Theses on a related topic (having the same keywords):

verejne zakazky, registr smluv, control of public administration, freedom of information, public procurement, disclosure of agreements, kontrola verejne spravy, svobodny pristup k informacim, zverejnovani smluv, pravo na informace, register of contracts, publication of information, zverejnovani informaci, free access to information

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Vavrouchová, Hana maiden name: Mrázková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právo na informace ve veřejné správě | Theses on a related topic Display description

252.
Velflová, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Působení soutěžního práva Evropské unie na zdravotnictví organizované a financované členskými státy | Theses on a related topic

253.
Venzhöferová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zadávání veřejných zakázek se zaměřením na hodnocení nabídek | Theses on a related topic

254.
Vinkler, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / Public Economics
Dissertation defense: Zefektivnění veřejných zakázek jako nástroje rozvoje municipalit | Theses on a related topic
Dissertation defense: Zpřístupnění municipálních veřejných zakázek malým a středním podnikům | Theses on a related topic

255.
Vlasáková, Barbora maiden name: Janečková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Právo na informace ve vztahu k veřejné správě - komparace ČR a Dánsko | Theses on a related topic

256.
Vondráčková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky zadávané obcí | Theses on a related topic

257.
Vondrušková, Biserka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právo na informace ve veřejné správě | Theses on a related topic

258.
Vondřich, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Praktické a právní aspekty metod získávání informací pro účely investigativní žurnalistiky v kontextu novinářské etiky | Theses on a related topic

259.
Voříšková, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autorské právo v architektuře | Theses on a related topic

260.
Vrbová, Marta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správně právní aspekty archivnictví | Theses on a related topic

261.
Výbošteková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pravomoc a regulace Evropské unie v oblasti veřejných zakázek | Theses on a related topic

262.
Výstupová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky ve výstavbě

263.
Zabloudilová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo být zapomenut, či spíše právo na rozmazané vzpomínky? | Theses on a related topic

264.
Zapletal, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vynutitelnost práv duševního vlastnictví v ČR a USA | Theses on a related topic

265.
Zeman, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Interpelace akcionářů na valné hromadě | Theses on a related topic

266.
Zimová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Ochrana osobních údajů a právo na informace v rámci činnosti obcí | Theses on a related topic

267.
Zlatušková, Květoslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na informace ve vztahu k veřejné správě ČR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Právo na informace ve vztahu k veřejné správě ČR | Theses on a related topic

268.
Zmeškalová, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Svobodný přístup k informacím o platech pracovníků orgánu veřejné moci | Theses on a related topic

269.
Žižková, Soňa maiden name: Hanušová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Záruky zákonnosti v dotačním řízení | Theses on a related topic