Theses on a related topic (having the same keywords):

smiseny spravni akt, prostredky ochrany, materialne-formalni pristup, hybrid administrative act, predmet regulace, materially-formal conception, opatreni obecne povahy, legal form, proces vydavani, measure of general nature, subject of regulation, process of issuing, pravni forma, means of protection

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Khachatryan, Rita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Opatření obecné povahy jako správní akt | Theses on a related topic Display description

2.
Matouš, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Právní povaha a poslání souhlasů ve stavebním zákoně | Theses on a related topic

3.
Beneš, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Opatření obecné povahy jako správní akt | Theses on a related topic

4.
Dopita, Bohumil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Využití společnosti s ručením omezeným jako formy pro podnikání | Theses on a related topic

5.
Gurník, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Opatření obecné povahy v judikatuře Ústavního soudu | Theses on a related topic

6.
Komárek, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Porušování práv z ochranných známek v České republice a Evropské unii | Theses on a related topic

7.
Kozelková, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž a právní prostředky ochrany spotřebitele v současné právní úpravě | Theses on a related topic

8.
Kubec, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany při správě daní | Theses on a related topic

9.
Luciuk, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Neziskové instituce ve vymezení Satelitního účtu neziskových institucí | Theses on a related topic

10.
Moravcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Družstvo a akciová společnost - shodné a rozdílné rysy | Theses on a related topic

11.
Nesvadbová, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Ekonomická a právní specifika zemědělských podniků | Theses on a related topic

12.
Pala, Lubomír
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Právní forma poskytovatele zdravotní péče | Theses on a related topic

13.
Pleva, Matouš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy | Theses on a related topic

14.
Postřimovský, Kevin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Hospodaření vybraného sportovního klubu | Theses on a related topic

15.
Příkazská, Monika maiden name: Tichá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Katalogové podvody z hlediska poškozených | Theses on a related topic

16.
Schmied, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku | Theses on a related topic

17.
Tannenbergerová, Irena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration_T)
Bachelor's thesis defense: Financování neziskových organizací z veřejných prostředků | Theses on a related topic

18.
Tannenbergerová, Irena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná správa)
Master's thesis defence: 20 let českého neziskového sektoru | Theses on a related topic

19.
Thibaud, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Právní formy poskytovatelů zdravotní péče | Theses on a related topic

20.
Žampachová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Opatření obecné povahy jako správní akt | Theses on a related topic

21.
Appelová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Dramaturgie kina a její využívání v současném Brně / Případová studie čtyř kin. | Theses on a related topic

22.
Bahýľová, Lenka maiden name: Rybářová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Opatření obecné povahy a řešení střetů zájmů v území | Theses on a related topic

23.
Bednář, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Sociální deviace a protiprávní jednání | Theses on a related topic

24.
Brož, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany subjektivních práv dotčených normativními správními akty | Theses on a related topic

25.
Brus, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Podpora rozvoje cestovního ruchu v ČR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Opatření obecné povahy v územním plánování a jejich soudní přezkum | Theses on a related topic

26.
Čermáková, Martina maiden name: Březinová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty stavební uzávěry | Theses on a related topic

27.
Černíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy | Theses on a related topic

28.
Dobrozemská, Ludmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Výkon konkrétní právnické profese (státní zástupce-aktuální právní a psychologické aspekty) | Theses on a related topic

29.
Doležal, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Sociální deviace a protiprávní jednání | Theses on a related topic

30.
Gončarová, Eliška
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Personální řízení v neziskové organizaci | Theses on a related topic

31.
Halbrštátová, Kateřina maiden name: Halbrštátová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Silniční správní úřady | Theses on a related topic

32.
Heczková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Specifika stanovování ochranných pásem dle vodního zákona | Theses on a related topic

33.
Hejč, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opatření obecné povahy v regulaci pozemní dopravy | Theses on a related topic

34.
Hejč, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Regulace pozemní dopravy místní samosprávou | Theses on a related topic

35.
Hofírek, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Advokát a výkon právnické profese (psychologické aspekty) | Theses on a related topic

36.
Holendová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Specifika stanovování ochranných pásem dle vodního zákona | Theses on a related topic

37.
Horák, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání práva nekalé soutěže v ČR a v Rakousku

38.
Jeglová, Hana maiden name: Zaoralová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opatření obecné povahy v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

39.
Jelínek, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Táboření v přírodě v kontextu ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

40.
Jiříček, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opatření obecné povahy v regulaci pozemní dopravy | Theses on a related topic

41.
Kašperková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Srovnání jednotlivých forem obchodních společností jako právních forem pro podnikání | Theses on a related topic

42.
Konečná, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Národní parky z pohledu české právní úpravy | Theses on a related topic

43.
Kuzmová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Aktuální otázky územního plánování | Theses on a related topic

44.
Mach, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Územní plánování | Theses on a related topic

45.
Mikstein, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Postavení veřejnosti v procesu přijímání územně plánovací dokumentace | Theses on a related topic

46.
Moravcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Vliv vlastnické struktury na výkonnost podniků | Theses on a related topic

47.
Motyčka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy v územním plánování | Theses on a related topic

48.
Novák, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Srovnání dosavadní a nové právní úpravy obchodních společností | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Srovnání dosavadní a nové právní úpravy obchodních společností | Theses on a related topic

49.
Otepková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Územní opatření v systému nástrojů územního plánování | Theses on a related topic

50.
Parížek, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Finanční řízení startup společnosti | Theses on a related topic