Theses on a related topic (having the same keywords):

supreme audit office, public administration, state-owned enterprise, nejvyssi kontrolni urad, public financial control, kontrola verejnych financi, verejna sprava, control processes, statni podnik, kontrolni procesy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

551.
Vašinka, Zbyněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana před nečinností správních orgánů | Theses on a related topic Display description

552.
Veverka, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě

553.
Vévodová, Anna maiden name: Kaláčková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Princip obezřetnosti a profesního skepticismu při výkonu finanční správy | Theses on a related topic

554.
Vitásek, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Nejvyšší kontrolní úřad (postavení a úkoly jím zajišťované) | Theses on a related topic

555.
Vítů, Miluše
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Pojem kvalita v kontextu veřejné správy | Theses on a related topic

556.
Vlčanová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Komparace a analýza organizačního uspořádání krajských úřadů v ČR | Theses on a related topic

557.
Vočka, Zbyněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Právní režim ochrany proti nečinnosti správního orgánu

558.
Vonzová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Kontrola veřejné správy | Theses on a related topic

559.
Vozák, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obecní policie, její charakteristika a místo v systému veřejné správy v ČR | Theses on a related topic

560.
Vrána, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Pozitiva a negativa byrokratického řízení veřejné správy | Theses on a related topic

561.
Vrtíková, Monika
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Public Administration Informatics
Bachelor's thesis defense: Využití otevřeného software v místní samosprávě | Theses on a related topic

562.
Weissová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Vzdělávání úředníků malých obcí na Opavsku. | Theses on a related topic

563.
Zabirževskij, Jegor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Vyvlastnění z pohledu stavebně právní praxe | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vyvlastnění z pohledu stavebně právní praxe | Theses on a related topic

564.
Zahrádková, Adéla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Rovné postavení žen ve veřejné správě - srovnání ČR a Francie | Theses on a related topic

565.
Zajíčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Komparativní analýza vývoje českých krajů od jejich vzniku v roce 2000. | Theses on a related topic

566.
Zárybnická, Eva maiden name: Karberová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Možnosti elektronické komunikace měst a obcí s občany a příklady využití v ČR | Theses on a related topic