Theses on a related topic (having the same keywords):

devon, moravsky kras, paleobotanika, lom hady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Kotoučková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Časové změny v aktivitě a diverzitě netopýrů ve vchodech jeskyní | Theses on a related topic Display description

52.
Kouřilová, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Reiseverkehr in Brünn und Umgebung im Wandel der Zeit | Theses on a related topic

53.
Kroupa, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Podpora cestovního ruchu ze strany místní správy v turistickém regionu Moravský kras a okolí | Theses on a related topic

54.
Macalík, Vladimír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Výzkum kvarterních sedimentů v jeskyni Barová (střední část Moravského krasu) | Theses on a related topic

55.
Makovník, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu ve východním lomu cementárny v Mokré | Theses on a related topic

56.
Marhanský, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Násunová stavba na styku brněnského masivu a paleozoických sedimentů severní části Moravského krasu | Theses on a related topic

57.
Matiášová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Bazální devonská klastika v geologickém vývoji Velkého Kosíře | Theses on a related topic

58.
Mikeš, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemická charakteristika sedimentů Jedovnického potoka | Theses on a related topic

59.
Mikšíková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Analýza výdajů cykloturistů ve vybrané oblasti JMK | Theses on a related topic

60.
Mrázek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Přehled geologie Kosíře | Theses on a related topic

61.
Musilová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Cirkulace vzduchu v jeskynním prostředí (Zazděná jeskyně, Moravský kras) | Theses on a related topic

62.
Musilová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Ovlivnění jeskynního prostředí výměnou vzduchu mezi jeskynní a venkovní atmosférou: Pustožlebská Zazděná (Moravský kras) | Theses on a related topic

63.
Navrátilová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mg jako indikátor reakčně-transportních cest v krasovém systému | Theses on a related topic

64.
Nejezchlebová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Výskyt vybraných teplomilných druhů cévnatých rostlin v Moravském krasu | Theses on a related topic

65.
Nejezchlebová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí | Theses on a related topic

66.
Neudertová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Charakteristika obcí Moravského krasu z hlediska vybavenosti pro cestovní ruch | Theses on a related topic

67.
Olbrechtová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Master's thesis defence: Moravský kras – regionální produkt. K problematice současné rukodělné výroby | Theses on a related topic

68.
Ondroušková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Využívání jeskyní Moravského krasu v období popelnicových polí a v době železné | Theses on a related topic

69.
Ondroušková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Pravěk Moravského krasu | Theses on a related topic

70.
Otáhal, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Radioaktivita horninového prostředí jeskyní Moravského krasu | Theses on a related topic

71.
Paška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika devonu v okolí Sovince | Theses on a related topic

72.
Pavézková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Dynamika CO2 v půdách s travnatým porostem | Theses on a related topic

73.
Páviš, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální alterace devonských vápenců v lomu Mokrá | Theses on a related topic

74.
Pešek, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stratigrafie nových lokalit s devonskou amonoidovou faunou z Moravského krasu | Theses on a related topic

75.
Plichta, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleontologie odvalu dolu Kukla v Oslavanech | Theses on a related topic

76.
Plichta, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Morfometrická analýza populací medvědů z Barové jeskyně v Moravském krasu | Theses on a related topic

77.
Pořízková, Anna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Geoparky - nástroj udržitelného rozvoje cestovního ruchu (případová studie Moravský Kras) | Theses on a related topic

78.
Pracný, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Podmínky formování travertinové kupy v Pustém žlebu v Moravském krasu | Theses on a related topic

79.
Pracný, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Hydrogeochemistry of dripwaters in selected caves of Moravian Karst | Theses on a related topic

80.
Pražáková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Produkce CO2 v krasových půdách v oblasti jeskyně Býčí skála (Moravský kras) | Theses on a related topic

81.
Ptáčková, Michala
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mikropaleontologie a karbonátová petrologie devonských a karbonských vápenců na Anakletech (Brno-Líšeň) | Theses on a related topic

82.
Rakušan, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Produkce CO2 v půdních profilech na vybraných lokalitách Moravského krasu | Theses on a related topic

83.
Rakušan, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: CO2 v jeskyních Moravského krasu | Theses on a related topic

84.
Rez, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Strukturně-geologický vývoj jižní části Moravského krasu | Theses on a related topic

85.
Riegl, Josef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Eleutherozoidní ostnokožci nejvyššího famenu (devon) z Lesního lomu v Brně-Líšni | Theses on a related topic

86.
Rubeš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Acidobazické vlastnosti půdních roztoků pod travnatým porostem (Moravský kras) | Theses on a related topic

87.
Rubeš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Ovlivnění krasových procesů půdami pod travnatou vegetací | Theses on a related topic

88.
Ružička, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dejekční kužely v údolí Rakovce | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dejekční kužely v údolí Rakovce | Theses on a related topic

89.
Rychlíková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Vybrané názvy chráněných rostlin Moravského krasu | Theses on a related topic

90.
Rychlíková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Vybrané názvy chráněných rostlin Moravského krasu | Theses on a related topic

91.
Santoris, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrogeochemické podmínky vzniku pěnovců v lokalitě Růženin lom | Theses on a related topic

92.
Segeďová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography and Cartography with a view to Education, History
Bachelor's thesis defense: Jeskyně Moravského krasu za druhé světové války Historie firmy Flugmotorenwerke Ostmark, G.m.b.H. Wien, Zweigwerk Brünn a její detašovaná pracoviště | Theses on a related topic

93.
Schönová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Fotogrammetrické mapování závrtů v Moravském krasu | Theses on a related topic

94.
Siebenbürgerová, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modelování populace netopýrů v Moravském krasu | Theses on a related topic

95.
Smigová, Kamila maiden name: Němcová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Z historie obce Kotvrdovice | Theses on a related topic

96.
Smutková, Danuše
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Geoinformatics and Sustainable Development
Bachelor's thesis defense: Obnovitelné zdroje energie v Moravském krasu | Theses on a related topic

97.
Spousta, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Opaskovci a ostatní bezobratlí podzemních vod Moravského krasu: diverzita a variabilita | Theses on a related topic

98.
Stachoňová, Markéta maiden name: Škabrahová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Regionálně geologická sbírka horninových typů brněnského okolí | Theses on a related topic

99.
Staňková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Terénní výuka v okolí Macochy | Theses on a related topic

100.
Stožická, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geologické mapování kvartérního pokryvu na severovýchodním okraji Moravského krasu | Theses on a related topic