Theses on a related topic (having the same keywords):

karcinom delozniho hrdla, mir-34c, cervical intraepithelial neoplasia, mikrorna, cervikalni intraepitelialni neoplazie, lidsky papilomavirus, microrna, cervical cancer, biomarker, human papillomavirus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Štrossová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Prediktivní a prognostický význam zisku genu hTERC u karcinomu děložního hrdla stanovený pomocí techniky FISH | Theses on a related topic Display description

2.
Doshchenko, Viktoriia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Identifikace a kvantifikace mikroRNA v tělních tekutinách | Theses on a related topic

3.
Fedorko, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku | Theses on a related topic

4.
Iliev, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prognostickým významem u renálního karcinomu | Theses on a related topic

5.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Studium cirkulujících nekódujících RNA u urologických nádorů | Theses on a related topic

6.
Kopková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza mikroRNA v mozkomíšním moku u pacientů s gliomy | Theses on a related topic

7.
Laštůvková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla | Theses on a related topic

8.
Novosadová, Soňa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Role mikroRNA v patogenezi mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

9.
Stanková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: MikroRNA a jejich cirkulující formy u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

10.
Šána, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA spojených s molekulární patologií multiformního glioblastomu | Theses on a related topic

11.
Štrossová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Prediktivní a prognostický význam genetických abnormalit u karcinomu děložního čípku | Theses on a related topic

12.
Vaňáčková, Jitka maiden name: Mlčochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Studium mikroRNA zapojených do regulace signální dráhy EGFR u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

13.
Adamcová, Soňa maiden name: Klusová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v molekulární patologii nádorů slinivky břišní | Theses on a related topic

14.
Adamcová, Soňa maiden name: Klusová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace a funkční analýza prognostických mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu | Theses on a related topic

15.
Bešše, Andrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulární podstaty chemo- a radiorezistence na základě komplexní molekulárně-genetické charakterizace tkáně glioblastomu a jeho recidivy | Theses on a related topic

16.
Brchnelová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití cirkulujících mikroRNA v diagnostice pacientů s karcinomem rekta | Theses on a related topic

17.
Brchnelová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium miR-215 jako nádorového supresoru u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

18.
Dvořáková, Markéta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Nebezpečné papillomaviry z pohledu matek dívek ve věku 9 - 15 let | Theses on a related topic

19.
Fleková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
Bachelor's thesis defense: Informovanost žáků 2. stupně ZŠ o HPV a možnostech prevence | Theses on a related topic

20.
Hankeová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace prediktivních faktorů u multiformního glioblastomu | Theses on a related topic

21.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Využití sekvenování nové generace ve studiu mikroRNA u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

22.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: MikroRNA jako faktor modulující vznik a průběh kožních onemocnění u člověka | Theses on a related topic

23.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv genetické variability na funkci miRNA u pacientů s psoriázou | Theses on a related topic

24.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium mikroRNA u "triple-negativního" (ER-alfa, PR, c-ErbB2 negativního) karcinomu prsu | Theses on a related topic

25.
Kantorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Funkční analýzy vybraných mikroRNA na modelu renálního karcinomu | Theses on a related topic

26.
Kmeťová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v patogenezi mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

27.
Kmínková, Jana maiden name: Lochmanová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Analýza prognostických markerů u leukemií pomocí nových molekulárně-biologických přístupů | Theses on a related topic

28.
Kováčová, Júlia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Vliv microRNA na regulaci genové exprese v neurologii | Theses on a related topic

29.
Kováčová, Júlia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: MikroRNA jako prognostické a prediktivní markery u metastatického renálního karcinomu | Theses on a related topic

30.
Kratochvílová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Modelování účinnosti programu screeningu karcinomu děložního hrdla | Theses on a related topic

31.
Kubíčková, Adéla maiden name: Doležalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Diagnostické využití mikroRNA ve slinách pro diagnostiku nádorových onemocnění | Theses on a related topic

32.
Lakomý, Radek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Prognostické a prediktivní faktory u glioblastoma multiforme | Theses on a related topic

33.
Macháčková, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v procesu epiteliálně-mezenchymální tranzice | Theses on a related topic

34.
Macháčková, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium epiteliálně-mezenchymální tranzice na buněčných modelech renálního karcinomu | Theses on a related topic

35.
Machytková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Možnosti využití analýzy RNA ve forenzní genetice | Theses on a related topic

36.
Machytková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetika)
Master's thesis defence: Demografické a klinicko - patologické koreláty variability genů pro mikroRNA v populaci českých pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

37.
Merhautová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Význam a využití miRNA ve farmakoterapii solidních nádorů | Theses on a related topic

38.
Mlčochová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Study of microRNA significance in renal cell carcinoma pathogenesis | Theses on a related topic

39.
Mráziková, Klaudia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium exprese mikroRNA v tělních tekutinách pomocí metody digitální PCR | Theses on a related topic

40.
Ondráček, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium mikroRNA u nádorů hlavy a krku | Theses on a related topic

41.
Peltanová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití vysokokapacitních přístupů k identifikaci močových miRNA u pacientů s urologickými nádory | Theses on a related topic

42.
Pešková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Úloha mikroRNA molekul v přeprogramování buněk | Theses on a related topic

43.
Semerádová, Ivana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Individualizace radikality operační léčby časných stádií karcinomu děložního hrdla | Theses on a related topic

44.
Svoboda, Miroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Změny hladin mikroRNA vyvolané preoperativní chemoradioterapií rekta | Theses on a related topic

45.
Ševčíková, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Advanced Master's thesis defense: Význam mikroRNA u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

46.
Valčíková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Význam microRNA-29a v patogenezi mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

47.
Vaňáčková, Jitka maiden name: Mlčochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium signální dráhy EGFR a expresních profilů mikroRNA v predikci odpovědi na cílenou léčbu u pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

48.
Večeřa, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza mikroRNA zapojených v regulaci glioblastomových kmenových buněk | Theses on a related topic

49.
Vencovská, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza cirkulujících mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu | Theses on a related topic

50.
Venghová, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium vybraných miRNA jako terapeutických cílů u uroteliálního karcinomu močového měchýře | Theses on a related topic