Theses on a related topic (having the same keywords):

charitativni loterie, mechanismus dobrovolneho prispivani, polni experimenty, prirozene experimenty, fundraising

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Babušiak, Miroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Marketingová strategie neziskové organizace RATOLEST Brno | Theses on a related topic Display description

2.
Bartesová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Benefiční koncert jako jeden z nástrojů fundraisingu | Theses on a related topic

3.
Benáček, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Alternativní formy veřejné podpory neziskových organizací | Theses on a related topic

4.
Blažková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Formování první slovenské scény českými divadelníky v letech 1920 – 1938 | Theses on a related topic

5.
Boxanová, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: On-line nástroje pro neziskové organizace se zaměřením na komunitní nadace a jejich roli v občanské společnosti | Theses on a related topic

6.
Burišková, Jana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Finanční zabezpečení klubů a Českého svazu moderní gymnastiky | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Komparace vedení klubů v návaznosti na fungování Českého svazu moderní gymnastiky | Theses on a related topic

7.
Čechová, Anita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Faktory působící na způsobilosti manažera v kulturní organizaci | Theses on a related topic

8.
Děchtěrenková, Ilona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Možnosti drobných darů veřejným knihovnám | Theses on a related topic

9.
Doležalová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Finanční řízení neziskové organizace. | Theses on a related topic

10.
Dostálová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Aspekty lidské sexuality ve službách environmentálního hnutí Fuck For Forest | Theses on a related topic

11.
Dudášová, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Vliv známých osobností na fundraising neziskové organizace | Theses on a related topic

12.
Durnová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Kredibilita dárcovských webových stránek z pohledu dárců | Theses on a related topic

13.
Eliášová, Věra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Občanské sdružení při veřejné knihovně jako jedna z možných cest rozvoje knihoven | Theses on a related topic

14.
Fialová, Daniela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Non-profit-making Organization Economy and Management
Bachelor's thesis defense: Sponzorství neziskových organizací firmami | Theses on a related topic

15.
Gerych, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Souvislost mezi brandem a fundraisingem galerií | Theses on a related topic

16.
Godarová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Fundrasingový plán vybrané neziskové organizace | Theses on a related topic

17.
Gregorová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Způsoby komunikace neziskové organizace s veřejností, případová studie Balet NDB | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Způsoby komunikace neziskové organizace s veřejností, případová studie Balet NDB | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Způsoby komunikace neziskové organizace s veřejností, případová studie Balet NDB | Theses on a related topic

18.
Guráňová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Crowdfunding ako novodobá forma fundraisingu projektov s kreatívnym obsahom | Theses on a related topic

19.
Hašková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Political Science
Bachelor's thesis defense: Nízkorozpočtová volební kampaň – případová studie předvolební kampaně Strany zelených pro krajské volby 2012 v Jihomoravském kraji | Theses on a related topic

20.
Hlavica, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Národní centrum nábytkového designu – Studie mediální prezentace obecně prospěšné společnosti v rámci neziskového sektoru | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Národní centrum nábytkového designu – Studie mediální prezentace obecně prospěšné společnosti v rámci neziskového sektoru | Theses on a related topic

21.
Holec, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Fundraising a finanční stabilita humanitárních organizací ve vybraných zemích EU

22.
Honajzrová, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Literární festival Měsíc autorského čtení | Theses on a related topic

23.
Jašková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Návrh strategického plánu obecně prospěšné společnosti Národní centrum nábytkového designu | Theses on a related topic

24.
Kamenická, Jaromíra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: PR a fundraisingový plán dané neziskové organizace (komparace veřejné a soukromé neziskové organizace) | Theses on a related topic

25.
Kandelová, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Malé divadlo kjógenu | Theses on a related topic

26.
Kaplan, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací)
Bachelor's thesis defense: Analýza transparentnosti dotačního procesu MŠMT v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže | Theses on a related topic

27.
Klimková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Venture kapitál v podmínkách ČR | Theses on a related topic

28.
Koukalová, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná správa)
Master's thesis defence: Strategie financování neziskových organizací s využitím marketingových aktivit | Theses on a related topic

29.
Kubát, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Strategický plán rozvoje kultury v Tišnově | Theses on a related topic

30.
Kučerová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná správa)
Master's thesis defence: Neziskové organizace jako poskytovatelé veřejných služeb v oblasti kultury | Theses on a related topic

31.
Labusová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Charitativní loterie ve vybrané zemi EU | Theses on a related topic

32.
Lamprechtová, Lucie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport (combination/specialization: Management in Sport)
Bachelor's thesis defense: Získávání finančních prostředků v neziskové organizaci ve vybraném sportovním klubu | Theses on a related topic

33.
Langaufová, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Dárcovství vs. sponzorství | Theses on a related topic

34.
Lonková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Komunikace při propagaci aktivit neziskového sektoru s návrhem na vytvoření mediálního projektu Módní přehlídka "O berlích" | Theses on a related topic

35.
Losenická, Pavla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Non-profit-making Organization Economy and Management
Bachelor's thesis defense: Podnikatelské aktivity v charitě | Theses on a related topic

36.
Machýčková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vliv nedostatečných finančních prostředků na vzdělávání adolescentů | Theses on a related topic

37.
Maléř, Radovan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Využití moderních technologií pro generování příjmů nestátních neziskových organizací | Theses on a related topic

38.
Melicharová, Romana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Müllerův dům z hlediska kulturního managementu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Müllerův dům z hlediska kulturního managementu | Theses on a related topic

39.
Mikešová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Práce s velkými dárci jako součást fundraisingu | Theses on a related topic

40.
Mimochodková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Rekonstrukce poutního areálu ve Vranově u Brna | Theses on a related topic

41.
Nasvetrová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Městská kulturní zařízení Šternberk - systém managementu | Theses on a related topic

42.
Nevařilová, Radka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Neprofesionální taneční divadla a soubory v Brně | Theses on a related topic

43.
Niesnerová, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Bachelor's thesis defense: Nástroje financování neziskových organizací | Theses on a related topic

44.
Novotná, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Financování studentské akce | Theses on a related topic

45.
Novotný, Daniel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Přístup českých watchdogů k budoucímu financování neziskových organizací v ČR | Theses on a related topic

46.
Ondrášková, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací)
Bachelor's thesis defense: Faktory úspěchu pořádání veřejných sbírek

47.
Ondrovič, Peter
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Analýza možností financování startup společností | Theses on a related topic

48.
Ostrčilová, Kristina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Mezinárodní humanitární pomoc a efektivnost charitativních sbírek na Haiti | Theses on a related topic

49.
Oulehlová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Financování neziskových organizací v sociální oblasti | Theses on a related topic

50.
Pašek, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Americké prezidentské volby 2008 - vítězství politického marketingu? | Theses on a related topic