Theses on a related topic (having the same keywords):

mindfulness, pracovni spokojenost, pracovni vykon, vsimavost, pracovni psychologie, job performance, job satisfaction, work psychology

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Mihula, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Hodnocení zaměstnanců jako faktor zvyšování motivace | Theses on a related topic Display description

202.
Minářová, Natálie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Evaluace systému hodnocení ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

203.
Mrhálek, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza pracovní spokojenosti u osob vykonávajících činnost v sociálních službách | Theses on a related topic

204.
Mühlbecková, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Vztah mezi stresem na pracovišti, duševní pohodou a pracovním výkonem: deníková studie | Theses on a related topic

205.
Munzarová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Prestiž učitelského povolání v České republice | Theses on a related topic

206.
Mušková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Faktory pracovní spokojenosti jako východisko pro strategii personálního řízení organizace | Theses on a related topic

207.
Nedomová Bártová, Markéta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Vnímání funkce mentora v klinické praxi intenzivní péče | Theses on a related topic

208.
Němcová Elfmarková, Nela maiden name: Elfmarková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza pracovní spokojenosti a strategií zvládání zátěže u příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR | Theses on a related topic

209.
Odehnalová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Generativita v kontextu profesní orientace u mladých dospělých | Theses on a related topic

210.
Olašák, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Kvalita pracovního života absolventů oboru Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

211.
Ondráková, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Motivace pracovního jednání v knihovnách | Theses on a related topic

212.
Ondrová, Karolína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Pracovní spokojenost sester | Theses on a related topic

213.
Opletalová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Postoje zaměstnanců vybrané organizace k jednotlivým motivačním faktorům organizace | Theses on a related topic

214.
Papoušková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza motivační struktury a pracovní spokojenosti ve vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám lektorů volnočasových aktivit | Theses on a related topic

215.
Pechová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Koncept Profesní seniority jako nástroj pro řízení kariéry | Theses on a related topic

216.
Pernicová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah vybraných osobnostních charakteristik, hlučnosti kancelářského prostředí a pracovní spokojenosti | Theses on a related topic

217.
Pilchová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Vztahy na pracovišti jako součást firemní kultury a jejich vazba na pracovní spokojenost | Theses on a related topic

218.
Potůčková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Adaptace zaměstnanců na pozici operátor call centra ve vybrané společnosti | Theses on a related topic

219.
Richterová, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Spokojenost zaměstnanců vybrané neziskové organizace s vybranými faktory pracovní spokojenosti | Theses on a related topic

220.
Rudišová, Lenka maiden name: Tůmová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Motivační systém vybrané organizace v perspektivě zaměstnanců | Theses on a related topic

221.
Rumanovská, Tatiana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vnímanie a ocenenie krásy - skúsenosť účastníkov kurzu mindfulness | Theses on a related topic

222.
Runčáková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Pracovná spokojnosť a občianske správanie zamestnancov | Theses on a related topic

223.
Řemenářová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Motivace zaměstnanců hotelu Alcron z pohledu možností dlouhodobého rozvoje a kreativního odměňování | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Motivace zaměstnanců hotelu Alcron z pohledu možností dlouhodobého rozvoje a kreativního odměňování | Theses on a related topic

224.
Seltsamová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Pracovní výkon ve svobodné firmě | Theses on a related topic

225.
Semonská, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza systému hodnocení a systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku | Theses on a related topic

226.
Svobodová, Marta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Hlavní nástroje podněcování pracovního výkonu v podniku | Theses on a related topic

227.
Szabó, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza efektivity personálního marketingu ve vybraném podniku | Theses on a related topic

228.
Šafaříková, Alena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Názory pracovníků na faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost s prací u pracovníků konktrétní organizace | Theses on a related topic

229.
Šilhanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Reflexe tělesného prožívání v kontextu léčby závislosti na psychoaktivních látkách | Theses on a related topic

230.
Šmidovič, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economy and Management / Business Management, Business Management
Bachelor's thesis defense: Motivační systém ve vybraném podniku: Analýza současného stavu a návrh změn. | Theses on a related topic

231.
Šneková, Irena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Cenová politika v podniku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Mzdový systém v podniku | Theses on a related topic

232.
Špačková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza a komparace stylů vedení | Theses on a related topic

233.
Štaflová, Kristina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Psychology
Bachelor's thesis defense: Vztah osobní angažovanosti a pracovní satisfakce zaměstnanců konkrétní organizace | Theses on a related topic

234.
Šťastná, Irena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ DĚLNICKÝCH PROFESÍ VE SPOLEČNOSTI INDET SAFETY SYSTEMS a.s. | Theses on a related topic

235.
Štrojsová, Petra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Aspekty kvality života a životní spokojenosti pracovníků sportovních zařízení ve vztahu k pracovní pozici a zaměření organizace | Theses on a related topic

236.
Šumec, Rastislav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neuroscience (4-years) / Neuroscience
Dissertation defense: Kognitivní a psychologické aspekty mentálních a fyzických aktivit u neurologických onemocnění | Theses on a related topic

237.
Šumský, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Deníková studie: vliv spánku na pracovní výkon | Theses on a related topic

238.
Šustrová, Magda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců | Theses on a related topic

239.
Teplá, Karolína
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku | Theses on a related topic

240.
Urban, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Analýza systému odměňování v konkrétním podniku s důrazem na motivaci zaměstnanců | Theses on a related topic

241.
Václavíková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sociálně-psychologické aspekty spojené s vedením společnosti při zahraničně personálním obsazení ve vrcholných a strategických pozicích | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sociálně-psychologické aspekty spojené s vedením společnosti při zahraničně personálním obsazení ve vrcholných a strategických pozicích | Theses on a related topic

242.
Vafka, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management
Bachelor's thesis defense: Výše odměny za práci jako nástroj motivace

243.
Vičarová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Řízení pracovního výkonu THP a zaměstnanců na manažerských pozicích v konkrétním podniku | Theses on a related topic

244.
Volf, Vojtěch
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Systém motivace a stimulace v podniku z hlediska věku a pohlaví | Theses on a related topic

245.
Volovecká, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Pohled psychoterapeutů pracujících přístupem zaměřeným na tělo na jejich práci | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pohled psychoterapeutů pracujících přístupem zaměřeným na tělo na jejich práci | Theses on a related topic

246.
Vučetic, Nemanja
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering (eng.)
Master's thesis defence: The effects of the style of leadership on job satisfaction and work performance in multicultural teams in project management | Theses on a related topic

247.
Vybíralová, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Public Policy and Human Resources
Bachelor's thesis defense: Projevy a dopady nastavení systému benefitů na pracovní spokojenost ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

248.
Zaoral, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Hlavní nástroje podněcování pracovního výkonu v podniku | Theses on a related topic

249.
Závora, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Social Psychology
Dissertation defense: Výzkum významu témat evokovaných metodou PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) | Theses on a related topic

250.
Zemánková, Denisa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Účinné formy motivování pracovníků | Theses on a related topic