Theses on a related topic (having the same keywords):

civics, mathematics, financial education, financial products, financial literacy teaching, vyuka financni gramotnosti, matematika, financni gramotnost, financial literacy, financni vzdelavani, vychova k obcanstvi, financni produkty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Krištofová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost | Theses on a related topic Display description

2.
Mlčochová, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost na středních školách v České republice | Theses on a related topic

3.
Solovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Education
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Mathematics for Education / Mathematics for Education, Physics for Education
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost na základní škole | Theses on a related topic

4.
Bergerová, Anna-Marie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance / Finance
Bachelor's thesis defence: Analýza interaktivních nástrojů zvyšování finanční gramotnosti | Theses on a related topic

5.
Beyblová, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Budování ekonomické gramotnosti z pohledu učitelů gymnázií | Theses on a related topic

6.
Brablíková, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Návrh a aplikace vzdělávacích lekcí finanční gramotnosti v rámci informačního vzdělávání uživatelů v Knihovně Kroměřížska – přísp. org. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Návrh a aplikace vzdělávacích lekcí finanční gramotnosti v rámci informačního vzdělávání uživatelů v Knihovně Kroměřížska – přísp. org. | Theses on a related topic

7.
Daňková, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Analýza internetových portálů finanční gramotnosti | Theses on a related topic

8.
Dobrovolná, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defence: Podpora finančního vzdělávání na 2. stupni základních škol | Theses on a related topic

9.
Holásková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Výuka finanční gramotnosti na základních školách | Theses on a related topic

10.
Hráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost žáků pátých tříd | Theses on a related topic

11.
Kolocová, Pavla maiden name: Vítová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost žáků na SŠ | Theses on a related topic

12.
Kopřivová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defence: Finanční vzdělávání v České republice a ve Velké Británii | Theses on a related topic

13.
Kovářová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Rodina a její vliv na formování finanční gramotnosti žáků druhého stupně základní školy. | Theses on a related topic

14.
Kunovský, David
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Faktory finanční gramotnosti seniorů | Theses on a related topic

15.
Manová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Nástroje pro výuku finanční gramotnosti na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

16.
Melichová, Viktorie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defence: Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých občanů | Theses on a related topic

17.
Morcinek, Filip
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost obyvatel České republiky v důchodovém věku | Theses on a related topic

18.
Ruščaková, Ilona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Tvorba podpůrných edukačních materiálů pro pedagogy v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pro vybrané vzdělávací obory | Theses on a related topic

19.
Szmolena, Jaroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Finanční gramotnost na 2. stupni ZŠ a nižších gymnázií | Theses on a related topic

20.
Šigutová, Nikol
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Pedagogy / Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Přístup učitelů k výuce finanční gramotnosti v nižším sekundárním vzdělávání | Theses on a related topic

21.
Šoustková, Alena maiden name: Motyčková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Finanční gramotnost | Theses on a related topic

22.
Švihálková, Jana maiden name: Povolná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Návrh didaktické pomůcky pro výuku finanční gramotnosti na střední škole. | Theses on a related topic

23.
Tarabová, Annamária
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Rozširovanie finančnej gramotnosti v 7.ročníku ZŠ | Theses on a related topic

24.
Tůmová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defence: Zadlužení domácností a finanční gramotnost - situace v České republice | Theses on a related topic

25.
Tůmová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Připravenost učitelů na výuku finanční gramotnosti v rámci předmětu ZSV na gymnáziích | Theses on a related topic

26.
Uhlíř, Václav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Analýza národních strategií pro zvyšování finanční gramotnosti zranitelných skupin obyvatelstva | Theses on a related topic

27.
Vágenknechtová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Vzdělávací projekty ke zvyšování finanční gramotnosti. Projekt ,Rozumíme penězům‘ očima učitelů základních škol | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vzdělávací potřeby lektorů. Mapování vzdělávacích potřeb lektorů zaměstnanců a lektorů podnikatelů. | Theses on a related topic

28.
Vodicová, Silvie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Výuka finanční gramotnosti na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

29.
Bartáková, Radka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defence: Finanční vzdělávání na středních školách v České republice | Theses on a related topic

30.
Doubravová Švarzbergerová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Finanční gramotnost | Theses on a related topic

31.
Ječmínková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ (se zaměřením na 1. období vzdělávání) | Theses on a related topic

32.
Knecht, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Systém řízení pohledávek v bankovním sektoru | Theses on a related topic

33.
Loučková, Jana maiden name: Pavelková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost v mimoškolní výchově se zaměřením na skauting | Theses on a related topic

34.
Masníková, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defence: Finanční vzdělávání na základních školách v České republice | Theses on a related topic

35.
Palla, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defence: Hodnocení úrovně finanční gramotnosti a možnosti jejího zvyšování | Theses on a related topic

36.
Procházková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost dětí ve výchovném ústavu | Theses on a related topic

37.
Somogyi, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Analýza vybraných učebnic občanské výchovy | Theses on a related topic

38.
Ševčík, Karel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defence: Analýza problematiky finanční gramotnosti v České republice a ve vybraných zemích | Theses on a related topic

39.
Vrbka, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics for Education / Civics and Basics of Social Studies for Education, Physics for Education
Bachelor's thesis defence: Hodnocení učebních zdrojů z oblasti finanční gramotnosti | Theses on a related topic

40.
Bajeneza, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Matematics (4-years) / General Problems of Mathematics
Doctoral thesis defence: Analýza matematických znalostí žáků 1. ročníku SŠ | Theses on a related topic

41.
Bajtová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Finanční gramotnost na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

42.
Balvínová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Descriptive Geometry, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Živor a dílo Gasparda Monge | Theses on a related topic

43.
Bartlová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defence: Analýza pochopení některých matematických pojmů v 6.ročníku ZŠ | Theses on a related topic

44.
Bartlová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Míry geometrických útvarů v učivu matematiky druhého stupně základní školy | Theses on a related topic

45.
Bartolšic, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Civics and Social Studies Basic with a view to Education, Mathematics for Education
Bachelor's thesis defence: Protidrogová výchova na druhém stupni ZŠ a v Občanské výchově | Theses on a related topic

46.
Bartoň, Michal
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Optimalizace fotbalového klubu na základě sportovní datové analýzy | Theses on a related topic

47.
Bednárová, Renáta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Mezipředmětové vztahy ve výuce matematiky a fyziky | Theses on a related topic

48.
Bělohlávková, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance / Finance
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost studentů ekonomických a filozofických fakult | Theses on a related topic

49.
Beranová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Porovnání alternativních a klasických vyučovacích metod na úspěšnost žáků základních škol v matematice | Theses on a related topic

50.
Berčíková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Finanční gramotnost uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně | Theses on a related topic