Theses on a related topic (having the same keywords):

oborova komise, association, archive, document, konzervovani, conservation, taxidermy, inventory, archiv, soupis, restaurovani, restoration, preparovani, dokument

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Čepičková, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defence: Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defence: Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů | Theses on a related topic Display description

2.
Hadová, Monika maiden name: Jílková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Restaurování keramiky a její prezentace | Theses on a related topic

3.
Křivánková, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Konzervování a restaurování historických lustrů z Kamenického Šenova plazmo-chemickými metodami | Theses on a related topic

4.
Kubcová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Konzervace depotu železných předmětů z Černé Hory | Theses on a related topic

5.
Lebeda, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Materiálový průzkum a konzervace muzejní trofeje se zaměřením na korozi zinkových slitin | Theses on a related topic

6.
Mácková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Proměny přístupů památkové péče na vybraných sochařských cyklech | Theses on a related topic

7.
Mauerová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Problematika restaurování – konzervování historické mozaiky | Theses on a related topic

8.
Sedláčková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Archival Studies, Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Inventář fondu F 5 Společenstvo lakýrníků a natěračů, Brno 1882–1950 | Theses on a related topic

9.
Zikmundová, Eva maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Konzervace a restaurování pískovcového artefaktu | Theses on a related topic

10.
Balková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defence: Inventarizace černického archivu | Theses on a related topic

11.
Beránková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Konzervování kovového artefaktu | Theses on a related topic

12.
Gritzbach, Karel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defence: Inventář fondu G 10 Dopravní podnik města Brna v Archivu města Brna | Theses on a related topic

13.
Hegrová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Renesanční kamenný portál jižního hospodářského křídla při zámku v Bučovicích | Theses on a related topic

14.
Horáková, Ludmila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defence: Inventář fondu K 2 Dělpe – Dělnická pekárna a cukrárna, z. s. s r. o., Brno v Archivu města Brna. | Theses on a related topic

15.
Maňásková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies, Ethnology
Bachelor's thesis defence: Archiv obce Břestek - inventář k fondu | Theses on a related topic

16.
Navrátil, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defence: Analýza souboru záznamových pásů orchestrionu Philipps Paganini model 3 ze sbírek Technického muzea v Brně pro jejich záchranu a využití | Theses on a related topic

17.
Nováková, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Průzkum a konzervace osteologického materiálu | Theses on a related topic

18.
Obalilová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defence: O 7 Blok, nakladatelství, p. o. Brno (1947) 1990-1997 Inventář | Theses on a related topic

19.
Pecina, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Kříž u Labe - průzkum a ošetření plastiky | Theses on a related topic

20.
Polášek, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Dokumentace restaurování movitého kulturního dědictví | Theses on a related topic

21.
Stříbrný, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defence: Sbírka cínu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze | Theses on a related topic

22.
Štusáková Martínková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Obnovení restaurátorských a konzervátorských dílen v budovách předzámčí Státního zámku Lysice | Theses on a related topic

23.
Žák, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defence: Přístupy k restaurování a konzervování nábytku v Čechách a na Moravě ve 20. a 21. století | Theses on a related topic

24.
Balek, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defence: Hudební tvorba Josefa Preindla - skladby dochované v černickém archivu. Spartace, analýza | Theses on a related topic

25.
Bednářová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Sociology
Bachelor's thesis defence: Rozhlasový dokument. Malé divadlo kjógenu | Theses on a related topic

26.
Benešová, Anežka maiden name: Jiskrová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media Studies and Journalism / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defence: Dokumentární film Pavla | Theses on a related topic

27.
Bugajevová, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Dostupnost českých vysokoškolských kvalifikačních prací | Theses on a related topic

28.
Bukovská, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defence: Multimediálny projekt Sociálna sieť | Theses on a related topic

29.
Čechlovská, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Zhodnocení vybraného souboru sbírkových předmětů Židovského muzea v Praze z hlediska odlišných výsledků materiálového průzkumů slitin stříbra a údajů zjištěných z puncovních značek jako podkladů pro restaurátorské práce | Theses on a related topic

30.
Dymáková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Srovnání nizozemských a českých muzeí z hlediska zaměření na dětské a náctileté návštěvníky | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vzdělávání v oblasti restaurování kulturních památek v České republice a návrh lekcí | Theses on a related topic

31.
Fiedler, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defence: Aplikace počítačové tomografie při konzervování-restaurování a prezentaci sbírkových předmětů | Theses on a related topic

32.
Frajerová, Karla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Problematika dodržování restaurátorského kodexu při konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů | Theses on a related topic

33.
Habrovanská, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Návrh e-learningového kurzu pro práci s odborným textem | Theses on a related topic

34.
Hillová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Public Policy and Human Resources
Bachelor's thesis defence: Fotografická mediální gramotnost studentů maturitního ročníku gymnázia: kvantitativní analýza | Theses on a related topic

35.
Horák, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media)
Bachelor's thesis defence: Druidství a dokumentární esej - na příkladu vlastního dokumentárního filmu | Theses on a related topic

36.
Horáková, Ludmila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Master's thesis defence: Inventář Fondu K 1 Vzájemnost-Včela - Lidové spotřební a výrobní družstvo, z. s. s r. o. Brno v Archivu města Brna | Theses on a related topic

37.
Hudcová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Současná tvorba Bohumily Grögerové | Theses on a related topic

38.
Jiroušek, Miloš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defence: Rekonstrukce zříceniny Kunětická hora Muzejním spolkem v Pardubicích | Theses on a related topic

39.
Jurczyk, Marcel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defence: Komentovaná bibliografie článků z oblasti novověké diplomatiky otištěných v časopisech Archeion a Studia Źródłoznawcze z let 1981-2004 | Theses on a related topic

40.
Kašparová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Návrh a realizace vzdělávacích lekcí se zaměřením na rozvoj dokumentové gramotnosti: Implementace dokumentové gramotnosti do vzdělávacích aktivit Městské knihovny Polička | Theses on a related topic

41.
Kloučková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Rozvíjení komunikativní kompetence ve výuce cizího jazyka prostřednictvím autentického dokumentu | Theses on a related topic

42.
Kocourek, Radim
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defence: Archiv a umění nových médií | Theses on a related topic

43.
Kochová, Kristina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Role a postavení restaurátora v České republice | Theses on a related topic

44.
Koláčková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Zkamenělá svatba | Theses on a related topic

45.
Komínková, Nikol maiden name: Majerová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Vývoj konzervátorských a restaurátorských metod železných a měděných předmětů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vývoj konzervátorských a restaurátorských metod železných a měděných předmětů | Theses on a related topic

46.
Koňařová, Dominika maiden name: Palová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Secondary School Teacher Training in Arts, Visual Arts
Master's thesis defence: Zprostředkování restaurátorského řemesla veřejnosti | Theses on a related topic

47.
Konvalina, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Řízení dokumentace v malém nebo středním podniku

48.
Krajčová, Vladislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Vliv vosků v konzervačních přípravcích na vlastnosti usní | Theses on a related topic

49.
Králiková, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě | Theses on a related topic

50.
Kubíčková Egertová, Iva maiden name: Egertová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defence: Komponovaný rozhlasový rozhovor: Z Čech až na konec světa | Theses on a related topic