Theses on a related topic (having the same keywords):

futsal, healthy problems, zdravotni problemy, prevence, futsall, prevention

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

901.
Mičulková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Prevence infekce HIV | Theses on a related topic Display description

902.
Michelfeitová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Orální hygiena jedinců se zrakovým postižením | Theses on a related topic

903.
Michlíková, Miroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Poruchy správania a emócií ako dôsledok požívania návykových látok | Theses on a related topic

904.
Mikešková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Klíště obecné jako přenašeč patogenů: průběh nemocí v dětském věku | Theses on a related topic

905.
Míková, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Andragogická dimenze syndromu vyhoření a workholismu | Theses on a related topic

906.
Mikulenková, Petra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vláknina jako složka funkčních potravin | Theses on a related topic

907.
Mísař, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Příprava družstva futsalu | Theses on a related topic

908.
Mísař, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Příprava družstva futsalu | Theses on a related topic

909.
Mlejnková, Lucie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Predikce úrazových mechanizmů při chybném provedení pádových technik | Theses on a related topic

910.
Močiariková, Beáta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Sexting a osveta na stredných školách | Theses on a related topic

911.
Mokrenová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trest a kriminalita ze sociologické perspektivy | Theses on a related topic

912.
Mokrošová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dětská agresivita a šikana ve školním prostředí | Theses on a related topic

913.
Moncmannová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Desatero sociálního pedagoga | Theses on a related topic

914.
Moravčíková, Anna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Znalosti sester o možnostech prevence vzniku ventilátorové pneumonie | Theses on a related topic

915.
Morávková, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující výskyt syndromu vyhoření u nelékařských zdravotnických pracovníků | Theses on a related topic

916.
Motyčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Ergonomie v práci dentální hygienistky | Theses on a related topic

917.
Mrázek, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Football referee)
Bachelor's thesis defense: Vliv jednostranného zatěžování v tenisu a jeho prevence | Theses on a related topic

918.
Mrňová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Prevence kyberšikany na ZŠ. Ověřování realizovaného projektu Bacha v síti. | Theses on a related topic

919.
Muronová, Žaneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Postoje žáků k návykovým látkám a k prevenci drogových závislostí | Theses on a related topic

920.
Muronová, Žaneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Agresivita a šikana na druhém stupni základní školy a jejich prevence | Theses on a related topic

921.
Musilová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Muzikoterapie u dětí zneužívaných a týraných | Theses on a related topic

922.
Mužík, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Úrazy hlezenního kloubu ve fotbale a jejich prevence | Theses on a related topic

923.
Myšák, Pavel
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Neplodnost-prevence a její léčení | Theses on a related topic

924.
Nakoukalová, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Klima školní třídy se zaměřením na šikanu | Theses on a related topic

925.
Naščak, Kamil
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Role speciálního pedagoga na střední škole | Theses on a related topic

926.
Navrátilová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Komparace systémů vzdělávání jedinců se specifickými poruchami učení v České republice a Itálii | Theses on a related topic

927.
Navrátilová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Problematika šikany učitelů ze strany žáků na SŠ | Theses on a related topic

928.
Nečasová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Domácí péče u seniorů | Theses on a related topic

929.
Nedomová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Prevence poruch chování | Theses on a related topic

930.
Nedomová, Lada
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Informovanost dívek a mladých žen o prevenci rakoviny děložního čípku | Theses on a related topic

931.
Nedorostová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Pravdy a mýty o domácím násilím a možnosti akutní a dlouhodobé pomoci ženám-obětem | Theses on a related topic

932.
Němeček, Aleš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Nebezpečné pronásledování - stalking | Theses on a related topic

933.
Neplechová, Michaela
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Úrazy hlezna ve volejbale a jejich kompenzace | Theses on a related topic

934.
Neshybová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Cholelitiáza | Theses on a related topic

935.
Netíková, Sabina maiden name: Kobosilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Posilování vztahů ve třídě, jako prevence rizikových projevů chování. | Theses on a related topic

936.
Neugebauerová, Libuše
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Řešení problematiky záškoláctví v praxi sociálního pracovníka OSPOD | Theses on a related topic

937.
Nezvalová, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Výchova k ústní hygieně u adolescentů ve věku 15 let | Theses on a related topic

938.
Nezvalová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Programy prevence závislostního chování pro 2. stupeň základní školy | Theses on a related topic

939.
Nová, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Vybrané sociální a legislativní aspekty prostituce | Theses on a related topic

940.
Nováčková, Soňa maiden name: Vyplašilová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestný čin podvodu a zkrácení daně z hlediska juristického a kriminologického | Theses on a related topic

941.
Nováková, Alexandra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Analýza sociálních problémů žáků s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

942.
Novodomská, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Problematika návykových látek na odborném učilišti Cvrčovice | Theses on a related topic

943.
Novotná, Jiřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Problematika genetického poradenství ve výchově ke zdraví | Theses on a related topic

944.
Novotná, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a dospívající mládeže | Theses on a related topic

945.
Okřina, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Internet jako závislost | Theses on a related topic

946.
Omar, Ibrahim
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u obézních s hypertenzí | Theses on a related topic

947.
Ondrášková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Šikana na I. stupni základních škol a její projevy | Theses on a related topic

948.
Ondruš, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Subsidiarita trestní represe při sportovních utkáních | Theses on a related topic

949.
Oravcová, Ingrid
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Polohovanie pacientov ako nevyhnutná súčasť ošetrovateľských intervencií na oddeleniach intenzívnej starostlivosti | Theses on a related topic

950.
Oros, Tibor
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Terapia Cesta a jej využitie v prevencii drogových závislostí | Theses on a related topic