Theses on a related topic (having the same keywords):

koagulaza, panton-valentine leukocidin, toxic shock syndrome toxin, staphylococcus aureus, pantonuv-valentinuv leukocidin, fibronektin vazajici protein, enterotoxiny, exfoliative toxins, virulence factors, immune system, stafylokinaza, exfoliatiny, imunitni system, fibronectin binding protein, enterotoxins, protein a, faktory virulence, toxin syndromu toxickeho soku, coagulase, staphylokinase

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Ambrožová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Účinky polynenasycených mastných kyselin na imunitní systém | Theses on a related topic Display description

2.
Benešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence | Theses on a related topic

3.
Bohuslavová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Pseudomonas aeruginosa jako původce infekcí močového traktu | Theses on a related topic

4.
Dalihodová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Význam horizontálního přenosu genů v evoluci patogenních bakterií | Theses on a related topic

5.
Doležalová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Vliv antikoncepce na vybrané imunologické parametry ve slinách | Theses on a related topic

6.
Dvořáková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Genotypová charakterizace vybraných kmenů Staphylococcus aureus produkujících Pantonův-Valentinův leukocidin | Theses on a related topic

7.
Fišarová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Vlastnosti a klinický význam koaguláza-negativních druhů stafylokoků | Theses on a related topic

8.
Garguláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Vliv pozávodní výživy na incidenci onemocnění horních cest dýchacích u výkonnostních plavců | Theses on a related topic

9.
Gráfová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Tetraspaniny u maligních onemocnění | Theses on a related topic

10.
Hodovská, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Věk odstavu u člověka: přehled | Theses on a related topic

11.
Holubcová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Modely in vitro studia imunomodulací vyvolaných toxickými látkami | Theses on a related topic

12.
Janeček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Vybrané změny a zapojení imunitního systému člověka při infekci Borrelia burgdorferi sensu lato | Theses on a related topic

13.
Jurásková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Střevní mikrobiota a imunitní systém | Theses on a related topic

14.
Jurková, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Alergická onemocnění u žáků základních škol v okrese Brno - venkov | Theses on a related topic

15.
Kolmanová, Markéta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Deregulace exprese B-lymfocytů v průběhu buněčného stárnutí | Theses on a related topic

16.
Mahelová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Microbiology and Immunology (4-years) / Medical Microbiology and Immunology
Dissertation defense: Candida dubliniensis, možnosti diagnostiky a její klinický význam | Theses on a related topic

17.
Malíková, Libuše
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Microbiology
Dissertation defense: Výskyt koaguláza negativních stafylokoků jako původců nozokomiálních nákaz: Fenotypová a molekulárně biologická charakteristika | Theses on a related topic

18.
Mikel, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza genomu a charakteristika ETA bakteriofágů u toxinogenních kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

19.
Peroutková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Faktory virulence u bakterií rodu Proteus izolovaných z močových infekcí: jejich detekce a význam | Theses on a related topic

20.
Podobová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Výskyt Bacillus cereus v potravinách | Theses on a related topic

21.
Pospíšilová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Úloha histaminových receptorů v modulaci imunitního systému | Theses on a related topic

22.
Pospíšilová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Úloha vybraných biogenních aminů v regulaci oxidativního vzplanutí fagocytů | Theses on a related topic

23.
Rájová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Vliv lyzogenie na evoluci a dynamiku virulentních klonů Staphylococus aureus | Theses on a related topic

24.
Snopková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Detekce faktorů virulence u bakterií rodu Pseudomonas | Theses on a related topic

25.
Šírová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Možnosti léčby bakteriálních a kvasinkových infekcí pomocí perorálních vakcín | Theses on a related topic

26.
Šmahelová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Probiotika | Theses on a related topic

27.
Šťastná, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Duševní zdraví a relaxační techniky | Theses on a related topic

28.
Štěpán, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2001, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Příprava hybridizační sondy a PCR-primerů pro molekulární identifikaci druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

29.
Uřičářová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Vliv vitamínu D na imunitní systém člověka | Theses on a related topic

30.
Vojtek, Libor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Imunitní reakce obojživelníků,plazů a ptáků | Theses on a related topic

31.
Voleková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Patogeny včel a jejich vliv na včelí imunitu | Theses on a related topic

32.
Wertheimer, Zuzana maiden name: Kaštilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics, Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Charakterizace mobilních genetických elementů a potenciálních faktorů virulence v genomu Macrococcus sp. z humánního klinického materiálu | Theses on a related topic

33.
Adamcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium enzymových biokonjugátů pomocí biosensorů | Theses on a related topic

34.
Ambrůzová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v patogenezi Crohnovy choroby a jejich potenciální využití ke zpřesnění diagnostiky | Theses on a related topic

35.
Audová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Tvorba biofilmu u Staphylococcus aureus z klinického materiálu | Theses on a related topic

36.
Balážová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Charakteristika vybraných druhů stafylokoků izolovaných z prostředí | Theses on a related topic

37.
Bambulová, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Sledování produkce betalaktamáz u klinických kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

38.
Baráková, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Nové strategie pro vývoj vakcín k prevenci stafylokokových infekcí | Theses on a related topic

39.
Baráková, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza mechanismů zodpovědných za necitlivost kmenů S. aureus z veterinárního prostředí k polyvalentním fágům | Theses on a related topic

40.
Bárdy, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Klonování strukturních kapsidových genů bakteriofága 812 a exprese proteinů pro 3D strukturní analýzu | Theses on a related topic

41.
Baška, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Strukturní studie vybraných virových proteinů | Theses on a related topic

42.
Bednář, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Srovnání struktury,exprese a aktivity produktů lytických genů polyvalentních stafylokokových bakteriofágů | Theses on a related topic

43.
Beinhauerová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Klonování a exprese strukturních genů polyvalentního stafylokokového bakteriofága | Theses on a related topic

44.
Běličová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza genů Staphylococcus aureus pro faktory virulence modulující intravaskulární koagulaci | Theses on a related topic

45.
Benešík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Charakterizace proteinů polyvalentního stafylokokového bakteriofága podílejících se na lyzi hostitelské buňky | Theses on a related topic

46.
Bezděková, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Sledování působení fágových preparátů na stafylokokový biofilm | Theses on a related topic

47.
Bohuslavová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Infekce močového traktu způsobené Pseudomonas aeruginosa | Theses on a related topic

48.
Borodáčová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Etiologie a epidemiologie bovinních mastitíd - mikrobiologická studie | Theses on a related topic

49.
Botka, Tibor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární podstata stafylokokových epidermolýz u novorozenců | Theses on a related topic

50.
Botka, Tibor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární charakteristika ETA-konvertujících fágů izolovaných z klinických kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic