Theses on a related topic (having the same keywords):

alzheimerova demence, stadia demence, psychicke poruchy, farmakoterapie alzheimer?s disease, reminiscence therapy, terapeuticke panenky, neurodegenerativni onemocneni, therapeutic dolls, reminiscencni terapie, neurodegenerative illness, drug therapy, mental disorders, stage of dementia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Cejpková, Zuzana maiden name: Mansfeldová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Praktické využití reminiscenční terapie v domovech pro seniory | Theses on a related topic Display description

2.
Gruberová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Život s ADHD v dospělém věku | Theses on a related topic

3.
Hamalová, Katarína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti intervencie internalizovaných porúch správania u detí v Českej republike | Theses on a related topic

4.
Kristová, Blanka maiden name: Heikenwälderová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Work, Sociology
Bachelor's thesis defense: Využití reminiscenční terapie při práci s klienty s demencí | Theses on a related topic

5.
Kyjovská, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití reminiscenční terapie pro udržení komunikačního potenciálu u osob s demencí | Theses on a related topic

6.
Landa, Leoš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychické poruchy u lidí závislých na psychostimulanciích a THC; možnosti a meze psychoterapie | Theses on a related topic

7.
Nádeníčková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Problematika duševních poruch u dětí v psychiatrické léčebně | Theses on a related topic

8.
Paleček, Vojtěch
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Objevení | Theses on a related topic

9.
Zlámalová, Lucie maiden name: Foltová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami | Theses on a related topic

10.
Žůrková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Culture Management, Museology
Master's thesis defence: Využití reminiscenční terapie v muzejní praxi: Návrh doprovodného programu muzea hraček pro cílovou skupinu senioři | Theses on a related topic

11.
Anderko, Štefan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Rozloženie kognitívneho deficitu, depresie a aktivít denného života u pacientov s vaskulárnou a Alzheimerovou demenciou v domove pre seniorov | Theses on a related topic

12.
Blažíčková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Využití reminiscenční terapie při práci se seniory | Theses on a related topic

13.
Brokešová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Růstové charakteristiky buněk stromální vaskulární frakce izolovaných z tukové a pojivové tkáně | Theses on a related topic

14.
Bušová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání pracovníků v oblasti sexuality u osob s mentálním postižením | Theses on a related topic

15.
Fabišík, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužívání alkoholu jako aktuální právní problém (psychologické aspekty)

16.
Farkaš, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Validační studie Bentonova testu orientace čar na populaci českých seniorů a osob s mírnou kognitivní poruchou | Theses on a related topic

17.
Filáková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Mental Disorders in Virginia Woolf's Writings | Theses on a related topic

18.
Fitzová, Kamila maiden name: Macíčková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Individuální plánování průběhu služby v domově se zvláštním režimem z pohledu klíčových pracovníků | Theses on a related topic

19.
Gašparik, Norbert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Exprese 14-3-3 izoforem v zdravých a chorobou postižených tkáních | Theses on a related topic

20.
Hnilicová, Pavlína maiden name: Mátlová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Alzheimerova demence v klinické praxi | Theses on a related topic

21.
Horáková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Narušená komunikační schopnost při Parkinsonově chorobě | Theses on a related topic

22.
Jandová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Screeningové testy kognitivních funkcí u pacientů s demencí | Theses on a related topic

23.
Jílková, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikační schopnosti osob s Parkinsonovou nemocí v seniorském věku | Theses on a related topic

24.
Jurka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Interakce proteinu HSF1 s DNA | Theses on a related topic

25.
Klusák, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium konformačního chování peptidů metodami molekulového modelování | Theses on a related topic

26.
Koubková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Motivace v logopedické intervenci u dětí s mentálním postižením | Theses on a related topic

27.
Krejčířová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Programy zacházení Ústavu zabezpečovací detence Brno | Theses on a related topic

28.
Krchňák, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philosophy (4-years) / Philosophy
Dissertation defense: Dvě hemisféry – dva světy: Fakta, fikce a spekulace o duální povaze fungování mozku a jejích důsledcích pro současnou západní společnost | Theses on a related topic

29.
Kroupa, Radek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Možnosti konzervativní léčby achalázie jícnu | Theses on a related topic

30.
Lehotská, Ivica
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Buněčné reprogramování astrocytů do neuronů pomocí neurogenních transkripčních faktorů in vivo | Theses on a related topic

31.
Máša, Rudolf
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Srovnání výkonu ochranné léčby ústavní s výkonem zabezpečovací detence | Theses on a related topic

32.
Matějková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Efektivita tréninku kognitivních funkcí u osob s lehkou formou Alzheimerovy demence | Theses on a related topic

33.
Mazancová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Alternativní funkce proteinů AIF a endonukleázy G | Theses on a related topic

34.
Merhautová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Význam a využití miRNA ve farmakoterapii solidních nádorů | Theses on a related topic

35.
Otava, Ondřej
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Vědomosti a představy žáků ZŠ o duševních onemocněních | Theses on a related topic

36.
Pevná, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s Alzheimerovou demencí | Theses on a related topic

37.
Píšová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Fyziologické a patofyziologické procesy stárnutí | Theses on a related topic

38.
Smutná, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Psychiatrické diagnózy u osob s mentálním postižením v institucionální péči | Theses on a related topic

39.
Šafářová, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Srovnání konceptů schizofrenie v odborné česky psané literatuře 20. a 21. století | Theses on a related topic

40.
Vacková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Pečovatelská zátěž rodinných příslušníků osob s neurodegenerativním onemocněním | Theses on a related topic

41.
Woloszczuková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Růstové faktory rodiny Wnt ve vývoji CNS | Theses on a related topic