Theses on a related topic (having the same keywords):

felinotherapy, disability, social service facilities, zooterapie, canistherapy, zarizeni socialnich sluzeb, stari, kvalita zivota, adult person, old age, quality of life, felinoterapie, canisterapie, dospelost, zootherapy, zdravotni postizeni, special andragogy, specialni andragogika, dospely clovek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

501.
Rosochová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv fyzioterapie na motorické funkce a kvalitu života u pacientů s Parkinsonovou nemocí | Theses on a related topic Display description

502.
Rothová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vplyv rehabilitácie na svalovú silu musculus quadriceps femoris a kvalitu života u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním | Theses on a related topic

503.
Rožnovská, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Vzdělávání seniorů v kontextu kvality života | Theses on a related topic

504.
Růžičková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Kvalita života osob trpících hemofilií | Theses on a related topic

505.
Rybáčková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Kvalita života a volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením v kraji Vysočina | Theses on a related topic

506.
Řehák, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Kvalita pracovního života a fluktuace v konkrétní organizaci | Theses on a related topic

507.
Řeháková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Romové: Vztah ke vzdělání a jeho důsledky | Theses on a related topic

508.
Řehořková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Výtvarné dílny v domovech pro seniory | Theses on a related topic

509.
Řehořková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Special Education
Master's thesis defence: (Ne) obyčejné příběhy našich prarodičů (Projekt se sociálně znevýhodněnými jedinci - seniory) | Theses on a related topic

510.
Sayoud Solárová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku | Theses on a related topic

511.
Sedláková, Magdalena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Dokumentární film Dido - vlastní zkušenost | Theses on a related topic

512.
Sedláková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Život s diabetem | Theses on a related topic

513.
Segeťová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Kvalita života klientů po pobytu ve výchovném ústavu jejich vlastníma očima | Theses on a related topic

514.
Sekyrová, Natálie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Zkušenosti pracovníků úřadů práce s osobami se zdravotním postižením v Kraji Vysočina | Theses on a related topic

515.
Schallerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Flexibilní pracovní doba a její přínosy či rizika vnímaná ženami. | Theses on a related topic

516.
Schmidt, Michael
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Aktivizace seniorů v Dámském klubu z Vesny | Theses on a related topic

517.
Schmidtová, Michaela maiden name: Borýsková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv canisterapie a hiporehabilitace na celkový rozvoj žáků se zdravotním postižením | Theses on a related topic

518.
Schneiderová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Social Medicine (4-years) / Social Medicine
Dissertation defense: Kvalita života u jedinců s bolestí | Theses on a related topic

519.
Schrömerová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Adaptace seniorů na pobyt v domově pro seniory | Theses on a related topic

520.
Sigmundová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Jak se daří institucionalizovaným seniorům naplňovat smysl života | Theses on a related topic

521.
Skládaná, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Vztah dětí ke zvířatům | Theses on a related topic

522.
Skrejvalová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Special Education
Master's thesis defence: Canisterapie u osob s mentálním postižením a osob s poruchami autistického spektra z pohledu canisterapeuta | Theses on a related topic

523.
Slabá, Vlasta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Kvalita života pacienta po odeznění akutního zánětu slinivky břišní | Theses on a related topic

524.
Slámová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Canisterapie jako podpůrná terapie u dětí s poruchami chování

525.
Slámová, Natálie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Efektivita tréninku kognitivních funkcí u pacientů s duševní poruchou. | Theses on a related topic

526.
Slaná, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Kvalita života seniorů v domově pro seniory | Theses on a related topic

527.
Slezáčková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Vliv močové inkontinence na kvalitu života žen | Theses on a related topic

528.
Slouková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Postoje rodičů intaktních žáků ke společnému vzdělávání s žáky se zdravotním postižením | Theses on a related topic

529.
Smiková, Jeannette
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychosociální souvislosti harmonie v životě | Theses on a related topic

530.
Smrčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv získaného tělesného postižení na kvalitu života | Theses on a related topic

531.
Smrčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Vliv vodicího psa na kvalitu života osob se zrakovým postižením | Theses on a related topic

532.
Smutková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Proměny pracovní motivace u zdravotních sester a pečovatelek v Domě důstojného stáří v Brně-Maloměřicích | Theses on a related topic

533.
Snášelová, Iveta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Kvalita života jedinců s A-V shuntem | Theses on a related topic

534.
Sobolová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Láska, intimita a sex - výsada lidí bez hendikepu? | Theses on a related topic

535.
Sodomková, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Postupy a nástroje pro individuální plánování podpory s klienty s těžkým postižením v centru denních služeb | Theses on a related topic

536.
Sokol, Antonín
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Depresivita a životní spokojenost pacientů s rakovinou. | Theses on a related topic

537.
Součková, Terezie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Dlouhověcí lidé od 90 let a jejich pohled na současný svět | Theses on a related topic

538.
Soukupová, Renáta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Místní Agenda 21 v praxi municipálních úřadů ČR | Theses on a related topic

539.
Spáčilová, Štěpánka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Hodnoty a životní smysl z pohledu stáří | Theses on a related topic

540.
Spisarová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Canisterapie jako léčebná metoda ve speciálně pedagogické péči | Theses on a related topic

541.
Spurná, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defense: Kvalita života lékaře - onkologa | Theses on a related topic

542.
Spurná, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Kvalita života lékaře - onkologa (teze disertační práce) | Theses on a related topic

543.
Srněnská, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Kvalita života rodin a blízkých dospělých osob s psychotickým onemocněním | Theses on a related topic

544.
Staňková, Šárka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Work, Sociology
Bachelor's thesis defense: Hodnocení vybraného aktivizačního programu očima seniorů | Theses on a related topic

545.
Stará, Gabriela
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature, Physical Education and Sport
Bachelor's thesis defense: Pohybové aktivity ve stáří jako faktor žívotní spokojenosti

546.
Stará, Gabriela
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defense: Působení vybraných pohybových aktivit na změnu psychosociálního vztahu seniorů | Theses on a related topic

547.
Stárková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Život s dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic

548.
Stehnová, Iva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychiatry (4-years) / Psychiatry
Dissertation defense: Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie | Theses on a related topic

549.
Stehnová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie (teze disertační práce) | Theses on a related topic

550.
Stožická, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Efektivita relaxačně-rehabilitační metodiky canisterapie u dětí s těžkým kombinovaným postižením