Theses on a related topic (having the same keywords):

komplexni rehabililtace, ischemie, physiotherapy, fyzioterapie, comprehensive rehabilitation, cevni mozkova prihoda, stroke, ischemia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

101.
Chudáčková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití canisterapie v následné fyzioterapii u žáků základní školy speciální | Theses on a related topic Display description

102.
Jahodová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postupy logopedické intervence aplikované u klientů s afázií | Theses on a related topic

103.
Jáchym, Štěpán
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u zlomenin proximálního femuru | Theses on a related topic

104.
Janoušek, David
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Ovlivnění respiračních parametrů sportovce pomůckou POWERbreathe | Theses on a related topic

105.
Janštová, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Skupinová terapie afázie | Theses on a related topic

106.
Jiříková, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů na doléčovacích lůžkách po cévní mozkové příhodě: kombinace fyzioterapie a ergoterapie | Theses on a related topic

107.
Jochmanová, Barbora
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Poúrazová chronická nestabilita hlezna z pohledu fyzioterapeuta | Theses on a related topic

108.
Jonášková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u amputací na dolních končetinách | Theses on a related topic

109.
Kandrnalová, Blanka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Možnosti senzomotorického tréninku u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

110.
Kantůrková, Ivana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Cévní mozková příhoda v přednemocniční neodkladné péči u seniorů | Theses on a related topic

111.
Kašparová, Andrea
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s roztroušenou sklerózou | Theses on a related topic

112.
Kavková, Miroslava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

113.
Kočař, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Respirační fyzioterapie v triatlonu | Theses on a related topic

114.
Kohlová, Magda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vliv získaného postižení na život jedince a jeho rodiny | Theses on a related topic

115.
Koňaříková, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Sledování psychických a kognitivních funkcí u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě (MMSE) | Theses on a related topic

116.
Krakovská, Tereza
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Využití proprioceptivního stabilizačního cvičení v prevenci poranění laterálních ligament hlezna v teamgymu | Theses on a related topic

117.
Krátká, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s funkční nebo strukturální patologií nohy | Theses on a related topic

118.
Kropáčková, Adriana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u revmatických onemocnění - revmatická artritida, m. Bechtěrev | Theses on a related topic

119.
Kršáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Role fyzioterapeuta u para hokejistů | Theses on a related topic

120.
Křivánková, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů v akutní fázi cévní mozkové příhody a kvalita života | Theses on a related topic

121.
Kučera, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice předního křížového vazu | Theses on a related topic

122.
Kudrnová, Eva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti léčebné rehabilitace paraplegiků v České republice | Theses on a related topic

123.
Laskafeldová, Hana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Efekt tréninku nádechových svalů u pacienta s hrudní míšní lézí | Theses on a related topic

124.
Ludvová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Hodnocení funkční nezávislosti u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

125.
Lupačová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití alternativních technik při rozvoji komunikace u žáků s težkým postižením | Theses on a related topic

126.
Macečková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Struktura a funkce glykokalyx endotelilálních buněk | Theses on a related topic

127.
Maděrová, Karolína
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Terapie nohy z pohledu vývojové kineziologie | Theses on a related topic

128.
Maděrová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Změny v životě seniorů po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

129.
Magátová, Ivana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: CT vyšetření mozku ( zaměřeno na klienty s podezřením na CMP) | Theses on a related topic

130.
Malušková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Kvalita života jedince po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

131.
Mastná, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Fyzioterapie u jedinců s astma bronchiale

132.
Metelková, Květa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u roztroušené mozkomíšní sklerózy | Theses on a related topic

133.
Mikešová, Jana maiden name: Baťová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti využití AAK na poli fyzioterapie | Theses on a related topic

134.
Musilová, Michaela
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Fyzioterapie u funkčních poruch v orofaciální oblasti | Theses on a related topic

135.
Nevělíková, Karolína
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Možnosti plicní rehabilitace u cystické fibrózy | Theses on a related topic

136.
Nevělíková, Karolína
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Možnosti respirační fyzioterapie u hematoonkologických pacientů | Theses on a related topic

137.
Novotná, Aneta
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Metody léčby funkčních poruch menstruačního cyklu ve fyzioterapii | Theses on a related topic

138.
Novotná, Eliška
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Význam fyzioterapie u pacienta s akutní exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci | Theses on a related topic

139.
Odehnalová, Tereza
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Možnosti fyzioterapie u poúrazové poruchy propriocepce kolenního kloubu | Theses on a related topic

140.
Ourodová, Aneta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Zhodnocení vlivu komplexní léčebné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě v produktivním věku | Theses on a related topic

141.
Patzelová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Hodnocení rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

142.
Pešková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metody studia trombolýzy in vitro | Theses on a related topic

143.
Petriláková, Eliška
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně - rehabilitační plán a postup u pacienta s parézou nervus facialis | Theses on a related topic

144.
Pokorná, Terezie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Koordinovaná rehabilitace u osob po CMP | Theses on a related topic

145.
Poláková, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u cévní mozkové příhody s diabetem mellitem | Theses on a related topic

146.
Pospíšil, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním: srovnání několika vybraných onemocněním | Theses on a related topic

147.
Prodělalová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Art, Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Výskyt narušených komunikačních schopností u osob po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

148.
Procházková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Hormonální antikoncepce: rizika a návrat fertility | Theses on a related topic

149.
Prudil, Ondřej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Fyzioterapie u sportů s extrémním kompresním zatížením osového skeletu | Theses on a related topic

150.
Rašková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití podpůrných terapií při logopedické péči u dětí s těžším mentálním postižením | Theses on a related topic