Theses on a related topic (having the same keywords):

methods of cultivation, fermentor, kultivacne medium, beta-glukan, fermenter, cell wall, beta-glucan, kvasinky, bunkova stena, sposoby kultivacie, yeast, culture medium, saccharomyces

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Sándor, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Heterologní exprese cryptogeinu K39T/K94T v systému kvasinky Pichia pastoris | Theses on a related topic Display description

2.
Adamus, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Exprese lidských glykosyltransferas v kvasinkách s upravenou glykosylací | Theses on a related topic

3.
Adamus, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Lidská N-acetylglukosaminyltransferasa GnT-I a její exprese v odlišných eukaryotických systémech | Theses on a related topic

4.
Albrechtová, Barbara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Optimalizace in vitro biotestů pro zrychlené testování endokrinní disrupce | Theses on a related topic

5.
Bačová, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Studium vazebných vlastností lektinů pomocí aglutinace buněk | Theses on a related topic

6.
Černý, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Genom pivovarskych kvasinek | Theses on a related topic

7.
Čmielová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Stanovení fyziologických a genetických aspektů flokulace průmyslových kmenů kvasinek | Theses on a related topic

8.
Čmielová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. | Theses on a related topic

9.
Kij, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva a nápojů na bázi piva | Theses on a related topic

10.
Krescanková, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Historie, původ a charakteristika technologicky významných kvasinek | Theses on a related topic

11.
Krescanková, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Charakteristika kvasinek rodu Saccharomyces využívaných v technologiích | Theses on a related topic

12.
Skrypnykova, Ievgeniia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Využití kvasinek při studiu funkce chromatinových komplexů | Theses on a related topic

13.
Souček, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Technologické stresy pivovarských kvasinek | Theses on a related topic

14.
Brumovský, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Cooperative RNA-binding of poly(A)-independent termination factors | Theses on a related topic

15.
Buráňová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Charakterizace a využití kvasinkového in vitro modelu pro hodnocení estrogenního potenciálu látek | Theses on a related topic

16.
Čmielová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Kvasinky a jejich využití | Theses on a related topic

17.
Fidrich, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Víno a mikroorganizmy | Theses on a related topic

18.
Fojt, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Biophysics
Dissertation defense: Působení elektromagnetických polí na biologické systémy | Theses on a related topic

19.
Horáčková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Bioinformatické vyhledávání GT-C glykosyltransferas v genomu bakterie Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

20.
Jurčová, Františka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Epidemiologie kandidémií ve FN Brno, laboratorní identifikace kvasinek | Theses on a related topic

21.
Koudelková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Kultivace řas a jejich využití v zemědelství | Theses on a related topic

22.
Křížová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Sledování přítomnosti kvasinek v močovém sedimentu u pacientů s diabetem mellitus | Theses on a related topic

23.
Kubesová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Study of the microorganism properties using electromigration techniques | Theses on a related topic

24.
Markvartová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití homologní rekombinace u kvasinkového dvoj- hybridního systému pro vývoj rekombinantních protilátek cílených pro aplikace in vivo. | Theses on a related topic

25.
Matoulková, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Klasifikace a význam kvasinek využívaných v pivovarské technologii | Theses on a related topic

26.
Nováková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Využití kvasinky Saccharomyces cerevisiae pro studium proteinových interakcí | Theses on a related topic

27.
Nováková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Využití kvasinek při studiu proteinových komplexů | Theses on a related topic

28.
Obořil, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Optimalizace exprese rekombinantních proteinů v kvasince Pichia pastoris | Theses on a related topic

29.
Pučová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Výroba piva | Theses on a related topic

30.
Richterová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Laktátdehydrogenasy u kvasinky Saccharomyces cerevisiae | Theses on a related topic

31.
Řezníčková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Anaerobní degradace rostlinného materiálu s vysokým obsahem ligninu a její využití při bioplynových transformacích | Theses on a related topic

32.
Svobodová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Metabolomický rozbor použitých kultivačních médií používaných v asistované reprodukci pomocí kapilární elektroforézy | Theses on a related topic

33.
Špačková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Změny vlastností buněčné stěny během růstu kořene u Arabidopsis thaliana | Theses on a related topic

34.
Ušák, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Použití netradičních kmenů kvasinek v pivovarské praxi | Theses on a related topic

35.
Vašková, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Mikrobiologické aspekty biopotravin a běžných potravin | Theses on a related topic

36.
Večerková, Jaroslava maiden name: Daňsová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Kvasinkové modely pro detekci endokrinně disruptivních látek | Theses on a related topic

37.
Vontrobová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Využití Saccharomyces cerevisiae pro výrobu piva a vína | Theses on a related topic

38.
Vontrobová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Charakterizace kvasinek podílejících se na kvašení hroznového moštu | Theses on a related topic

39.
Woller, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Možnosti využití dvouhybridních systémů pro studium interakce peptidáza-inhibitor | Theses on a related topic