Theses on a related topic (having the same keywords):

brno, 1. svetova valka, 1918, ceske zeme 1914, kazdodennost, zasobovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

551.
Navarová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Česko-německé vztahy v brněnském tisku v roce 1945 (duben - září) | Theses on a related topic Display description

552.
Navrátilová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Ethnology
Dissertation defense: Žitá každodennost obyvatel horského Poreče v Makedonii | Theses on a related topic

553.
Navrátilová, Erika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Možnosti rozvoje kulturního cestovního ruchu v městě Brně - případová studie | Theses on a related topic

554.
Navrátilová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Zásobovací logistika konkrétního podniku | Theses on a related topic

555.
Navrátilová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Mariánský sloup na náměstí Svobody v Brně | Theses on a related topic

556.
Návratová, Kristýna maiden name: Korčeková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography
Master's thesis defence: Trh práce ve městě Brně a jeho zázemí | Theses on a related topic

557.
Nečas, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geologické poměry údolí Svratky pod Wilsonovým lesem | Theses on a related topic

558.
Nečasová, Alžběta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Krize brněnské koalice: politická realita, nebo mediální fikce? Agenda setting v komunální politice | Theses on a related topic

559.
Nechuta, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Ekonomické aspekty pořádání vrcholových sportovních událostí | Theses on a related topic

560.
Nejedlý, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Cyklistika v městském a příměstském prostoru | Theses on a related topic

561.
Nejedlý, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography
Master's thesis defence: Městský pohyb | Theses on a related topic

562.
Nekvindová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Vývoj samosprávy města Skuteč v letech 1918 - 1938 | Theses on a related topic

563.
Němec, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Odvaha - Jošt Lucemburský. Plastika na Moravském náměstí v Brně | Theses on a related topic

564.
Neradová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Česká vědecká kinematografie v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století se zaměřením na činnost Československé společnosti pro vědeckou kinematografii při Československé akademii věd Brno | Theses on a related topic

565.
Nesládková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies
Bachelor's thesis defense: Národnostní problematika meziválečného československého školství a kultury | Theses on a related topic

566.
Nespěšná, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Bachelor's thesis defense: Trh studentských podnájmů v Brně | Theses on a related topic

567.
Neužil, Milan maiden name: Neužil
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Philology (4-years) / German Literature
Dissertation defense: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung. Zum Brünner Periodikum Deutsches Blatt | Theses on a related topic

568.
Nevěčný, Tadeáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in History, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Bachelor's thesis defense: Historie až současnost baziliky Nanebevzetí Panny Marie | Theses on a related topic

569.
Nikl, Marián
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Nový zimní stadion Za Lužánkami - využití, návštěvnost, finanční náročnost | Theses on a related topic

570.
Novák, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Master's thesis defence: Kulturní a kreativní průmysly Kulturní a kreativní centra v České republice Industra Brno | Theses on a related topic

571.
Nováková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Skladové hospodářství konkrétního podniku | Theses on a related topic

572.
Nováková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Comparative and Art Studies
Master's thesis defence: Skupina výtvarných umělců v Brně | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Skupina výtvarných umělců v Brně | Theses on a related topic

573.
Nováková, Marcela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Veřejné povědomí obyvatel Brna o náhradní péči o dítě | Theses on a related topic

574.
Novotná, Denisa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Suburbanizace Brna optikou migračních dat | Theses on a related topic

575.
Novotná, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Měření a analýza erytemového UV slunečního záření v Brně | Theses on a related topic

576.
Novotná, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Hodnocení vlivu atmosférických faktorů na změny erytémového ultrafialového záření na jižní Moravě | Theses on a related topic

577.
Novotná, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Sociogeografický průzkum volnočasových aktivit městského obyvatelstva | Theses on a related topic

578.
Novotná, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Družstevní dům s pekárnou Dělpe na Cejlu v Brně | Theses on a related topic

579.
Novotný, Gustav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Regional Geography and Regional Planning
Dissertation defense: Prostory a místa víry českých věřících | Theses on a related topic

580.
Novotný, Gustav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Advanced Master's thesis defense: Prostorové představy a praktiky mladých věřících v Brně | Theses on a related topic

581.
Novýsedláková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Master's thesis defence: Sebareflexia majority a jej postoje k slovenskej a ukrajinskej menšine. Sonda do problematiky na príklade mesta Brna. | Theses on a related topic

582.
Nuošková, Dušana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Moravská orlica v 60. rokoch 19. storočia | Theses on a related topic

583.
Nuošková, Dušana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Moravská orlica. Historická prípadová štúdia vývoja politického denníka v rokoch 1863-1918 | Theses on a related topic

584.
Obermajerová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Faktorová analýza trhu s byty v Brně | Theses on a related topic

585.
Odehnalová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / German Language and Literature, History
Bachelor's thesis defense: České a německé ženské učitelské spolky v Brně v 2. polovině 19. století | Theses on a related topic

586.
Odehnalová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Měšťanka a dělnice v Brně v letech 1872-1914 Tisk a spolkový život pracujících žen | Theses on a related topic

587.
Oklešťková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Odsun brněnského nádraží | Theses on a related topic

588.
Ondráková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Hudební podniky v Brně | Theses on a related topic

589.
Ondrová, Olga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Vlastní vila moderního architekta. Rodinný dům Aloise Kuby | Theses on a related topic

590.
Ondrušek, Jaroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History, Political Science
Bachelor's thesis defense: Postavení brněnských městských částí k městu Brnu v letech 2002 - 2006 | Theses on a related topic

591.
Oplatková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Das deutsche Theater in Brno in den Jahren 1918 - 1932, Hans Demetz und sein künstlerischer Beitrag | Theses on a related topic

592.
Opršal, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Political Science
Bachelor's thesis defense: Hlavní nádraží v centru Brna? Případová studie: Analýza ideologických přístupů ve sporu o přesun brněnského nádraží | Theses on a related topic

593.
Orlíček, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defense: Koncepce chytrých měst a návrh vybraného kartografického a geoinformatického řešení (na příkladu dopravy) | Theses on a related topic

594.
Osičková, Nela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Master's thesis defence: Sonda do života na vesnici od 30. let 20. století do konce 2. světové války na základě pamětí Marie Zapletalové | Theses on a related topic

595.
Osman, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Segregační procesy v prostoru města | Theses on a related topic

596.
Osman, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Regional Geography and Regional Planning
Dissertation defense: Městská teritorialita na příkladu města Brna | Theses on a related topic

597.
Ostrenko, Yuliya
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations and Energy Security
Master's thesis defence: Nasazení konceptu Smart City - případ Brna | Theses on a related topic

598.
Ostrý, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Ekonomický vliv studentů na město Brno | Theses on a related topic

599.
Ostrý, Ctibor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Sociotopografie města Brna ve 14. století | Theses on a related topic

600.
Otáhal, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Zásobovací logistika konkrétního podniku | Theses on a related topic