Theses on a related topic (having the same keywords):

electron microprobe, rodingit, electron microprobe microscopy, serpentinit, elektronova mikrosonda, stare mesto crystalline unit, optical microscopy, serpentinite, staromestske krystalinikum, opticka mikroskopie, rodingite

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Gadas, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou. | Theses on a related topic Display description

2.
Jeřela, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Srovnávací studium rutilů různé geneze | Theses on a related topic

3.
Kokavcová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petrograficko-mineralogická charakteristika pegmatitu s turmalínom v skarne z lomu v Mirošove pri Novom Meste na Morave | Theses on a related topic

4.
Kupská, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium dutinových pegmatitů Českomoravské vrchoviny na příkladu pegmatitu u Strážku, strážecké moldanubikum | Theses on a related topic

5.
Bartoňová, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální procesy v lomu Mirošov | Theses on a related topic

6.
Bečka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Zhodnocení horninových materiálů vhodných pro odstínění zdrojů radioaktivního záření a pro nízkopozaďová radiační pracoviště | Theses on a related topic

7.
Benedová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Surovinová základna kamenných přeslenů ve střední Evropě | Theses on a related topic

8.
Březovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Suroviny ostatní kamenné industrie z neolitického sídliště v Brně-Holáskách | Theses on a related topic

9.
Calábková, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výzkum porozity kostní tkáně fosilních savců z prostředí permafrostu (Jakutsko, Sibiř) | Theses on a related topic

10.
Cifra, Miloslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium granátů z anatektických pegmatitů Českomoravské vrchoviny, Česká republika | Theses on a related topic

11.
Čapek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic

12.
Dvořák, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Minerální složení žárovzdorného kameniva vyrobeného výpalem černouhelné hlušiny | Theses on a related topic

13.
Hamanová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Textury hydrotermální žilné mineralizace na 24.patře ložiska Rožná | Theses on a related topic

14.
Jakubová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika uranové anomalie v jižní části boskovické brázdy | Theses on a related topic

15.
Jaroš, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Korelace U a Zr v hlubších patrech dolu Rožná | Theses on a related topic

16.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie opálů a chalcedonů vázaných na moravské serpentinity | Theses on a related topic

17.
Košelová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Nanotechnology - Applied Physics
Bachelor's thesis defense: Příprava, charakterizace a využití biologicky utvářených nanostruktur | Theses on a related topic

18.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Puklinová karbonátová mineralizace hrubšického serpentinitového tělesa | Theses on a related topic

19.
Láznička, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Katodová luminescence karbonátů ložiska Kutná Hora. | Theses on a related topic

20.
Lontrasová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální mineralizace u Rozdrojovic | Theses on a related topic

21.
Lontrasová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Křemenná hydrotermální mineralizace brněnského plutonu | Theses on a related topic

22.
Malíková, Radana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium chemického složení kostní tkáně užitím LA-ICP-MS a elektronové mikrosondy | Theses on a related topic

23.
Marková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Porovnání vegetačního pokryvu Mohelenské hadcové stepi a rokytenských slepenců s ohledem na geologické podloží | Theses on a related topic

24.
Maryšková, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální mineralizace historického rudního revíru v okolí Rudolfova u ČB | Theses on a related topic

25.
Moník, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Charakteristika strusek ze zahloubeného objektu z doby lokace města Uničova | Theses on a related topic

26.
Mozola, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Chemická variabilita brookitu v pegmatitu z Bobrůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika | Theses on a related topic

27.
Novotný, František
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Chemické složení turmalínu z elbaitového pegmatitu Dolní Rožínka | Theses on a related topic

28.
Petráňová, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geneze glimmeritu hrubšického peridititoveho tělesa | Theses on a related topic

29.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Komplexní studium turmalínů z pegmatitů v serpentinitech moldanubika | Theses on a related topic

30.
Radková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Minerální asociace a chemické složení betafitu z metakarbonátové horniny v Bližné | Theses on a related topic

31.
Skřápková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie minerálů skupiny turmalínu v Li-pegmatitu Lhenice | Theses on a related topic

32.
Slavíček, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Analýzy keramických materiálů z nejstaršího horizontu hradu Rokštejna | Theses on a related topic

33.
Talla, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Mineralogie granátů z kontaktních skarnů žulovského, šumperského a brněnského masivu se zaměřením na anomální optické jevy | Theses on a related topic

34.
Toman, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium vybraných minerálních asociací pegmatitu Vežná I | Theses on a related topic

35.
Bochňová, Petrana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Krystalinita křemene jako potenciální indikátor provenience silicitových artefaktů | Theses on a related topic

36.
Grabovski, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Nb,Ta-oxidy z anatektických pegmatitů Českomoravské vrchoviny, Česká Republika | Theses on a related topic

37.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Kontaminace granitických pegmatitů se zaměřením na pegmatity pronikající skarnová tělesa

38.
Kaplanová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Charakteristika minerálů skupiny granátu pomocí ramanovy spektroskopie | Theses on a related topic

39.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické studium "plazmy" ze serpentinitů na západní Moravě | Theses on a related topic

40.
Kopec, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Srovnání výsledků optických a instrumentálních metod analýzy mineralogického složení cementového slínku | Theses on a related topic

41.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Puklinová minerální asociace serpentinitů z Biskoupek u Oslavan | Theses on a related topic

42.
Kuchař, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Velikost průduchů a odpověď druhů na experimentální sucho | Theses on a related topic

43.
Musilová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální žíly v lomu u Výklek | Theses on a related topic

44.
Páviš, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální alterace devonských vápenců v lomu Mokrá | Theses on a related topic

45.
Pecháčková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální turmalinizace v metamorfitech v Mongolském Altaji | Theses on a related topic

46.
Petržela, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Supergenní mineralizace na Sb-rudních výskytu Hynčice pod Sušinou | Theses on a related topic

47.
Pospíšilová, Mirka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Produkty druhotné přeměny v serpentinitovém tělese u Věžné | Theses on a related topic

48.
Rozsypalová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Radioaktivní akcesorické minerály ve vysoce draselných horninách | Theses on a related topic

49.
Sobek, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vztah chemismu a metamiktizace minerálů řady allanit-epidot: EPMA a Raman-spektroskopická studie | Theses on a related topic

50.
Solnička, Silvestr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralizace puklin a zvětralin hadcového tělesa ve Věžné u Nedvědice | Theses on a related topic