Theses on a related topic (having the same keywords):

supreme audit office, public administration, state-owned enterprise, nejvyssi kontrolni urad, public financial control, kontrola verejnych financi, verejna sprava, control processes, statni podnik, kontrolni procesy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

401.
Košťál, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Policie ČR, její charakteristika a místo v systému bezpečnostní správy státu | Theses on a related topic Display description

402.
Kotala, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza a hodnocení webových stránek veřejné správy | Theses on a related topic

403.
Kotlář, Petr
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Bezpečnostní aspekty komunikace v systémech veřejné správy v Evropské unii a v ČR | Theses on a related topic

404.
Kovačková, Tereza maiden name: Novotná
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Proměny územní správy v mém rodném městě (1918 - 1945) | Theses on a related topic

405.
Kovařík, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolená omezení svobody pohybu osob | Theses on a related topic

406.
Král, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

407.
Králík, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

408.
Králová, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Public Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Společenská odpovědnost vybrané organizace ve veřejné správě | Theses on a related topic

409.
Krmašková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejný ochránce práv v systému kontroly veřejné správy | Theses on a related topic

410.
Kropáček, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Nemovitosti ve vlastnictví obce | Theses on a related topic

411.
Křístková, Martina maiden name: Veselá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejná správa a právo na informace | Theses on a related topic

412.
Křížová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Reforma veřejné správy v ČR - stav a perspektivy

413.
Křížová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Etika a etický kodex ve veřejné správě | Theses on a related topic

414.
Kubánek, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Veřejnoprávní smlouvy v praxi územní samosprávy | Theses on a related topic

415.
Kubánek, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě | Theses on a related topic

416.
Lacek, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní aspekty využití psů speciálního zaměření ve veřejné správě | Theses on a related topic

417.
Lamplota, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Kontrola veřejné správy | Theses on a related topic

418.
Láska, Ľuboš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Modelování parametrizovaných systémů v jazyce DiVinE | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza a hodnocení webových stránek veřejné správy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza a hodnocení webových stránek veřejné správy | Theses on a related topic

419.
Lavická, Alexandra maiden name: Čuprová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejné stavební právo | Theses on a related topic

420.
Lavičková, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Dispozice se státním pozemkovým vlastnictvím | Theses on a related topic

421.
Lietavec, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Přijetí a realizace župního zákona z roku 1920 | Theses on a related topic

422.
Lipusová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní soudnictví a jeho komparace se zeměmi EU | Theses on a related topic

423.
Lžičařová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Význam a úloha instituce veřejného ochránce práv v České republice jako demokratickém právním státu | Theses on a related topic

424.
Malaníková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Archeologická památková péče | Theses on a related topic

425.
Malečková, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Vznik Československé republiky a státní správa (1918 - 1920) | Theses on a related topic

426.
Malenovský, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Postavení a úloha prezidenta v ústavním a politickém rozhodovacím prostředí v ČR | Theses on a related topic

427.
Manková, Magdaléna maiden name: Baráková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Klientelismus ve veřejné správě | Theses on a related topic

428.
Marek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Správa informací města Chocně a jejich kartografické znázornění | Theses on a related topic

429.
Matouš, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodnutí podmíněná závazným stanoviskem | Theses on a related topic

430.
Mezera, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Vznik Československa a veřejná správa v letech 1918 - 1920 | Theses on a related topic

431.
Mezerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní soudnictví | Theses on a related topic

432.
Mihályiová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Analýza vzdelávacích potrieb - Potreba environmentálneho vzdelávania | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza vzdelávacích potrieb - Potreba environmentálneho vzdelávania | Theses on a related topic

433.
Míchal, Vojtěch
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Srovnání forem privatizace mezi středoevropskými zeměmi | Theses on a related topic

434.
Mrázová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě v ČR a ve Francii | Theses on a related topic

435.
Mrlina, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Transparentnost veřejné správy v ČR a Estonsku | Theses on a related topic

436.
Müller, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Orgány ochrany veřejného zájmu (Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Theses on a related topic

437.
Musilová, Aneta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Podniky s majetkovou účastí státu a jejich majetková struktura | Theses on a related topic

438.
Mušálková, Iva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Reforma veřejné správy a její efekty - hodnocení vybrané reformy veřejné správy | Theses on a related topic

439.
Myslíková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

440.
Nechvátalová Aiblová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Metody a formy vzdělávání z pohledu organizačního učení | Theses on a related topic

441.
Nekovářová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou | Theses on a related topic

442.
Němcová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejnoprávní smlouvy | Theses on a related topic

443.
Nepeřil, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Finanční kontrola ve veřejné správě - teorie a praxe | Theses on a related topic

444.
Netolický, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vzájemný vliv státní správy a samosprávy v obcích a krajích | Theses on a related topic

445.
Netolický, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vazby mezi státním rozpočtem a územními rozpočty | Theses on a related topic

446.
Nevrklová, Denisa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Vliv vzdělávání na kompetence pracovníků ve veřejné správě | Theses on a related topic

447.
Nevrklová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejná správa a etika | Theses on a related topic

448.
Nogawczyk, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Policie ČR a její charakteristika | Theses on a related topic

449.
Nováková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration (combination/specialization: Reg. Develop. & Admin.)
Bachelor's thesis defense: Využitelnost výsledků benchmarkingu ve městě Pelhřimov | Theses on a related topic

450.
Novotná, Helena maiden name: Baborská
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejnoprávní smlouvy v praxi obcí a krajů | Theses on a related topic