Theses on a related topic (having the same keywords):

adolescence, externalizace, externalisation, vedomi vlastni ucinnosti, online sexual material, online violent material, nasilne obsahy na internetu, tendence vyhledavat vzruseni, eu kids online ii, psychological difficulties, sexualni obsahy na internetu, sensation seeking, psychicke prizpusobeni se, self-efficacy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

601.
Ševečková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vnímání vlastního těla a sebehodnocení u mladých žen | Theses on a related topic Display description

602.
Šimková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Výchovné postupy v rodinách adolescentů | Theses on a related topic

603.
Šímová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Uspokojování potřeb adolescentů žijících v romské osadě | Theses on a related topic

604.
Šinko, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Srovnání reedukačního procesu u chlapců s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou | Theses on a related topic

605.
Šíp, Radek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Role perfekcionismu a vybraných osobnostních charakteristik v kontextu subjektivně vnímané míry přetrénování v týmových sportech | Theses on a related topic

606.
Širůček, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Developmental Psychology
Dissertation defense: Sociální kompetence dospívajících:role kognitivních dispozic a vztahového kontextu | Theses on a related topic

607.
Širůčková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Developmental Psychology
Dissertation defense: Psychosociální souvislosti rizikového chování v adolescenci: role vrstevnických a rodinných vztahů | Theses on a related topic

608.
Škardová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Sebepojetí asistenta pedagoga ve školní třídě | Theses on a related topic

609.
Škoda, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Naděje, pozitivní mentální zdraví a sebeúčinnost u pacientů s roztroušenou sklerózou ve srovnání s běžnou populací | Theses on a related topic

610.
Škrampalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi některými osobnostními charakteristikami žáků/studentů a jejich styly učení | Theses on a related topic

611.
Škrášková, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Analýza života na facebooku - případová studie | Theses on a related topic

612.
Škromachová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Problematika zneužívání návykových látek na středních školách | Theses on a related topic

613.
Škrov, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Hodnotová orientace mladistvých delikventů | Theses on a related topic

614.
Šmejkalová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv osobnostních determinant na sociometrickou pozici ve školní třídě adolescentů | Theses on a related topic

615.
Špoková, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Utváření identity a kariérová výchova žáků 8. a 9. tříd ZŠ. Analýza zkušenosti se zážitkovým programem | Theses on a related topic

616.
Šťastná, Ivona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Obsahová analýza časopisů Bravo a Popcorn optikou gender | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Obsahová analýza časopisů Bravo a Popcorn optikou gender

617.
Štenclová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Životní situace adolescentů | Theses on a related topic

618.
Štenclová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Intervenční prvky ve videohrách se zaměřením na adolescenty v riziku poruch chování | Theses on a related topic

619.
Štěpánková, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Sebehodnocení v adolescenci: role výchovy a zvládacích strategií adolescentů | Theses on a related topic

620.
Štěpánková, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Úspěšnost v životě dívek po odchodu z výchovného ústavu | Theses on a related topic

621.
Štěpánová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Psychosociální charakteristiky českých adolescentů: Srovnání 4 kohort | Theses on a related topic

622.
Štípal, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Postoje učitelů k inkluzivnímu vzdělávání | Theses on a related topic

623.
Štosková, Romana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Vliv rodinného prostředí a výchovy na kriminalitu mládeže

624.
Štosová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv rizikových faktorů na nespokojenost s tělem u adolescentních dívek: souvislost s poruchami příjmu potravy | Theses on a related topic

625.
Šulcová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Jídelní zvyky a vztah k jídlu v adolescenci | Theses on a related topic

626.
Šulganová, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kvalita života adolescentov v detských domovoch | Theses on a related topic

627.
Šuráňová, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Czech Language and Literature for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Život a dílo Amálie Kutinové | Theses on a related topic

628.
Šustrová, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza vztahů a souvislostí mezi biologickými a psychickými markery, výchovným stylem a formátem rodiny u lidí se závislostí na nikotinu a u nekuřáků | Theses on a related topic

629.
Šustrová, Magda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců | Theses on a related topic

630.
Švancarová, Drahomíra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Funkce výchovného stylu rodičů v systému faktorů ovlivňujících utváření odpovědnosti v adolescenci | Theses on a related topic

631.
Švanda, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Sociometrická pozice u studentů brněnských gymnázií | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Sociometrická pozice u studentů brněnského gymnázia | Theses on a related topic

632.
Švecová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Seberegulace žáků staršího školního věku v kontextu zvládání zátěže. | Theses on a related topic

633.
Švecová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Psychosociální aspekty předčasného mateřství a rodičovství | Theses on a related topic

634.
Taliánová, Magda
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Obezita v období adolescence | Theses on a related topic

635.
Tioková, Světlana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Láska a přátelství českých adolescentů | Theses on a related topic

636.
Tlustáková, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Aspekty kvality přátelství mezi hráči Massive Multiplayer Online Roleplaying Games | Theses on a related topic

637.
Ťoková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Family Education and Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Vztah mládeže k drogám | Theses on a related topic

638.
Tomancová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Preventivní působení v NZDM aneb zavedení programu specifické prevence do NZDM Autobus | Theses on a related topic

639.
Tomanová, Tereza maiden name: Trnková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Faktory vzniku rizikového chování - očima dětí z Dětského domova se školou | Theses on a related topic

640.
Tomečková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Využití deskových her jako podpůrného interakčního prostředku v rodině adolescentů | Theses on a related topic

641.
Tomeková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Příprava dětí v dětských domovech na odchod "do života" | Theses on a related topic

642.
Tomeková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Život raně dospělých po odchodu z dětského domova. | Theses on a related topic

643.
Tomková, Vlaďka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Sledování biologických změn u dívek v období dospívání | Theses on a related topic

644.
Tomm, Lenka maiden name: Helemíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Partnerské vztahy a sexualita u osob s tělesným postižením | Theses on a related topic

645.
Trčková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi typy motivace a příznaky rozvoje syndromu přetrénování u vrcholových plavců v adolescenci | Theses on a related topic

646.
Tretera, Michal
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů | Theses on a related topic

647.
Trochta, Pavel
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Pohybová aktivita dívek na různých typech středních škol | Theses on a related topic

648.
Tučková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media), Psychology
Bachelor's thesis defense: Konflikt mezi rodiči a psychosomatické obtíže u adolescentů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Konflikt mezi rodiči a psychosomatické obtíže u adolescentů | Theses on a related topic

649.
Ulbrich, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Srovnávací studie motivačních faktorů současné populace adolescentů v cykloturistice

650.
Ulbrich, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defense: Vliv intervenčního programu pohybových aktivit na změny některých psychických funkcí u adolescentů s dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic