Theses on a related topic (having the same keywords):

remission, major depressive disorder, kognitivni deficit, neuropsychologicka rehabilitace, neuropsychologicka diagnostika, depresivni porucha, kognitivni funkce, remise, cognitive functions, cognitive deficit, neuropsychological rehabilitation, neuropsychological diagnostics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Holcnerová, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Profil kognitivních funkcí u depresivních pacientů v období remise | Theses on a related topic Display description

2.
Kaplanová, Romana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Diagnostický nástroj THINC-it při hodnocení kognitivních funkcí u depresivní poruchy. | Theses on a related topic

3.
Dočkalová, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kognitivní deficit u deprese v době remise | Theses on a related topic

4.
Machková, Tereza maiden name: Vrbická
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Ověřování psychometrických charakteristik psychodiagnostických metod | Theses on a related topic

5.
Malinková, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Člověk s diagnózou deprese - komparace psychických fenoménů nemoci na počátku léčby a v remisi | Theses on a related topic

6.
Kotalová, Tamara
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Screening kognitivních poruch, hloubkou odpovídajících syndromu demence, u klientů domova seniorů | Theses on a related topic

7.
Olivová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv kognitivního deficitu u pacientů se schizofrenií na kvalitu líčení | Theses on a related topic

8.
Senohrábková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Profil kognitivního deficitu u akutně vzniklých mozkových lézí | Theses on a related topic

9.
Senohrábková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Cognitive deficit profile in right-side and left-side brain lesions | Theses on a related topic

10.
Tronečková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Efektivita tréninku paměťových funkcí u osob s organickým postižením mozku | Theses on a related topic

11.
Anderková, Ľubomíra maiden name: Hrčová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neuroscience (4-years) / Neuroscience
Dissertation defense: Efekt rTMS na kognitivní funkce u pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku | Theses on a related topic

12.
Bartoňová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Kognitivní výkon u pacientů s depresivní poruchou: profil, dynamika a související faktory (teze disertační práce) | Theses on a related topic

13.
Bělohlávková, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u roztroušené mozkomíšní sklerózy | Theses on a related topic

14.
Biedlová, Kamila maiden name: Hemrová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Využití lidových řemesel v systému předškolního vzdělávání | Theses on a related topic

15.
Blahová, Milena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán u pacienta s roztroušenou sklerózou | Theses on a related topic

16.
Černík, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Možnost ovlivnění kognitivního výkonu depresivních pacientů pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace | Theses on a related topic

17.
Černík, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Možnost ovlivnění kognitivního výkonu depresivních pacientů pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (teze disertační práce) | Theses on a related topic

18.
Dofková, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Efektivita tréninku kognitivních funkcí u pacientů s duševní poruchou. | Theses on a related topic

19.
Döményová, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Sapir-Whorfova hypotéza: vliv jazyka na funkční organizaci mozku | Theses on a related topic

20.
Dorazilová, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Riziko psychózy a psychotické zážitky v běžné populaci | Theses on a related topic

21.
Dörrerová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Diagnostika paměťových funkcí pomocí programu Neurop 2 | Theses on a related topic

22.
Dostálová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychometrická studie Wisconsinského testu třídění karet | Theses on a related topic

23.
Fialová, Irena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Změny kognitivních funkcí u seniorů v souvislosti s implantací kyčelního kloubu | Theses on a related topic

24.
Fischerová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u duševních poruch (srovnání schizoafektivní a bipolárně afektivní poruchy). | Theses on a related topic

25.
Havelka, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kognitivní deficit a kortizolémie u pacientů s první epizodou schizofrenie | Theses on a related topic

26.
Hejčová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv Crohnovy choroby na život jedince | Theses on a related topic

27.
Hublová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychiatry (4-years) / Psychiatry
Dissertation defense: Profil osobnosti a kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie | Theses on a related topic

28.
Hummelová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Prevence a detekce rizikových faktorů kognitivních a osobnostních změn u pacientů s Parkinsonovou nemocí léčených metodou hluboké mozkové stimulace. | Theses on a related topic

29.
Chudáčková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Sexuální dimorfismus lidského mozku: ontogenetického vývoje kognitivních funkcí | Theses on a related topic

30.
Jelínek, Matyáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Vyšší kognitivní funkce - čtení | Theses on a related topic

31.
Jiskrová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití terapií pro rozvoj kognitivních funkcí u osob s Downovým syndromem | Theses on a related topic

32.
Kociánová, Nicola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kognitivní remediace u pacientů s poruchami příjmu potravy | Theses on a related topic

33.
Kovářová, Eva maiden name: Vágnerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dysgrafie a její problematika u žáků mladšího školního věku | Theses on a related topic

34.
Krajsová, Radka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s roztroušenou sklerózou | Theses on a related topic

35.
Králová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv kognitivního tréninku na edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami | Theses on a related topic

36.
Linková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Testování kognitivních funkcí u Alzeimerovy choroby a jejich ovlivnění farmakologickou léčbou. | Theses on a related topic

37.
Metelková, Květa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u roztroušené mozkomíšní sklerózy | Theses on a related topic

38.
Necidová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Využití kognitivního tréninku u pacientů s kvadruplegií | Theses on a related topic

39.
Pivodová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv Feuersteinovy metody na rozvoj kognitivních schopností u dospívajících | Theses on a related topic

40.
Pohořalá, Aneta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Problematika malnutrice u pacientů s Crohnovou chorobou | Theses on a related topic

41.
Postolková, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Přínos Londýnské věže (Drexel verze) k diagnostice exekutivních funkcí u schizofrenie | Theses on a related topic

42.
Radina, Jakub
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Fyzioterapie u sclerosis multiplex | Theses on a related topic

43.
Rašovská, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Narušená komunikační schopnost u osob s roztroušenou sklerózou | Theses on a related topic

44.
Rotscheinová, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Vývoj kognitivních funkcí u dětí při přechodu z mateřské školy do základní školy | Theses on a related topic

45.
Rozkopalová, Kateřina maiden name: Chloubová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Demence u osob s Downovým syndromem | Theses on a related topic

46.
Semešová, Alexandra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Člověk s dg. Schizofrenie – komparace psychických fenoménů (se zřetelem na kognitivní funkce) nemoci na počátku léčby a v remisi | Theses on a related topic

47.
Schwanzerová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Diagnostika pozornosti neuropsychologickým programem Neurop-2 | Theses on a related topic

48.
Slámová, Natálie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Efektivita tréninku kognitivních funkcí u pacientů s duševní poruchou. | Theses on a related topic

49.
Štěpánková, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Medical Rehabilitation and Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u roztroušené mozkomíšní sklerózy | Theses on a related topic

50.
Theiner, Pavel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Psychiatry
Dissertation defense: Kognitivní funkce jako endofenotypy hyperkinetické poruchy v dětství | Theses on a related topic