Theses on a related topic (having the same keywords):

population dynamics, epidemiology, populacni dynamika, mathematical models, matematicke modely, epidemiologie, enymaticka kinetika, enzyme kinetics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Suchanová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Turčinova-Korotajevova rovnice | Theses on a related topic Display description

2.
Antonova, Mariya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR | Theses on a related topic

3.
Baranová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Bayesovské mapování nemocí pro hodnocení zátěže populace zhoubnými nádory | Theses on a related topic

4.
Bernhauerová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Matematics (4-years) / Probability, Statistics and Mathematical Modelling
Dissertation defense: Mathematical models of evolution | Theses on a related topic

5.
Bezděková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Identifikace kauzálních vztahů v síti humánních fenotypů | Theses on a related topic

6.
Čukanová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Studium molekulární epidemiologie vybraných zástupců virových patogenů včely medonosné (Apis mellifera L.) | Theses on a related topic

7.
Dvořáková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Genotypová charakterizace vybraných kmenů Staphylococcus aureus produkujících Pantonův-Valentinův leukocidin | Theses on a related topic

8.
Horáčková, Leona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Kartografie jako nástroj prevence chorob a podpory zdravotního vzdělávání | Theses on a related topic

9.
Chlubnová, Janka maiden name: Čerňanská
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Národní onkologický registr (NOR) pohledem všeobecné sestry | Theses on a related topic

10.
Janoušková, Eva maiden name: Vodrážková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Matematics (4-years) / Probability, Statistics and Mathematical Modelling
Dissertation defense: Mathematical modeling/Impacts of trade-offs on dynamics of sterilizing infections | Theses on a related topic

11.
Klvaňa, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Bakteriální rezistence ke kolistinu: mechanismy, epidemiologie a klinický význam | Theses on a related topic

12.
Kotryová, Jiřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR | Theses on a related topic

13.
Koublová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Fenotypová a genotypová charakterizace izolátů Plesiomonas shigelloides pocházejících z různých geografických oblastí | Theses on a related topic

14.
Kovačovicová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Automatizovaná analýza epidemiologických charakteristik z dat NZIS | Theses on a related topic

15.
Kühnová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Modely dravec-kořist a jejich počítačové simulace | Theses on a related topic

16.
Mužík, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Srovnávací standardy pro hodnocení klinických a epidemiologických dat v současné onkologii: vývoj metodiky a její verifikace na populačních datech | Theses on a related topic

17.
Myšková, Petra maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Molekulárně epidemiologická charakteristika bakterií rodu Salmonella na území České republiky | Theses on a related topic

18.
Panovská, Anna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Léčba a prognóza relabované a refrakterní chronické lymfocytární leukemie | Theses on a related topic

19.
Pehalová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Analýza časových trendů vybraných onkologických diagnóz v ČR | Theses on a related topic

20.
Pehalová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Využití joinpoint regrese k predikci vývoje onkologických onemocnění | Theses on a related topic

21.
Peniašková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Statistics and Data Analysis
Bachelor's thesis defense: Model dravec-kořist s funkční odpovědí Hollingova II. typu | Theses on a related topic

22.
Pink, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Matematics (4-years) / Probability, Statistics and Mathematical Modelling
Dissertation defense: Deterministické modely a identifikace jejich parametrů | Theses on a related topic

23.
Prustoměrská, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Hodnocení zátěže české populace karcinomem děložního hrdla | Theses on a related topic

24.
Raisingerová, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Složení a struktura společenstev mnohobuněčných endoparazitů vybraných hlaváčovitých ryb (Gobiidae) severní části Jaderského moře | Theses on a related topic

25.
Schrommová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Význam semen dřevin v potravě lesních hlodavců | Theses on a related topic

26.
Schrommová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Zoology)
Master's thesis defence: Vliv úrody semen dřevin na populace semenožravých hlodavců | Theses on a related topic

27.
Skříčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Arbovirové nákazy ve vztahu ke klíšťatům čeledi Ixodidae | Theses on a related topic

28.
Stehlíková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Master's thesis defence: Analýza přežití a populační dynamika | Theses on a related topic

29.
Šedová, Petra maiden name: Kofroňová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Neuroepidemiologie cévních mozkových příhod v České republice | Theses on a related topic

30.
Tesařová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Family Education and Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Psychosociální aspekty poruch příjmu potravy u dospívajících | Theses on a related topic

31.
Tužilová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Mathematical Modelling and Numeric Methods
Master's thesis defence: Hystereze | Theses on a related topic

32.
Vrbovská, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Hantaviry Starého a Nového světa | Theses on a related topic

33.
Zdráhalová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Komunikace v epidemiologických studiích | Theses on a related topic

34.
Zdychavská, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Epidemiologie multirezistentních bakteriálních kmenů ve Fakultní nemocnici Brno | Theses on a related topic

35.
Zeman, Kamil
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání na interníém oddělení okresní nemocnice | Theses on a related topic

36.
Baranová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Bayesovské modelování zátěže populace zhoubnými nádorovými onemocněními | Theses on a related topic

37.
Bártová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití prvků psychomotoriky v edukačním procesu žáků s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

38.
Červinek, Libor
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Optimalizace diagnostiky a léčebné péče u pacientů s autoimunitními cytopeniemi | Theses on a related topic

39.
Děd, Tadeáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Anotační metodologie pro doménově specifické biologické modely | Theses on a related topic

40.
Dočkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Fotofyzikální charakteristiky fluorescenčních substrátů pro enzymologii | Theses on a related topic

41.
Dočkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Vývoj fluorescenčních substrátů pro enzymologii | Theses on a related topic

42.
Dostálová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Cellular and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Současný stav v molekulární epidemiologii meticilin-rezistentních stafylokoků. | Theses on a related topic

43.
Dunajová, Zuzana maiden name: Korenčiaková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biophysical Chemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj fluorescenčních substrátů pro enzymologické aplikace | Theses on a related topic

44.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

45.
Hájková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Master's thesis defence: Pojištění dvojice osob | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Umělé proměnné a jejich význam v ekonometrických modelech | Theses on a related topic

46.
Jelínková, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Nálezy netuberkulózních mykobakterií v klinickém materiálu | Theses on a related topic

47.
Klimeš, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Analytické přístupy ve výzkumu a vývoji proteinů zapojených v cytokininovém hormonálním systému rostlin | Theses on a related topic

48.
Kubáň, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics
Bachelor's thesis defense: Užití diferenciálního a integrálního počtu v biologii a chemii | Theses on a related topic

49.
Mazura, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární determinace substrátové specifity u rostlinných b-glukozidáz | Theses on a related topic

50.
Mikšová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Epidemiologická studie výskytu enterálních virů u kachny divoké (Anas platyrhynchos) se zaměřením na rotaviry | Theses on a related topic