Theses on a related topic (having the same keywords):

folk art, burial rites, keramika, ruzenec, st. francis of paola, vranov near brno, material culture, paulani, klaster, pohrebni ritus, tradition of pilgrimage, vranov u brna, lidove umeni, monastery, pottery, eucharistic objects, hmotna kultura, liturgicke predmety, metal artefacts, sv. frantisek z pauly, poutni tradice, zelezne predmety, order of the minims, rosary

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Žáková, Eva Marie maiden name: Blažková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Archival Studies
Bachelor's thesis defense: Zpracování keramického souboru z Janštejna | Theses on a related topic Display description

2.
Macholdová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Zpracování archeologického materiálu z pernštejnských hradů Aueršperk, Pyšolec a Zubštejn | Theses on a related topic

3.
Těsnohlídková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vyhodnocení archeologických nálezů z areálu obléhacího stanoviště v trati Ohrada u hradu Lichnice | Theses on a related topic

4.
Kochan, Šimon
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Nálezový soubor ze středověké studny benediktinského proboštství v Brně Komárově | Theses on a related topic

5.
Novotná, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Keramické nálezy z výzkumu hradu v Náměšti nad Oslavou a otázka formování vrcholně středověké keramiky na východním okraji Českomoravské vrchoviny | Theses on a related topic

6.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Keramická produkce 2. poloviny 15. století v Brně | Theses on a related topic

7.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vypovídací hodnota archeologických pramenů z odpadní jímky v Orlí 19/21 v kontextu středověkého Brna | Theses on a related topic

8.
Slámová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídelní areál starší doby bronzové z Branišovic | Theses on a related topic

9.
Staněk, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Ženský klášter v Doubravníku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ženský klášter v Doubravníku | Theses on a related topic

10.
Těsnohlídek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Zpracování keramického souboru z tzv. "Střepeniště" hradu Ronovce | Theses on a related topic

11.
Těsnohlídek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vyhodnocení keramického souboru ze zánikového horizontu dolního paláce hradu Rokštejna | Theses on a related topic

12.
Zubalík, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Hrad Přerov v údělné epoše (2. pol. 11. - 12. stol.) - na základě výzkumů ARÚAVČR - Přerov - Horní nám. 8-9, 21, s přihlédnutím k dalším výzkumům v areálu historického jádra Přerova | Theses on a related topic

13.
Havlíček, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Analýza súboru kovových predmetov z hrádku Přímělkova | Theses on a related topic

14.
Hercegová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Hmotná kultura obyvatel předhradí hradu Lelekovice, okr. Brno-venkov | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Hmotná kultura obyvatel předhradí hradu Lelekovice, okr. Brno-venkov | Theses on a related topic

15.
Kozák, Vít
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defense: Zaniklá středověká ves Střenčí. Vyhodnocení souboru kovových artefaktů. | Theses on a related topic

16.
Novotná, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Revizní zpracování pohřebiště únětické kultury v Jiříkovicích u Brna | Theses on a related topic

17.
Ungerman, Šimon
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích - Na Pískách | Theses on a related topic

18.
Antošová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Jan Jiří Etgens - kostel sv. Janů, Vranov u Brna, Czenstochovská kaple v Brně-Zábrdovicích. Brněnská díla v umělcově tvorbě | Theses on a related topic

19.
Balcárková, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí | Theses on a related topic

20.
Bardoňová, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Využití přírodních materiálů ve výtvarných činnostech s osobami s mentálním postižením | Theses on a related topic

21.
Bartíková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení souborů středověké glazované keramiky z města Jihlavy a hradu Rokštejna | Theses on a related topic

22.
Bartíková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Keramická produkce ze středověkého sídliště Telč - Staroměstský rybník se zaměřením na technologii výroby nádob | Theses on a related topic

23.
Bělinová, Kateřina Denise maiden name: Kožíšková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Master's thesis defence: Hrnčířské výrobní centrum specializované na výrobu tyglíkovitých lampiček v Kutné Hoře | Theses on a related topic

24.
Bergerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Středověká a raně novověká kuchyňská a stolní keramika z hradu Špilberk | Theses on a related topic

25.
Brahová, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History, History of Arts
Bachelor's thesis defense: Bývalý kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského v Sokolově | Theses on a related topic

26.
Červená, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Nově prozkoumané situace horákovského osídlení z polohy Těšetice-Kyjovice „Sutny“ | Theses on a related topic

27.
Červená, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Pozdně halštatské sídliště v Lažínkách u Moravských Budějovic. | Theses on a related topic

28.
Čiháčková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Dům U Zlatého orla, nám. Svobody 1/ Česká 2. Městská parcela do poloviny 16. století v odrazu hmotné kultury | Theses on a related topic

29.
Dokoupilová, Sylva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Fajánsová keramika v oblasti Kutnohorska | Theses on a related topic

30.
Dvořák, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení zahloubeného suterénu v areálu horního hradu Rokštejna | Theses on a related topic

31.
Filipová, Margita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Hrnčiarske pece na území Moravy a Slovenska so zameraním na pec z Hrušovan u Brna | Theses on a related topic

32.
Flídr, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Porta coeli | Theses on a related topic

33.
Fojtíková, Hana maiden name: Sedlářová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Keramický soubor z tvrze Tečovice (okr. Zlín) | Theses on a related topic

34.
Gabrielová, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Přejímání motivů tradičního lidového umění do současné umělecké tvorby | Theses on a related topic

35.
Gašpar, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Lužická kultúra na moravsko-slovenskom pomedzí | Theses on a related topic

36.
Goláňová, Petra maiden name: Vlasatíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Časně laténské osídlení na Moravě | Theses on a related topic

37.
Hassanin, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Master's thesis defence: Chudoba u sv. Terezie z Ávily a sv. Jana od Kříže | Theses on a related topic

38.
Hochman, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in History, Lower Secondary School Teacher Training in Music
Bachelor's thesis defense: Kapucínský klášter v Kyjově | Theses on a related topic

39.
Janeba, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defense: Žďár nad Sázavou v zrcadle ikonografického rozboru jeho památek | Theses on a related topic

40.
Jáni, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Odraz hmotnej kultúry v archeologických prameňoch na príklade obj. č. 54 z druhej polovice 15. storočia z Dominikánskej ulice 5 v Brne | Theses on a related topic

41.
Jílek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Doba římská ve východních a severovýchodních Čechách. Sledování vzájemných interakcí germánské a římské společnosti v době římské | Theses on a related topic

42.
Jiříková, Petra maiden name: Rebrošová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Část osady lidu kultury s lineární keramikou ve Velaticích, okr. Brno-venkov | Theses on a related topic

43.
Jiříková, Petra maiden name: Rebrošová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Velatice. Ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska | Theses on a related topic

44.
Kalčík, Libor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defense: Osídlení Slatinek - Močílek v době laténské a časně slovanském období | Theses on a related topic

45.
Kaplanová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Obraz žďárského panství v předbělohorské době | Theses on a related topic

46.
Kašpaříková, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language
Bachelor's thesis defense: Klášter v Doksanech a premonstrátský řád | Theses on a related topic

47.
Kobylková, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Hospodářský vývoj břevnovského kláštera od založení do roku 1306 | Theses on a related topic

48.
Kohoutová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Lichtenštejnové v Moravském Krumlově | Theses on a related topic

49.
Kollár, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Umění v rámci činnosti milosrdných bratří ve Valticích | Theses on a related topic

50.
Komínková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Keramická interiérová plastika | Theses on a related topic