Theses on a related topic (having the same keywords):

nanozelezo, oxidy, rtg-diffraction, ph, ramanova spektroskopie, rtg-difrakce, termicka analyza, raman spectroscopy, voda, kontaminatce, water, contamination, thermal analysis, nanoiron, oxides

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kolář, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Katalytické vlastnosti nanočástic oxidů kovů | Theses on a related topic Display description

2.
Bošková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Interakce ferrátů s rozpuštěným arzenem | Theses on a related topic

3.
Brulík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Doctoral thesis defence: Development of Analytical Methods for Study of Azaarenes and Azaarones in Environmental Matrices | Theses on a related topic

4.
Jarošková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Studium dekarbonatace a strukturních vlastností vznikajícího oxidu vápenatého | Theses on a related topic

5.
Šamánková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Studium interakcí infiltračních vod na kontaktu ostění tunelu a horninového prostředí (tunel Panenská, Petrovice) | Theses on a related topic

6.
Bagarová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Videonávody k přírodovědným pokusům a jejich aplikace ve výuce na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

7.
Baliak, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Nanočástice v molekulové spektroskopii | Theses on a related topic

8.
Benešová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defence: Stanovení mědi a dusičnanů coulometricky | Theses on a related topic

9.
Bernatová, Silvie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Wave and Partical Optics
Doctoral thesis defence: Non-invasive contactless identification and characterization of microorganisms by Raman spectroscopy and optical micromanipulations | Theses on a related topic

10.
Blažek, Kryštof
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Studium termické stability a povrchové aktivity bimetalických nanočástic CuNi | Theses on a related topic

11.
Blažek, Kryštof
Faculty: Faculty of Science
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Material Chemistry
Master's thesis defence: Studium termické stability a povrchových vlastností bimetalických nanočástic CuNi na jejich složení | Theses on a related topic

12.
Bočková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defence: Srovnání materiálu keramiky z hradu Rokštejna s místními surovinami | Theses on a related topic

13.
Boldišová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Ramanova spektroskopie a SERS pro neinvazivní analýzu buněk | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ramanova spektroskopie a SERS pro neinvazivní analýzu buněk | Theses on a related topic

14.
Brodecký, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Hmotové toky CO2 z půd do venkovní atmosféry | Theses on a related topic

15.
Burda, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Nanotechnology - Applied Physics
Bachelor's thesis defence: Růst grafénu pomocí chemické depozice z plynné fáze za atmosférického tlaku | Theses on a related topic

16.
Cendelínová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Aplikace environmentální výuky na SŠ se zaměřením na problematiku vod v regionálním kontextu | Theses on a related topic

17.
Cuper, Ladislav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Pitný režim sportovců

18.
Čapková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Gallery Education and Arts Facilitation
Master's thesis defence: Keramické objekty (fontána) | Theses on a related topic

19.
Čechová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Advanced Master's thesis defence: Odstranění estrogenů v různých čisticích procesech | Theses on a related topic

20.
Čížek, Karel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Regionální analýza vodního hospodářství ČR | Theses on a related topic

21.
Dubroka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Solid Matter Physics
Doctoral thesis defence: Optické vlastnosti vysokoteplotních supravodičů a manganátů | Theses on a related topic

22.
Duchková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Podmínky vzniku koloidů v průběhu interakce bentonitů s vodou | Theses on a related topic

23.
Éderová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Molekulová spektroskopie povrchových úprav dřevěných historických předmětů | Theses on a related topic

24.
Éderová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration / Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
Master's thesis defence: Identifikace barviv instrumentální analýzou | Theses on a related topic

25.
Fajkošová, Lea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Kondenzační koroze v Amatérské jeskyni (Moravský kras) | Theses on a related topic

26.
Feilhauerová, Iveta
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Zjišťování výživových zvyklostí ve fotbalu | Theses on a related topic

27.
Figová, Jacqueline
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Výživa, trénink a změna složení těla před a po kulturistických závodech | Theses on a related topic

28.
Fleischer, Richard
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Studium termické stability a povrchové aktivity bimetalických nanočástic AgNi | Theses on a related topic

29.
Forstová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Autorská kniha - Vzpomínky | Theses on a related topic

30.
Freibergová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Problematika zdravého životního stylu v rámci celoživotního vzdělávání | Theses on a related topic

31.
Fryšara, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Fluidní systém křemenných žil v horninách spodního karbonu v širším okolí Fulneku | Theses on a related topic

32.
Gáborová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Metody odběru a zpracování vzorků vody pro stanovení steroidních látek ve vodním prostředí | Theses on a related topic

33.
Gebauer, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Interakce nulmocného nanoželeza s důlními vodami | Theses on a related topic

34.
Homolková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Miskoncepty žáků 8. ročníku v chemickém tématu "Oxidy" | Theses on a related topic

35.
Horáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Doctoral thesis defence: Možnosti izolace a identifikace hygienicky významných bakterií ve vodách | Theses on a related topic

36.
Hovězáková, Iva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Pitný režim onkologických pacientů | Theses on a related topic

37.
Hrdý, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Porovnání metod izolace a detekce virů z pitné a užitkové vody | Theses on a related topic

38.
Hujerová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Analýza surovinové dimenze konfliktu ve Ferganském údolí | Theses on a related topic

39.
Hynek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Voda v soukromém právu | Theses on a related topic

40.
Hyžáková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Detekce a kvantifikace mykobakterií v různých typech vod pomocí molekulárně biologických metod | Theses on a related topic

41.
Chlupová, Barbora
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Aquaaerobic a její využití v motorickém vývoji batolat

42.
Chudárková, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Literární tvorba Zuzany Brabcové | Theses on a related topic

43.
Jakubová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology / Mineralogy, petrology and economic geology
Doctoral thesis defence: Mikrodiamanty a další UHP fáze z ultravysokotlakých granulitů a jejich vznik | Theses on a related topic

44.
Jandová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Environmentální výukový program "Já, voda a krajina" pro žáky 5. ročníku základní školy | Theses on a related topic

45.
Jenčíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defence: Hravé pohybové aktivity v MŠ | Theses on a related topic

46.
Jeřábková, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defence: Konzumace slazených nápojů u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

47.
Kacer, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Doctoral thesis defence: Perfluorinated Compounds in Environmental Matrices | Theses on a related topic

48.
Kelarová, Štěpánka maiden name: Bittnerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Doctoral thesis defence: Organosilicon coatings based on trimethylsilyl acetate monomer prepared using plasma of RF capacitively coupled glow discharge | Theses on a related topic

49.
Kijová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in French Language
Master's thesis defence: Mes racines en Auvergne | Theses on a related topic

50.
Kočicová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Naturerscheinungen in der Phraseologie. Ein deutsch-tschechischer Vergleich | Theses on a related topic