Theses on a related topic (having the same keywords):

pece o dite, detska obezita, zmena zivotniho stylu, childhood obesity, lifestyle changes, child care

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Brázdová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Srovnání potravinových preferencí obézních a normosthenických dětí | Theses on a related topic Display description

2.
Čuprová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Rodinné klima a výchovné působení v rodině svobodného otce | Theses on a related topic

3.
Doležalová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Hodnocení obezity různými ukazateli u žáků 4. a 5. ročníků vybraných ZŠ jemnického a dačického regionu | Theses on a related topic

4.
Dostálová, Zuzana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Výskyt rizikových faktorů obezity u dětí staršího školního věku | Theses on a related topic

5.
Dvořáková, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Generační pohled žen na mateřství | Theses on a related topic

6.
Hiermanová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Práva jednotlivce z pohledu očkování dětí v praxi | Theses on a related topic

7.
Hrnčiříková, Jitka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Pohybová aktivita, zdatnost a obezita u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

8.
Chládková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Brzký návrat zaměstnankyň velké IT firmy z mateřské a rodičovské dovolené zpět do zaměstnání - bariéry, motivace, podmínky | Theses on a related topic

9.
Jenčíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Stravovací zvyklosti a pohybová aktivita u vybraných skupin populace | Theses on a related topic

10.
Jičínská, Anna-Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Social Work
Bachelor's thesis defense: Příprava k pěstounství na přechodnou dobu | Theses on a related topic

11.
Nedělka, Aleš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Racionální výživa žáků základních škol | Theses on a related topic

12.
Ptáčková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Vliv výchovy na kriminalitu mládeže | Theses on a related topic

13.
Pužová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Návrat na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené | Theses on a related topic

14.
Seňová, Viktória
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Analýza antropometrických charakteristik členů rodin v dlouhodobém sledování na základě databáze ELSPAC | Theses on a related topic

15.
Šlesingerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Dětská obezita | Theses on a related topic

16.
Štefek, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Labour market, employment policy and human resources development)
Master's thesis defence: Role rodinné politiky v podpoře aktivního otcovství | Theses on a related topic

17.
Táborská, Alžběta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Příprava k pěstounství na přechodnou dobu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Příprava k pěstounství na přechodnou dobu | Theses on a related topic

18.
Trnková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Obezita a její vliv na sociální začlenění dětí ve školním věku | Theses on a related topic

19.
Viktorinová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Otcovská odpovědnost | Theses on a related topic

20.
Vodička, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Utváření rodičovského přístupu k dítěti s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

21.
Žaludová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Význam sociální opory u matek samoživitelek v kontextu zvládání životních situací | Theses on a related topic

22.
Boriková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Combined Art Studies, Ethnology
Bachelor's thesis defense: Literární a výtvarná tematika a proměny životního stylu v časopise Niva v letech 1910-1915. | Theses on a related topic

23.
Březina, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Intervence v rámci sekundární prevence dětské obezity | Theses on a related topic

24.
Cihlářová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Dětská obezita a pozice dítěte ve školní třídě | Theses on a related topic

25.
Crhová, Marie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Pohybová aktivita dětí na ZŠ jako prevence dětské obezity | Theses on a related topic

26.
Čermák, Jaroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Individuální plánování v praxi kurátora – zaměření na Liberecký kraj | Theses on a related topic

27.
Dudová, Carol Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Narození a péče o malé dítě v proměnách času na jižní Moravě | Theses on a related topic

28.
Durďáková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Ochrana těhotných zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

29.
Eliášová, Martina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: MEND - Celostátní program proti dětské obezitě ve Velké Británii | Theses on a related topic

30.
Fliegl, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Economic Policy, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vliv dostupnosti prarodičovské péče na fertilitní chování | Theses on a related topic

31.
Hamžíková, Barbara
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: The Impact of World War II on American Women | Theses on a related topic

32.
Herodesová, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Adaptace dětí mladších 3 let v dětské skupině a související projevy chování | Theses on a related topic

33.
Hojgrová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Postoje žáků 2. stupně ZŠ k rodičovství | Theses on a related topic

34.
Hrnčiříková, Iva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Program snižování nadváhy u dětí ve věku 10-15let - jeho tvorba a následné ověření metodiky v praxi v kursech snižování nadváhy pro děti | Theses on a related topic

35.
Hudecová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Střídavá péče a zájem nezletilého dítěte | Theses on a related topic

36.
Chřibková, Dagmar maiden name: Šafránková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Výchova dětí batolecího a předškolního věku zaměřená na vstup do Mateřské školy ve specifickém zařízení | Theses on a related topic

37.
Iserová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defense: Dělba práce a rolí v mladých rodinách | Theses on a related topic

38.
Janáčková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Identifikace potřeb rodin s dětmi s psychiatrickou diagnózou | Theses on a related topic

39.
Janků, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Proměny mateřství v souvislosti s proměnami dětství v ČR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mateřství a dětství očima žen různých generací | Theses on a related topic

40.
Jirmanová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv nadváhy a obezity u dětí na jejich sebehodnocení, vztah k vlastnímu tělu a vrstevnické vztahy | Theses on a related topic

41.
Kadlec, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Comparative and Art Studies
Master's thesis defence: Parochus loci. Profily tolerančních pastorů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Undergroundová komunita 1980-1991 v Dolních Kounicích. Případová studie neoficiální kultury na malém městě. | Theses on a related topic

42.
Kolářová, Lucie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Efektivita dětských redukčních programů | Theses on a related topic

43.
Konečná, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: "Miluji své dítě, ale ...": Rodičovská role problémových uživatelů drog | Theses on a related topic

44.
Kornel, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Nejlepší zájem dítěte | Theses on a related topic

45.
Kostková, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Zakládání a činnost mateřských center v České republice po roce 1989 | Theses on a related topic

46.
Křápková, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Střídavá péče rodičů beze změny bydliště dítěte | Theses on a related topic

47.
Křížová, Pavla
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Dětská obezita | Theses on a related topic

48.
Leitgebová, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Labour market, employment policy and human resources development)
Master's thesis defence: Problematika návratu žen po rodičovské dovolené na trh práce ve vybraném mikroregionu | Theses on a related topic

49.
Linhartová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Problematika obezity jako příčiny psychických a somatických patologií | Theses on a related topic

50.
Málková, Zuzana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Preventivní programy pro děti se zaměřením na výživu a pohyb | Theses on a related topic