eurozóny a jejich možná řešení | Theses on a related topic

214.
Tausingerová, Ester
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Integrace vietnamských dětí na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

215.
Tesař, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na informace v ČR a Portugalsku (komparace) | Theses on a related topic

216.
Triasunova, Anastasiia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / General Linguistics
Bachelor's thesis defense: Česko-ruský jazykový kontakt a postavení ruštiny v ČR po roce 1989 | Theses on a related topic

217.
Türünz, Ali
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Sociology (4-years) / Sociology
Dissertation defense: Music as a Resource in the Migratory Context: Turkish Choirs in Hamburg | Theses on a related topic

218.
Vacková, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Aplikace westminsterského a konsensuálního modelu demokracie na politický systém Portugalska | Theses on a related topic

219.
Vacková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: O sistema político de Portugal | Theses on a related topic

220.
Váně, Vlastimil
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Master's thesis defence: A poesia de José Luís Peixoto

221.
Vaňková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Analýza diskusních fór - migrace jako veřejné téma | Theses on a related topic

222.
Váňová, Diana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Master's thesis defence: Možnosti začleňování žáků-cizinců pomocí občanské výchovy | Theses on a related topic

223.
Vašátko, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Transformace regionu po roce 1989 na příkladu SO ORP Vítkov se zaměřením na obyvatelstvo a sídla | Theses on a related topic

224.
Vašíček, Bohumil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Biokoridory a jejich význam pro migraci organismů u vybraných příkladů | Theses on a related topic

225.
Vašinová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Brazilské favely: Vznik a vývoj chudinských čtvrtí v brazilském městě Rio de Janeiro/Favelas do Brasil: A origem e o desenvolvimento das favelas no Rio de Janeiro | Theses on a related topic

226.
Vašková, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Profily a motivace suburbanizérů ve vybraných lokalitách brněnské aglomerace | Theses on a related topic

227.
Vávra, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Komparace vývoje stranických a volebních systémů Španělska a Portugalska od konce 70. let | Theses on a related topic

228.
Vavříková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití prvků terapií při volnočasových aktivitách dětí žadatelů o udělení mezinárodní ochrany | Theses on a related topic

229.
Večeřová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Bezpečnostní aspekty tzv. "Džungle v Calais" | Theses on a related topic

230.
Vejrostová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Integrace cizinců ve městě Brně | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Integrace cizinců ve městě Brně | Theses on a related topic

231.
Vídenská, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Prezentace vývoje a utváření identity vietnamskými dívkami vyrůstajícími v České republice | Theses on a related topic

232.
Vlachová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Hudba na hranicích | Theses on a related topic

233.
Vlašic, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Srovnání přístupů policistů a sociálních pracovníků k cizincům v zařízení pro zajištění cizinců Poštorná | Theses on a related topic

234.
Vlč, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Integrace druhé generace immigrantů do evropské společnosti | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Integrace druhé generace imigrantů do evropské společnosti | Theses on a related topic

235.
Vojtíšková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Political Science
Bachelor's thesis defense: Vliv Amnesty International na politiky Evropské unie v oblasti lidských práv - se zaměřením na problematiku uprchlictví | Theses on a related topic

236.
Vopěnková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Optimalizace protinádorových vakcín na bázi dendritických buněk | Theses on a related topic

237.
Vybíralová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Sekuritizace islámu a muslimské migrace ve Francii | Theses on a related topic

238.
Vyhňáková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Postavení cizinců na trhu práce v České republice | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Postavení cizinců na trhu práce v České republice | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Postavení cizinců na trhu práce v České republice

239.
Vyhnalíková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Problematika integrace cizinců do společnosti: role učitele | Theses on a related topic

240.
Waageová, Sofie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Wo fühlst Du dich zu Hause? (Ein Vergleich zwischen der Tschechischen Republik und den deutschsprachigen Ländern anhand von vier Interviews mit Migranten) | Theses on a related topic

241.
Weinbergerová, Julie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Rizika výživy spojená s obalovým materiálem | Theses on a related topic

242.
Weiser, Miroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Populační vývoj vybraných metropolitních oblastí ČR v období 1991-2011 | Theses on a related topic

243.
Zahránková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociologicko právní aspekty kriminality žen cizinek | Theses on a related topic

244.
Zátopková, Markéta maiden name: Lhotská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Dutch Language and Literature
Bachelor's thesis defense: "Ik heb mijn toekomst hier". Een vergelijking van de migratiemotieven van Turkse en Marokkaanse migranten van de eerste generatie | Theses on a related topic

245.
Zbírkovský, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Integrace cizinců v ČR - sociální, právní a ekonomické aspekty | Theses on a related topic

246.
Zemanová, Kamila maiden name: Dušková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Aspekty poskytování kulturně specifické ošetřovatelské péče | Theses on a related topic

247.
Zemanová, Zdena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Regionální rozvoj v kontextu teorie Edgara M. Hoovera | Theses on a related topic

248.
Zezula, Nikodém
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Role proteinu CTHRC1 ve zdravé a nádorové buňce | Theses on a related topic

249.
Zichová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Bachelor's thesis defense: Komparace francouzského Národního sdružení a německé Alternativy pro Německo z hlediska jejich přístupu k Evropské unii | Theses on a related topic

250.
Žilavá, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Suburbanizace Frýdecko-Místecka | Theses on a related topic