Theses on a related topic (having the same keywords):

reka, dyje, alpha diversity, lokalni druhove bohatstvi, valley, hluboka ricni udoli, jihlava, deep river valleys, river phenomenon, ricni fenomen, oslava, glm, berounka, river, vegetace, zobecneny linearni model, species number, vegetation, alfa diverzita, bohemian massif, generalised linear model, cesky masiv, local species richness, herb layer, pocet druhu, vltava, bylinne patro, udoli

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dršková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Vegetace mokřadních a rašelinných luk Rožnovské Bečvy a její změny vlivem různého managementu | Theses on a related topic Display description

2.
Hradilová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra | Theses on a related topic

3.
Hruban, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Studium diverzity lesní vegetace na transektech napříč hlubokým říčním údolím | Theses on a related topic

4.
Adensamová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní podmínky a flóra dolní části údolí Rakovnického potoka v CHKO Křivoklátsko | Theses on a related topic

5.
Blaško, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Korelace přirozené seismicity východního okraje Českého masivu s dalšími vybranými geologickými fenomény | Theses on a related topic

6.
Bubíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Vegetace rybích sádek a rybníků v Jaroslavicích na Znojemsku | Theses on a related topic

7.
Bukovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Rozšíření a vývoj mokřadů v blízkém okolí hrází vodního díla Nové Mlýny | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Rozšíření a vývoj mokřadů v blízkém okolí hrází vodního díla Nové Mlýny | Theses on a related topic

8.
Burian, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Granitoidy zóny Niemcza-sv. pokračovaní pásu "durbachitických" hornin evropských vriscid? | Theses on a related topic

9.
Cetkovský, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geography (4-years) / Physical Geography
Dissertation defense: Hodnocení vlivu antropogenních disturbancí na biotu a krajinný ráz v oblasti těžby a úpravy uranové rudy v okolí Dolní Rožínky | Theses on a related topic
Dissertation defense: Hodnocení vlivu antropogenních disturbancí na biotu a krajinný ráz v oblasti těžby a úpravy uranové rudy v okolí Dolní Rožínky | Theses on a related topic

10.
Elsnerová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Acidobazické vlastnosti půdních roztoků pod jehličnany (Moravský kras) | Theses on a related topic

11.
Ficová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Povodně na Dačicku | Theses on a related topic

12.
Galušková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a flóra území západně od Uherského Ostrohu | Theses on a related topic

13.
Galušková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Květena okolí Uherského Ostrohu | Theses on a related topic

14.
Gricová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů na ropu a zemní plyn | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů na ropu a zemní plyn | Theses on a related topic

15.
Hanychová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vztah četnosti a magnituda seismických jevů v sv. části Českého masivu | Theses on a related topic

16.
Holubová, Dana maiden name: Michalcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Spatial distribution of small scale vegetation diversity in the landscape | Theses on a related topic

17.
Horáček, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vegetované lavice v korytě Bečvy – morfologické a sedimentologické charakteristiky | Theses on a related topic

18.
Jaroušková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Physical Geography), Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Geomorfologická charakteristika údolí Loučky | Theses on a related topic

19.
Knotek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Měření a analýza plížení sněhu na vybraných lokalitách v Hrubém Jeseníku | Theses on a related topic

20.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Puklinová karbonátová mineralizace hrubšického serpentinitového tělesa | Theses on a related topic

21.
Krajcarová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Pylová sbírka vybraných pylových typů flóry Altaje | Theses on a related topic

22.
Králová, Štěpánka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Master's thesis defence: Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery

23.
Kratoš, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích ve východní části České republiky | Theses on a related topic

24.
Kraus, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Vegetace lesních pramenišť Bílých Karpat a její vztah k druhovému složení okolí | Theses on a related topic

25.
Kremzová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Reinterpretace názorů na vznik ložisek uranu v českém masivu | Theses on a related topic

26.
Krmíček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Distribuce stopových prvků mezi páry flogopit/matrix, klinopyroxen/matrix a klinopyroxen/flogopit u vápenato-alkalických lamprofyrů | Theses on a related topic

27.
Krmíčková, Simona maiden name: Kuboušková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vývoj izotopů Pb ve svrchním plášti Českého masivu | Theses on a related topic

28.
Kučera, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Povariské paleofluidní systémy v karbonských sedimentech Moravsko-slezského paleozoika | Theses on a related topic

29.
Kučerová, Anna maiden name: Kulíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Vegetace a flóra vodních nádrží na Sedlčansku | Theses on a related topic

30.
Kučerová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a flóra území v jihovýchodní části Brna | Theses on a related topic

31.
Kvapil, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dynamika půdního CO2 | Theses on a related topic

32.
Laburdová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí | Theses on a related topic

33.
Laudátová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Mineralogie a geneze sulfidických Pb-Zn-(Ag, Cu) mineralizací a zrudnělých mramorů na uranovém ložisku Rožná | Theses on a related topic

34.
Maňáková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a květena obce Blatnička | Theses on a related topic

35.
Marková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Porovnání vegetačního pokryvu Mohelenské hadcové stepi a rokytenských slepenců s ohledem na geologické podloží | Theses on a related topic

36.
Nešporová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology
Advanced Master's thesis defense: Statistické hodnocení dat ze zlínských nivních půd | Theses on a related topic

37.
Nová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Flóra a vegetace chráněných území Hádky, Lopata a Zvoníčkovna jihovýchodně od Plzně | Theses on a related topic

38.
Nová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně | Theses on a related topic

39.
Obstová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Pylová spektra v ovzduší různých typů městské zástavby: sezonní dynamika a význam pro alergologii | Theses on a related topic

40.
Ondráčková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Krajina Tišnovska. Biogeografická studie | Theses on a related topic

41.
Palátová, Adéla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Cestovní ruch a životní prostředí | Theses on a related topic

42.
Patrnčiak, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Historický vývoj a současný stav meandrujících úseků vodních toků Dyjsko-svrateckého úvalu | Theses on a related topic

43.
Pavelek, Václav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Výšinné eneolitické lokality v povodí řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné | Theses on a related topic

44.
Peterka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku | Theses on a related topic

45.
Peterka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Variabilita slatiništní vegetace na evropském měřítku | Theses on a related topic

46.
Pražáková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Produkce CO2 v krasových půdách v oblasti jeskyně Býčí skála (Moravský kras) | Theses on a related topic

47.
Radková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie a petrografie metakarbonátových hornin z Bližné u Černé v Pošumaví | Theses on a related topic

48.
Rezková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Migrace netopýrů podél řeky Svratky | Theses on a related topic

49.
Rubeš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Acidobazické vlastnosti půdních roztoků pod travnatým porostem (Moravský kras) | Theses on a related topic

50.
Rubeš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Ovlivnění krasových procesů půdami pod travnatou vegetací | Theses on a related topic