Theses on a related topic (having the same keywords):

dusevni vlastnictvi, mezinarodni smlouvy, ownership, vlastnicke pravo, lidska prava, human rights, intellectual property, self-executing, international treaties, prima aplikovatelnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

351.
Klusová, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limity zveřejňování fotografií na facebooku | Theses on a related topic Display description

352.
Kmošková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Převody zemědělských a lesních pozemků | Theses on a related topic

353.
Kneblová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defense: Kartografická analýza vybraných prvků zelené infrastruktury na území města Brna | Theses on a related topic

354.
Koběrská, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání české a rakouské úpravy vlastnického práva | Theses on a related topic

355.
Kocourková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výstavba bytových domů na základě smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo dle občanského zákoníku a obchodního zákoníku | Theses on a related topic

356.
Kočtářová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: International Child Abduction and the Case Law of the European Court of Human Rights | Theses on a related topic

357.
Kohoutová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Záznam do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

358.
Kohutičová, Pavlína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Charta základních práv Evropské unie v judikatuře Evropského soudního dvora | Theses on a related topic

359.
Kolumber, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: History of the State and Law)
Advanced Master's thesis defense: Koncern Baťa prizmatem vývoje po druhé světové válce: vybrané právní aspekty | Theses on a related topic

360.
Komendová, Nicola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nová úprava občanského práva z roku 1950 | Theses on a related topic

361.
Konečná, Lenka maiden name: Poledníková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Vlastnické právo jako základní právo | Theses on a related topic

362.
Kopčil, Ctibor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestněprávní ochrana zdraví člověka | Theses on a related topic

363.
Kopecká, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztah komunitární ochrany lidských práv k systému Rady Evropy | Theses on a related topic

364.
Koptiš, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život: Interrupce jako právní problém?

365.
Korandová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Postup při registraci ochranné známky | Theses on a related topic

366.
Kostík, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Určení vlastnictví | Theses on a related topic

367.
Koštuříková, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní úprava vyvlastnění | Theses on a related topic

368.
Kotousová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / German-language Translation
Master's thesis defence: Verbonominale Konstruktionen und Funktionsverbgefüge im Deutschen und Tschechischen (anhand von Übersetzungen internationaler Verträge) | Theses on a related topic

369.
Koukal, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava vyvlastnění v Česku a jinde v Evropě | Theses on a related topic

370.
Koutný, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Katastr nemovitostí - aktuální otázky | Theses on a related topic

371.
Kovácsová, Romana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Očkovacia povinnosť ako zásah do telesnej integrity | Theses on a related topic

372.
Kovářová Jirušková, Blažena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Katastr nemovitostí | Theses on a related topic

373.
Kozojed, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Vlastnictví bytů | Theses on a related topic

374.
Král, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Střet ochrany majetku s ochranou osobnosti škůdce | Theses on a related topic

375.
Králíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana duševního vlastnictví v rámci WTO | Theses on a related topic

376.
Králová, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Masakr v Srebrenici a proměna jeho vnímání mezinárodním společenstvím v kontextu teorií mezinárodních vztahů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Explanační potenciál teorií mezinárodních vztahů: případová studie postojů vybraných aktérů mezinárodního společenství k masakru v Srebrenici | Theses on a related topic

377.
Krapfová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestněprávní a trestně procesní aspekty ochrany majetku | Theses on a related topic

378.
Krapková, Simona maiden name: Osmíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Ochrana vlastnického práva v římském právu a dnes (komparace) | Theses on a related topic

379.
Kratina, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Význam rozsudku T-85/09 Kadi proti Evropské komisi pro mezinárodní právo | Theses on a related topic

380.
Kratochvíl, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Obecné pojetí vlastnického práva | Theses on a related topic

381.
Krčálová, Zdenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Reprodukční práva žen: Vybrané otázky v rozhodnutích ESLP | Theses on a related topic

382.
Krčilová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Lidé bez domova a předměty, které vlastní: Pilotní studie pro navazující etnografický výzkum | Theses on a related topic

383.
Krejča, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Poskytování údajů z katastru nemovitostí | Theses on a related topic

384.
Krönerová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv římského práva na současný český právní systém | Theses on a related topic

385.
Krusberská, Eva maiden name: Waletzká
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví fyzických osob | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví fyzických osob | Theses on a related topic

386.
Křístel, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vyznam ústavního soudnictví v ČR

387.
Křivanec, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: První pozemková reforma a její aplikace | Theses on a related topic

388.
Křivánková, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Život matek s mentálním postižením | Theses on a related topic

389.
Kšicová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Subjekty územní samosprávy jako subjekty majetkové | Theses on a related topic

390.
Kubalik, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Pozemek a stavba v kontextu práva | Theses on a related topic

391.
Kubát, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Evropské standardy rodinného práva – utopie nebo realita? | Theses on a related topic

392.
Kubec, Jaromír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní úprava bytového spoluvlastnictví s ohledem na katastr nemovitostí | Theses on a related topic

393.
Kubeša, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Hospodářsko-soutěžní omezení práv duševního vlastnictví | Theses on a related topic

394.
Kučerová, Dita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení žen v kontextu univerzality lidských práv | Theses on a related topic

395.
Kulhavá, Zdeňka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní režim pozemkových úprav | Theses on a related topic

396.
Kurka, Bohumil
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration (combination/specialization: Reg. Develop. & Admin.)
Bachelor's thesis defense: Veřejný zájem a instituce vyvlastnění | Theses on a related topic

397.
Kurowski, Martina maiden name: Vodičková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Nacionalismus v Rusku a jeho projevy | Theses on a related topic

398.
Langerová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodnutí „neštrasburských“ lidskoprávních těles v judikatuře českých vrcholných soudů (NS, NSS, ÚS) | Theses on a related topic

399.
Latinák, Luděk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Majetek obcí v právní úpravě, vnitřních předpisech a judikatuře | Theses on a related topic

400.
Lexová, Ivona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty nařízení neodkladného odstranění stavby | Theses on a related topic