Theses on a related topic (having the same keywords):

fitness factor, bakteriofag, pathogenicity islands, bacteriophage, prophage, resistance, horizontalny prenos genov, rezistencia, phage infection, fitness faktor, profag, ostrovy patogenity, fagova infekcia, horizontal gene transfer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Mináriková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární charakteristika profágů a jejich role v patogenitě stafylokoků | Theses on a related topic Display description

2.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transdukce plazmidů zprostředkovaná profágy kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

3.
Ďurišová, Karin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Strategie úniku bakteriofágů před obrannými mechanismy hostitele | Theses on a related topic

4.
Hulatová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u stafylokoků | Theses on a related topic

5.
Košťál, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Integrázy bakteriofágů a jejich praktické využití | Theses on a related topic

6.
Machát, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Struktura a funkce genomu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

7.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Restrikčně-modifikační systémy stafylokoků | Theses on a related topic

8.
Vrba, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Studium exprese hostitelských a fágových genů během fágové infekce | Theses on a related topic

9.
Bednář, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nové možnosti fágové terapie | Theses on a related topic

10.
Bednář, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Srovnání struktury,exprese a aktivity produktů lytických genů polyvalentních stafylokokových bakteriofágů | Theses on a related topic

11.
Bendová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium struktury a funkce endolysinu z fága phi812 a jeho rekombinačních forem. | Theses on a related topic

12.
Botka, Tibor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární charakteristika ETA-konvertujících fágů izolovaných z klinických kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

13.
Břenková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Interakce bakteriálních virů s hostitelskou buňkou | Theses on a related topic

14.
Dalihodová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Význam horizontálního přenosu genů v evoluci patogenních bakterií | Theses on a related topic

15.
Eyer, Luděk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární struktura polyvalentního stafylokokového bakteriofága | Theses on a related topic

16.
Fedorová, Michaela maiden name: Purgertová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Geny rezistence a plazmidy u izolátů E. coli rezistentních k fluorochinolonům | Theses on a related topic

17.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Klinické a imunologické aspekty bakteriofágové terapie | Theses on a related topic

18.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Produkce cytokinů v důsledku antigenních stimulů při fágové terapii | Theses on a related topic

19.
Holoubek, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Evoluce CRISPR-Cas systémů a jejich využití v editaci bakteriálních genomů | Theses on a related topic

20.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Mobilní genetické elementy v šíření rezistence ke karbapenemům | Theses on a related topic

21.
Jašková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Role genu ATM v determinaci citlivosti maligních buněk na protinádorovou terapii | Theses on a related topic

22.
Kristeková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genomové ostrovy patogenity Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

23.
Londýnová, Markéta maiden name: Štreitová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Terapeutické využití bakteriofágů | Theses on a related topic

24.
Macíčková, Mirka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Charakterizace terapeutických bakteriofágů Pseudomonas aeruginosa | Theses on a related topic

25.
Mikel, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza genomu a charakteristika ETA bakteriofágů u toxinogenních kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

26.
Mrkva, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Úloha horizontálního přenosu genů v krátkodobé evoluci Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

27.
Peterková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární identifikace a charakterizace profágů u koaguláza-negativních druhů stafylokoků | Theses on a related topic

28.
Skokanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Historie, současnost a budoucnost antivirové terapie | Theses on a related topic

29.
Švancárová, Adela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza genů kódujících lytické enzymy účinné proti koaguláza negativním stafylokokovým kmenům | Theses on a related topic

30.
Valachová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / English Language and Literature, Film and Audio-Visual Culture Studies
Bachelor's thesis defense: Kto budoval chrám práce? Téma práce vo filmoch z obdobia protektorátu Čechy a Morava | Theses on a related topic

31.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Charakterizace systémů nespecifické transdukce plazmidů u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

32.
Vitková, Mária
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Repertoáry rezistencie voči mobbingu: Diskurzívna analýza výpovedí mobbovaných | Theses on a related topic

33.
Wertheimer, Zuzana maiden name: Kaštilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics, Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Charakterizace mobilních genetických elementů a potenciálních faktorů virulence v genomu Macrococcus sp. z humánního klinického materiálu | Theses on a related topic

34.
Zeman, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Biologie a aplikace bakteriofágů druhu Pseudomonas aeruginosa | Theses on a related topic

35.
Zeman, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Charakterizace bakteriofágů Staphylococcus sciuri | Theses on a related topic

36.
Adamec, Václav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Otto Koslowski. Případová studie k dějinám nacistického bezpečnostního aparátu na Moravě. | Theses on a related topic

37.
Adamec, Václav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Referát II A brněnského Gestapa 1939 - 1943 | Theses on a related topic

38.
Adamec, Václav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Referát II A brněnského Gestapa 1939 - 1943 | Theses on a related topic

39.
Balážová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Klinický význam baktérií rodu Pseudomonas | Theses on a related topic

40.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Nové trendy v detekci apoptózy a autofágie u vybraných solidních nádorů | Theses on a related topic

41.
Bárta, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Jan Scheinost - prominentní katolický novinář před Národním soudem | Theses on a related topic

42.
Bedrošová, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Komunikační strategie v zobrazování ženských a mužských postav na příkladu fandomu seriálu Doctor Who | Theses on a related topic

43.
Beinhauerová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Plazmidově přenášená rezistence ke karbapenemům u Enterobacteriaceae z volně žijících zvířat | Theses on a related topic

44.
Bendová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium bakteriofágových enzymů s využitím jejich exprese v E. coli | Theses on a related topic

45.
Benešík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární biologie bakteriofágů rodu "SPO1-like viruses" z čeledi Mvoviridae | Theses on a related topic

46.
Benešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence | Theses on a related topic

47.
Bešše, Andrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulární podstaty chemo- a radiorezistence na základě komplexní molekulárně-genetické charakterizace tkáně glioblastomu a jeho recidivy | Theses on a related topic

48.
Brhelová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Betalaktamázy se širokým spektrem účinku, jejich genetický základ a metody detekce | Theses on a related topic

49.
Čerminová, Jana maiden name: Křehlíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Odbojová organizace Rada tří na Velkomeziříčsku | Theses on a related topic

50.
Černá, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Dynamika kolonizace travicího traktu člověka bakteriemi rezistentními k antibiotikům | Theses on a related topic