Theses on a related topic (having the same keywords):

felinotherapy, disability, social service facilities, zooterapie, canistherapy, zarizeni socialnich sluzeb, stari, kvalita zivota, adult person, old age, quality of life, felinoterapie, canisterapie, dospelost, zootherapy, zdravotni postizeni, special andragogy, specialni andragogika, dospely clovek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1351.
Vencourová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Činnost SPC pro žáky s poruchami autistického spektra | Theses on a related topic Display description

1352.
Veselá, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Psychika rodičů při zjištění diagnózy postižení dítěte v době těhotenství | Theses on a related topic

1353.
Veselá, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Přístup společnosti k osobám se zdravotním postižením | Theses on a related topic

1354.
Veselová, Miroslava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media), Sociology
Bachelor's thesis defense: Tranzícia z mladosti do dospelosti | Theses on a related topic

1355.
Vilášková, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Kvalita života klientů Střediska pracovní rehabilitace Ostrava | Theses on a related topic

1356.
Vilémová, Helena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Souvislost citové vazby a stylů řešení konfliktů v partnerských vztazích | Theses on a related topic

1357.
Vitoušová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Chov živočichů na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

1358.
Vlašic, Tom
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Přístup dětí předškolního věku k hračkám znázorňujícím vybrané druhy postižení | Theses on a related topic

1359.
Vlčková, Iva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology / Kinanthropology
Dissertation defense: Vliv Halliwickovy metody plavání na kvalitu života tělesně postiženého jedince | Theses on a related topic

1360.
Vojtková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Život s dětskou mozkovou obrnou v kazuistikách | Theses on a related topic

1361.
Volíková, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Logopedická intervence u dospělé osoby s poruchami řečové komunikace | Theses on a related topic

1362.
Volná, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Rozvoj sociálních a praktických dovedností u dospělých osob s mentálním postižením | Theses on a related topic

1363.
Vondrová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv canisterapie na žáky v rehabilitační třídě | Theses on a related topic

1364.
Voves, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Cvičení pro seniory z oblasti zdravotní tělesné výchovy | Theses on a related topic

1365.
Vráželová, Pavla
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Basketbal vozíčkářů | Theses on a related topic

1366.
Vršková, Katarína
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Hodnocení kvality života ve vybraném městě | Theses on a related topic

1367.
Vrtělová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Individuální přístup jako jedna z možností celoživotního vzdělávání dospělých s mentálním postižením a PAS | Theses on a related topic

1368.
Vrtišková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Zralost osobnosti jako psychologická kategorie | Theses on a related topic

1369.
Vymazalová, Milada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole | Theses on a related topic

1370.
Výtisková, Veronika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Analýza nabídky a poptávky sportovně pohybových aktivit pro osoby s postižením ve fitness centrech v ČR | Theses on a related topic

1371.
Waleczková, Renáta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Mateřství žen s hendikepem | Theses on a related topic

1372.
Weiss, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Představy dětí a adolescentů o tom, co to znamená být dospělý člověk | Theses on a related topic

1373.
Začalová, Silvie maiden name: Vrtková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Problematika výběru dalšího vzdělávání a podpory pro absolventy základní školy speciální z pohledu rodičů | Theses on a related topic

1374.
Zahradníková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Alzheimerova choroba - nemoc celé rodiny | Theses on a related topic

1375.
Zachariášová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Environmental Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Město přátelské stáří: vliv vnějšího prostředí na integraci a kvalitu života seniorů | Theses on a related topic

1376.
Zachová, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním: hodnocení kvality života, svalové síly dolních končetin a bolesti | Theses on a related topic

1377.
Zajícová, Šárka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Záliby seniorů | Theses on a related topic

1378.
Zapletalová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Obezita s handicapem | Theses on a related topic

1379.
Zatloukal, Hynek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Postavení žen v postmoderní společnosti | Theses on a related topic

1380.
Zelenková, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Participace osob s mentální disabilitou z pohledu pracovníků pomáhajících profesí | Theses on a related topic

1381.
Zelenková, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Terapie a jejich využití ve speciálních základních školách | Theses on a related topic

1382.
Zemanová, Leona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Pohled dlouhověkých lidí na současnost v kontextu jejich generační zkušenosti | Theses on a related topic

1383.
Zemský, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Analýza sociálních služeb se zaměření na seniory v městě Kyjově | Theses on a related topic

1384.
Zigáčková, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Zpátky do lavic | Theses on a related topic

1385.
Ziková, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Léky nebo bylinky? | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Život se stomií | Theses on a related topic

1386.
Zmeškalová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Místo a funkce veřejného ochránce práv v demokratické společnosti | Theses on a related topic

1387.
Zobač, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Jednodenní kurz sebeobrany nevidomých | Theses on a related topic

1388.
Zoubková, Božena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Kvalita života dialyzovaných klientů | Theses on a related topic

1389.
Zouharová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Volný čas “single“ lidí ve věku 27 – 35 let | Theses on a related topic

1390.
Zusková, Pavlína maiden name: Margoldová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Fitness Trainer
Master's thesis defence: Motivace k pohybové aktivitě u vybrané skupiny populace | Theses on a related topic

1391.
Zvěřinová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Nursing / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Informovanost odborné veřejnosti o násilí páchaném na seniorech | Theses on a related topic

1392.
Žabková, Simona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Faktory ohrožující bezpečnost seniorů v léčebnách dlouhodobě nemocných | Theses on a related topic

1393.
Žáčková, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti a perspektivy vstupu seniorů do DPSK

1394.
Žáková, Barbora
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Testování jemné motoriky a laterality u zrakově handicapovaných jedinců | Theses on a related topic

1395.
Žecová, Zuzana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defense: Vliv pravidelné pohybové intervence na funkční zdatnost a kvalitu života důchodců žijících v domově pro seniory | Theses on a related topic

1396.
Žluvová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Život seniora v nemoci | Theses on a related topic

1397.
Žochová, Sabina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Aplikace principů Smart Cities v intencích kvality života | Theses on a related topic

1398.
Žouželková, Alice
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Vliv politiky zaměstnanosti a systému sociálního zabezpečení na začleňování zdravotně postižených na trh práce | Theses on a related topic