Theses on a related topic (having the same keywords):

nepromlcitelna prava, promlceni, preclusion, limitation period, unlimitable rights, staveni a novy beh promlceci lhuty, abgb, lapse, promlceci lhuta, objection of lapse, interruption of lapse and new limitation period, prekluze, namitka promlceni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Korbářová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Čas v rodinném právu | Theses on a related topic Display description

2.
Balon, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava promlčení a prekluze v soukromém právu | Theses on a related topic

3.
Kapplerová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Čas jako právní skutečnost | Theses on a related topic

4.
Nekovářová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Prekluze celních a daňových nedoplatků | Theses on a related topic

5.
Šeligová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Čas jako právní skutečnost | Theses on a related topic

6.
Vomáčka, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Čas jako právní skutečnost | Theses on a related topic

7.
Havelková, Květoslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Lhůta pro stanovení daně | Theses on a related topic

8.
Kadáčiková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava daňové kontroly a související aspekty | Theses on a related topic

9.
Lach, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Promlčitelnost práva učinit právní jednání | Theses on a related topic

10.
Macháček, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ukládání kaucí podle silničního zákona a jejich vybrané souvislosti | Theses on a related topic

11.
Mann, Michael
Faculty: Faculty of Law
Year: 1999, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law

12.
Mann, Michael
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Financial Law)
Advanced Master's thesis defense: Čas v řízeních před správcem daně | Theses on a related topic

13.
Ondrýsek, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Čas jako právní skutečnost | Theses on a related topic

14.
Scheiner, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Reforma správního trestání | Theses on a related topic

15.
Skalická, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Prekluze v daňovém řízení | Theses on a related topic

16.
Ševčíková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Lhůty v občanském právu jako projev zásady vigilantibus iura scripta sunt | Theses on a related topic

17.
Žáková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Potrestání některých zločinů československé justice | Theses on a related topic

18.
Adam, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnečné obohacení

19.
Adámek, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na tělesnou integritu | Theses on a related topic

20.
Bártlová, Lenka maiden name: Prchlíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě | Theses on a related topic

21.
Čech, Antonín
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnečné obohacení | Theses on a related topic

22.
Drnovská, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana právního postavení nájemce a pronajímatele bytu

23.
Dušek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání postavení fyzické osoby v režimu práva občanského hmotného v České republice a Rakousku | Theses on a related topic

24.
Florián, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodněprávní aspekty úpravy závazkových vztahů v rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

25.
Geryk, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / History of the State and Law
Dissertation defense: Osvícenské právnictví - základ novodobého práva | Theses on a related topic

26.
Hejnová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Bezdůvodné obohacení v občanském právu | Theses on a related topic

27.
Homolová, Věra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dědická smlouva | Theses on a related topic

28.
Hrazdíra, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní konformita nového kodexu správního trestání | Theses on a related topic

29.
Hrubanová, Marcela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nález pokladu | Theses on a related topic

30.
Hudečková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj pachtovního práva na našem území | Theses on a related topic

31.
Ivánek, Marcel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní a morální aspekty slibů a přísah v historickém vývoji | Theses on a related topic

32.
Jung, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Věcná břemena | Theses on a related topic

33.
Kalous, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Promlčení trestnosti jako okolnost způsobující zánik trestnosti | Theses on a related topic

34.
Kandalcová, Alena maiden name: Kristková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada "superfcies solo cedit" v československém právu ve 20. století | Theses on a related topic

35.
Klicpera, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Developerská činnost a vybrané praktické otázky z ní vyplývající | Theses on a related topic

36.
Koběrská, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání české a rakouské úpravy vlastnického práva | Theses on a related topic

37.
Komendová, Nicola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nová úprava občanského práva z roku 1950 | Theses on a related topic

38.
Kubátová, Pavla maiden name: Čapková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předpoklady vzniku bezdůvodného obohacení | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Předpoklady vzniku bezdůvodného obohacení | Theses on a related topic

39.
Kubjátová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovětek jako projev autonomie vůle zůstavitele | Theses on a related topic

40.
Lobotka, Andrej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defense: Účel trestu v českém právu trestním | Theses on a related topic

41.
Lýsková, Alžběta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj nájemního práva k bytům a ochrana nájemců v českých zemích | Theses on a related topic

42.
Malý, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výprosa – institut na prahu práva | Theses on a related topic

43.
Mrázková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik věcných břemen | Theses on a related topic

44.
Nová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojetí nemovité věci v české a rakouské právní úpravě | Theses on a related topic

45.
Paraiová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Držba | Theses on a related topic

46.
Pavelek, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada nemajetkové újmy | Theses on a related topic

47.
Podskalská, Sandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní omezení vlastnického práva

48.
Rösslerová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Mimořádné vydržení | Theses on a related topic

49.
Salanitri, Adriana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Zásada "Superficies solo cedit" v římském právu a naší právní realitě | Theses on a related topic

50.
Sehnalová, Zuzana maiden name: Sehnalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Systém právní regulace v pojišťovnictví na příkladu náhrady škody uplatňované z odpovědnostních pojištění viníka | Theses on a related topic