Theses on a related topic (having the same keywords):

jednonukleotidovy polymorfismus, oxidative phosphorylation, vyzivove parametry, energetic metabolism, bmi, uncoupling protein, single nucleotid polymorphism, antropometric parameters, nutritional parameters, antropometricke parametry, obezita, oxidativni fosforylace, obesity, energeticky metabolismus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Mohamed, Ashour S M
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology / Kinanthropology (Eng.)
Dissertation defense: Obesity - Risky Phenomenon of our Time | Theses on a related topic Display description

302.
Mohyla, Ondřej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv úpravy životního stylu na BMI | Theses on a related topic

303.
Múčka, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Stravovací zvyklosti a pohybová aktivita u dětí základních škol | Theses on a related topic

304.
Musilová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Cellular and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Polymorfismy v genomu člověka vedoucí k náchylnosti k infekčním chorobám | Theses on a related topic

305.
Navrátilová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Epidemiologická studie výskytu zhoubných nádorů ledvin v závislosti na životním stylu a pracovním prostředí | Theses on a related topic

306.
Nedbálková, Marta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Metabolický syndrom jako rizikový fakktor u pacientů s náhradou renální funkce se zaměřením na období po transplantaci ledviny | Theses on a related topic

307.
Nechvátalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u obézních nemocných s hypertenzí | Theses on a related topic

308.
Nejezchleb, Vilém
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Master's thesis defence: Tělesný a funkční rozvoj žáků základní školy | Theses on a related topic

309.
Omar, Ibrahim
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u obézních s hypertenzí | Theses on a related topic

310.
Otrusina, Ivo
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Dětská obezita | Theses on a related topic

311.
Outratová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defense: Krevní tlak v těhotenství a po porodu | Theses on a related topic

312.
Papežová, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Životní styl žen v půběhu života | Theses on a related topic

313.
Pašiaková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Pohybová léčba u obézních žen. Srovnání efektu domácího tréninku (chůze) a efektu organizovaného skupinového cvičení na transportní systém | Theses on a related topic

314.
Pavlasová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genetické testování dispozic k obezitě | Theses on a related topic

315.
Pejšková, Alena
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Sportovně pohybová aktivita a zdatnost bezpečnostních složek ČR. | Theses on a related topic

316.
Peltánová, Hana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Zdravotní rizika spojená s nesprávnou výživou

317.
Petráková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Odraz tělového schématu v Kresbě lidské postavy u adolescentních dívek | Theses on a related topic

318.
Plesník, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Genetic polymorphisms and gustatory perception of dietary lipids in the obese subjects | Theses on a related topic

319.
Pokorná, Jitka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Motivy stravovacích zvyklostí a obezita v rodině | Theses on a related topic

320.
Poláčková, Marcela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Analýza rodinného, partnerského a sexuálního života ve spojitosti se spokojeností s tělem u žen ve věku třiceti a více let | Theses on a related topic

321.
Poláčková, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Kardiovaskulární rehabilitace - vývoj kvality života u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a s nižší tělesnou zdatností | Theses on a related topic

322.
Pospíšilová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Vliv dětské léčebny Křetín na obezitu dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

323.
Pospíšilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Dietetický přístup při obezitě

324.
Procházková, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Malnutrice u obézních pacientů | Theses on a related topic

325.
Prokop, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Vybrané parametry složení těla různých výkonnostních skupin fotbalistů ČR
Bachelor's thesis defense: Vybrané parametry složení těla různých výkonnostních skupin fotbalistů ČR | Theses on a related topic

326.
Prokop, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Vybrané chronické neinfekční choroby a jejich didaktická implikace do učiva výchovy ke zdraví na základní škole | Theses on a related topic

327.
Prošková, Alexandra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Pohybová léčba u obézních žen. Srovnání efektu domácího tréninku (chůze) a efektu organizovaného skupinového cvičení na antropometrické parametry, metabolické parametry a tělesnou výkonnost | Theses on a related topic

328.
Přibylová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Medical Rehabilitation and Physiotherapy
Master's thesis defence: Význam predikce VO2 u diabetiků 2. typu a pacientů s obezitou při preskripci pohybové léčby

329.
Přikrylová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Problematika zařazení zdravé výživy do stravování dětí a mládeže | Theses on a related topic

330.
Půlkrábková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv pohybové léčby na variabilitu srdeční frekvence u obézních pacientů | Theses on a related topic

331.
Pulterová, Lucie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Basics of Social Studies for Education
Bachelor's thesis defense: Obezita ve školním věku a její nápravné postupy v léčebných lázních České republiky | Theses on a related topic

332.
Rössler, Zdeněk
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Determinanty obezity u mladší populace | Theses on a related topic

333.
Řehoř, Aleš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Výsledky intervenčního programu u klientů s projevy metabolického syndromu, obezity a nadváhy | Theses on a related topic

334.
Sedlářová, Sabina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Využití výpočtu koeficientu energetické bilance při vyšetřování mozkomíšního moku k určení typu zánětlivého postižení centrálního nervového systému | Theses on a related topic

335.
Seňová, Viktória
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Analýza antropometrických charakteristik členů rodin v dlouhodobém sledování na základě databáze ELSPAC | Theses on a related topic

336.
Sibylová, Nikola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Work
Bachelor's thesis defense: Poruchy vnímania vlastného tela (súbor rozhovorov a story pre MY Zvolensko-podpolianske noviny) | Theses on a related topic

337.
Skalová, Dominika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Obezita v predškolskom veku | Theses on a related topic

338.
Slámová, Lucie maiden name: Mašínová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Pohybová léčba u pacientů s metabolickým syndromem: vliv na komponenty metabolického syndromu a tělesnou zdatnost | Theses on a related topic

339.
Somolová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Medical Rehabilitation and Physiotherapy
Master's thesis defence: Vývoj tělesné zdatnosti a antropometrických parametrů v průběhu pohybové léčby obézních pacientů | Theses on a related topic

340.
Starý, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Komparační studie středoškolské populace v jeho životním stylu | Theses on a related topic

341.
Stredová, Ilona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Poruchy příjmu potravy žáků na střední škole | Theses on a related topic

342.
Struška, Richard
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Vybrané parametry složení těla různých výkonnostních skupin fotbalistů ČR
Bachelor's thesis defense: Vybrané parametry složení těla různých výkonnostních skupin fotbalistů ČR | Theses on a related topic

343.
Svoboda, Ladislav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Internal Medicine
Dissertation defense: Pohybová léčba u nemocných se zvýšenými riziky kardiovaskulárních onemocnění včetně zvýšené sympatické aktivity | Theses on a related topic

344.
Šenkyřík, Adam
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Longitidiální sledování atletické výkonnosti žáků prvního stupně ZŠ | Theses on a related topic

345.
Šestáková, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Pohybová léčba u obézních žen. Srovnání efektu domácího tréninku (chůze) a efektu organizovaného skupinového cvičení na variabilitu srdeční frekvence a kardiovaskulární parametry | Theses on a related topic

346.
Šimon, Přemysl
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Stravovací zvyklosti vybrané skupiny populace | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Stravovací zvyklosti vybrané skupiny populace | Theses on a related topic

347.
Šimoníček, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Pohybové aktivity ve středním věku | Theses on a related topic

348.
Škrabalová, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nursing
Bachelor's thesis defense: Kvalita života u lidí s obezitou

349.
Škrabánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Hravé cvičení pro děti s nadváhou a obezitou | Theses on a related topic

350.
Štefánek, Jaroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Fitness a zdravý životní styl jako prevence před obezitou | Theses on a related topic