Theses on a related topic (having the same keywords):

mobilni geneticke elementy, transduction, bakteriofag, staphylococcus aureus, transdukce, bacteriophage, mobile genetic elements, horizontalni prenos genu, horizontal gene transfer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Charakterizace systémů nespecifické transdukce plazmidů u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic Display description

2.
Mináriková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární charakteristika profágů a jejich role v patogenitě stafylokoků | Theses on a related topic

3.
Mašlaňová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

4.
Jakubíčková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv antimikrobiálních látek na frekvenci transdukce u bakterií rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

5.
Benešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence | Theses on a related topic

6.
Holub, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Horizontální přenos genů u bakterií zprostředkovaný transdukcí | Theses on a related topic

7.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Mobilní genetické elementy odpovědné za šíření rezistence bakterií k antibiotikům - plazmidy, transpozony a integrony | Theses on a related topic

8.
Hulatová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mezidruhový přenos plazmidů mezi kmeny rodu Staphylococcus zprostředkovaný transdukcí | Theses on a related topic

9.
Indráková, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Evoluce genetického elementu SCCmec u rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

10.
Mašlaňová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Struktura a funkce plazmidů izolovaných z meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

11.
Stříbná, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transdukce DNA do recipientních kmenů rodu Staphylococcus necitlivých k lytickému účinku transdukujícího bakteriofága | Theses on a related topic

12.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Restrikčně-modifikační systémy stafylokoků | Theses on a related topic

13.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transdukce plazmidů zprostředkovaná profágy kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

14.
Baloghová, Adriána
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Role bakteriofágů ve virulenci a fitness bakterií | Theses on a related topic

15.
Bednář, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Srovnání struktury,exprese a aktivity produktů lytických genů polyvalentních stafylokokových bakteriofágů | Theses on a related topic

16.
Botka, Tibor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární charakteristika ETA-konvertujících fágů izolovaných z klinických kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

17.
Dalihodová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Význam horizontálního přenosu genů v evoluci patogenních bakterií | Theses on a related topic

18.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Mobilní genetické elementy v šíření rezistence ke karbapenemům | Theses on a related topic

19.
Kristeková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genomové ostrovy patogenity Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

20.
Kuntová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Struktura a funkce plazmidů klinicky významných kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

21.
Machát, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Struktura a funkce genomu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

22.
Marciniak, Jacek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Vliv rekombinací na evoluci stafylokokových mobilních genetických elementů | Theses on a related topic

23.
Mikel, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza genomu a charakteristika ETA bakteriofágů u toxinogenních kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

24.
Mrkva, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Úloha horizontálního přenosu genů v krátkodobé evoluci Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

25.
Otradovcová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Molekulární diagnostika mobilních genetických elementů u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

26.
Válková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární biologie stafylokokových bakteriofágů | Theses on a related topic

27.
Vrba, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Studium exprese hostitelských a fágových genů během fágové infekce | Theses on a related topic

28.
Bednář, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nové možnosti fágové terapie | Theses on a related topic

29.
Bendová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium struktury a funkce endolysinu z fága phi812 a jeho rekombinačních forem. | Theses on a related topic

30.
Břenková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Interakce bakteriálních virů s hostitelskou buňkou | Theses on a related topic

31.
Dostál, Dan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Komparativní analýza plazmidů nesoucích geny pro produkci karbapenemáz | Theses on a related topic

32.
Ďurišová, Karin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Strategie úniku bakteriofágů před obrannými mechanismy hostitele | Theses on a related topic

33.
Eyer, Luděk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární struktura polyvalentního stafylokokového bakteriofága | Theses on a related topic

34.
Fedorová, Michaela maiden name: Purgertová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Geny rezistence a plazmidy u izolátů E. coli rezistentních k fluorochinolonům | Theses on a related topic

35.
Filiačová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Variabilní genomové elementy a jejich význam ve virulenci Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

36.
Fišarová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Vlastnosti a klinický význam koaguláza-negativních druhů stafylokoků | Theses on a related topic

37.
Formanová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mobilní genetické elementy bakterií a jejich význam v evoluci patogenních kmenů | Theses on a related topic

38.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Klinické a imunologické aspekty bakteriofágové terapie | Theses on a related topic

39.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Produkce cytokinů v důsledku antigenních stimulů při fágové terapii | Theses on a related topic

40.
Holochová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární charakterizace genomu exfoliatin A konvertujících bakteriofágů | Theses on a related topic

41.
Holoubek, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Evoluce CRISPR-Cas systémů a jejich využití v editaci bakteriálních genomů | Theses on a related topic

42.
Holub, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza bakteriální DNA přenášené transdukujícími bakteriofágy u S. aureus | Theses on a related topic

43.
Indráková, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Role horizontálního přenosu genů v evoluci rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

44.
Kořená, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Gene transfer agents – fágům podobné částice přenášející genetickou informaci u bakterií | Theses on a related topic

45.
Kořená, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Strukturní a funkční analýza CRISPR/Cas lokusu v genomu koaguláza-negativních stafylokoků | Theses on a related topic

46.
Kostýlková, Karla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza plazmidu obsahujícího gen etb a studium jeho role v produkci exfoliativního toxinu B u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

47.
Londýnová, Markéta maiden name: Štreitová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Terapeutické využití bakteriofágů | Theses on a related topic

48.
Macíčková, Mirka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Charakterizace terapeutických bakteriofágů Pseudomonas aeruginosa | Theses on a related topic

49.
Mašlaňová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární charakterizace plazmidů kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

50.
Motlová, Pavlína maiden name: Šteflová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genom jako ekosystém různých mobilních genetických elementů | Theses on a related topic