Theses on a related topic (having the same keywords):

teorie odpovedi na polozku, reading learning, reading practising, vyuka cteni, procvicovani cteni, computer adaptive testing, adaptivni pocitacove testovani, yii framework, adaptive practising, item response theory, adaptibilni procvicovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kühpastová, Martina
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Adaptabilní systém pro procvičování čtení | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Adaptabilní systém pro procvičování čtení | Theses on a related topic Display description

2.
Cígler, Hynek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defense: Měření matematických schopností | Theses on a related topic

3.
Horčičková, Vendula
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Překlad a adaptace dotazníku na posouzení vlastního pracovního výkonu (IWPQ) | Theses on a related topic

4.
Jelínek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology / General Psychology
Dissertation defense: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování | Theses on a related topic

5.
Jelínek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování (teze disertační práce) | Theses on a related topic

6.
Kujal, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Aplikace teorie odpovědi na položku: Odlišné fungování položek Eysenckova osobnostního dotazníku podle pohlaví | Theses on a related topic

7.
Tkáč, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Porovnání vybraných přístupů k adaptivnímu testování | Theses on a related topic

8.
Hrdličková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Problematika výuky čtení u žáků se sluchovým postižením | Theses on a related topic

9.
Kalvoda, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Gamifikace návštěvy restauračních zařízení s podporou cloudu a mobilních platforem | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Systém pro udržování ceníkových dat a mobilní řešení umožňující kalkulace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Systém pro udržování ceníkových dat a mobilní řešení umožňující kalkulace | Theses on a related topic

10.
Kunec, Sebastián
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Distribuovana inventarizace | Theses on a related topic

11.
Loudová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: The use of authentic texts in English lessons | Theses on a related topic

12.
Lukáčová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Čtení s porozuměním u dětí se sluchovým postižením | Theses on a related topic

13.
Martínková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Encouraging Children to Read | Theses on a related topic

14.
Moravcová, Vlasta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Porovnání úrovně hlasitého čtení a čtení s porozuměním u žáků 2. ročníku základní školy | Theses on a related topic

15.
Mrázová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Comparative study of teaching reading in English classes at two primary schools in Brno | Theses on a related topic

16.
Novotná, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Čtenářské dílny pro žáky se sluchovým postižením | Theses on a related topic

17.
Pažourek, František
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Výuka čtení žáků s dyslexií ve 2. a 3. ročníku základních škol v hlavním vzdělávacím proudu | Theses on a related topic

18.
Procházka, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Adaptivní systém pro testování znalostí | Theses on a related topic

19.
Šamšulová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Aplikace alternativních metod výuky komunikativních dovedností u žáků s mentálním postižením | Theses on a related topic

20.
Šetková, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Vliv metod výuky čtení na prvním stupni základních škol v České republice na rozvoj čtenářství a budování vztahu ke knihovnám | Theses on a related topic

21.
Šlahorová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Čtenářské dílny u žáků 2.stupně základní školy speciální pro žáky s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

22.
Vlčková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační a čtenářská výchova v rámci školního vzdělávacího programu pro základní školy – návrh plánu učiva | Theses on a related topic

23.
Zálohová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití genetické a globální metody čtení v základní škole speciální | Theses on a related topic

24.
Zálohová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Výuka čtení žáků se středně těžkým mentálním postižením | Theses on a related topic