Theses on a related topic (having the same keywords):

bio-politika, embryo, bio-politics klonovani, cloning

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kavan, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klonování lidí jako problém ústavního práva | Theses on a related topic Display description

2.
Bartalová, Miroslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Testování účinnosti restrikčních endonukleas | Theses on a related topic

3.
Bartošek, Radovan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Analýza pojmu potenciality v etickém zkoumání interrupcí | Theses on a related topic

4.
Bartošek, Radovan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Morální status a problematika interrupcí | Theses on a related topic

5.
Beinhauerová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Klonování a exprese strukturních genů polyvalentního stafylokokového bakteriofága | Theses on a related topic

6.
Blahušová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Asistovaná reprodukce jako životní zkušenost | Theses on a related topic

7.
Božková, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Family Education
Master's thesis defence: Prožívání porodu | Theses on a related topic

8.
Brzobohatý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Apoptóza v embryonálním vývoji savců se zaměřením na uplatnění intracelulární kaspázové mašinérie | Theses on a related topic

9.
Cahlová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Interpretace práva na život ve světle soudních rozhodnutí. Filosoficko-právní analýza problému | Theses on a related topic

10.
Čajánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Mimozemské rasy v seriálu Hvězdná brána: Studie americké společnosti | Theses on a related topic

11.
Dikunová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Strukturní studie kapsidového proteinu a replikázy viru chronické paralýzy včel | Theses on a related topic

12.
Gajdoš, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Klonování lektinů z Photorhabdus spp. | Theses on a related topic

13.
Hennel, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Klonování, exprese a izolace Bacterioferritinu A z E. coli a využití pro tvorby chemických katalyzátorů | Theses on a related topic

14.
Hlubková, Veronika maiden name: Vlčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Asistovaná reprodukce - etika a legislativa | Theses on a related topic

15.
Horká, Jana maiden name: Valaškovčáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život ve světle nových biomedicínských technologií. Filosoficko právní analýza problému | Theses on a related topic

16.
Horňák, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Studium aneuploidií u embryí prasat metodou komparativní genomové hybridizace | Theses on a related topic

17.
Jirmanová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní a sociální aspekty surogačního mateřství | Theses on a related topic

18.
Kábelová, Miroslava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Kdy začíná individuální lidský život? | Theses on a related topic

19.
Kezniklová, Bohdana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Interrupce nebo život svobodné matky | Theses on a related topic

20.
Kopčil, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Výskyt a klinické následky genetického mosaicismu u lidských embryí | Theses on a related topic

21.
Koptiš, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život: Interrupce jako právní problém?

22.
Kučerová, Alexandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální právně filosofické otázky výzkumu lidských embryí | Theses on a related topic

23.
Leščanová, Oľga
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Aneuploidie v gametách a embryonálních buňkách u člověka | Theses on a related topic

24.
Lojková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Ochrana práv dítěte (filozoficko-právní analýza problému) | Theses on a related topic

25.
Najamy, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Preimplantační genetická diagnostika u mužského faktoru neplodnosti | Theses on a related topic

26.
Najamy, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Vztah parametrů ejakulátu a anomálií v embryích zjištěných preimplantační genetickou diagnostikou | Theses on a related topic

27.
Neumayerová, Lea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Asistovaná reprodukce: současné trendy v hodnocení embryí | Theses on a related topic

28.
Novák, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život a jeho garance ve světle rozvoje biomedicínských technologií. Právně filosofická analýza problému | Theses on a related topic

29.
Oráčová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Vyšetření chromozomálních poruch spermií a preimplantačních embryí metodou fluorescenční in situ hybridizace | Theses on a related topic

30.
Pokorný, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Produkce a charakterizace lektinů z Photorhabdus spp. | Theses on a related topic

31.
Pokorný, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Klonování,produkce a charakterizace lektinů z Photorhabdus spp. | Theses on a related topic

32.
Přívětivá, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Sualin 20g | Theses on a related topic

33.
Ráčková, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Genová manipulace: pomoc nebo hrozba? Filosoficko-právní analýza problému | Theses on a related topic

34.
Rousová, Dorota
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Strukturní studie 3C proteázy a 3D replikázy včelího viru deformovaných křídel | Theses on a related topic

35.
Sedláčková, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Theory of Law)
Advanced Master's thesis defense: Právní a etické aspekty asistované reprodukce | Theses on a related topic

36.
Sikorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Exprese a strukturní studie rekombinantního LTP2 z ječmene | Theses on a related topic

37.
Smrža, Lubomír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace měď-transportujících ATPáz u Silenky dvoudomé | Theses on a related topic

38.
Snopková, Miroslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Metabolomické stanovení viability embryí - volba nejvhodnějšího prediktivního markeru | Theses on a related topic

39.
Strečanská, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Leihmutterschaft als Rechtsproblem? Rechtsphilosophische Analyse | Theses on a related topic

40.
Sušilová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Family Education and Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Neplodnost a asistovaná reprodukce | Theses on a related topic

41.
Škodová, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Sociology
Bachelor's thesis defense: Praktiky bio-moci na příkladu české populační politiky v první polovině 70. let | Theses on a related topic

42.
Špicarová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza funkce CDK 5,p27 CKI a cyklinů typu D ve vyvíjejících se myších oocytech a embryích

43.
Trebichalská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Buněčné a molekulární mechanismy oplození u savců | Theses on a related topic

44.
Wilczková, Miroslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Lidské embryo v procesu in vitro fertilizace | Theses on a related topic

45.
Zezulová, Olivie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Srovnaní růstových parametrů časného embrya u různých kmenů myší | Theses on a related topic