Theses on a related topic (having the same keywords):

bcl2, histonmethyltransferase, histonmetyltransferaza, lymphoma transformation, folikularni lymfom, molekularni patogeneze, epigenetics, microenvironment, germinal centre, molecular pathogenesis, b-lymfocyt germinalni centrum, microrna, transformace lymfomu follicular lymphoma, b-lymphocyte, epigenetika, mikroprostredi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Deván, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium exprese a funkce microRNA v patogenezi vybraných B-buněčných malignit | Theses on a related topic Display description

2.
Ondrišová, Laura
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární patogeneze chronické lymfocytární leukémie | Theses on a related topic

3.
Ondrišová, Laura
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Interakce buněk chronické lymfocytární leukémie s mikroprostředím v kontextu cílené léčby | Theses on a related topic

4.
Bilíková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Imunosupresivní buňky a jejich význam u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

5.
Egriová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární patogeneze myelodysplastických syndromů | Theses on a related topic

6.
Fadlerová, Alice maiden name: Krumpolcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam epigenetických modifikací DNA a možnosti jejich mapování. | Theses on a related topic

7.
Farkaš, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Evoluce savčího karyotypu | Theses on a related topic

8.
Franek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Histonový kód a jeho funkční význam | Theses on a related topic

9.
Franek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Dynamická plasticita epigeneticky významných proteinů u embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

10.
Galiová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Prostorové uspořádání genomu v buněčných jádrech člověka, vyšších primátů a dalších živočišných druhů | Theses on a related topic

11.
Gallová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha mikroprostředí v rezistenci B-buněčných leukémií a lymfomů na chemo-imuno terapii | Theses on a related topic

12.
Hlaváčková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Metylace DNA jako epigenetický biomarker | Theses on a related topic

13.
Honskus, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Epigenetické aspekty hematopoetické diferenciace | Theses on a related topic

14.
Jugová, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium epigenetických změn u leukemických buněk a buněk mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

15.
Kačeriaková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Telomery v rostlinách Arabidopsis thaliana ovlivněných hypometylačními činidly | Theses on a related topic

16.
Kačeriaková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Telomerový chromatin v hypomethylovaných rostlinách Arabidopsis thaliana a Nicotiana tabacum | Theses on a related topic

17.
Konečná, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Hypomethylace rostlinného genomu a stabilita telomer | Theses on a related topic

18.
Konečná, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Telomery a telomerový chromatin v kalusech rostlin Arabidopsis thaliana kultivovaných v přítomnosti epigeneticky aktivní látky | Theses on a related topic

19.
Kunzová, Šárka maiden name: Brázdová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Preventivní vyšetření a poradenství pro veřejnost: Centrum preventivní medicíny | Theses on a related topic

20.
Legartová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Struktura a vybrané funkce chromatinu jako markerů pro klinickou praxi | Theses on a related topic

21.
Lyčka, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Epigenetické modifikace telomerového chromatinu rostlin | Theses on a related topic

22.
Magdolenová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Telomerový chromatin v mutantních rostlinách Arabidopsis thaliana s defekty v metylacích histonů | Theses on a related topic

23.
Majerová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Epigenetické procesy v regulaci udržování telomer | Theses on a related topic

24.
Matějková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Distribuce acetylovaného histonu H3 na lysinu 56 v průběhu buněčného cyklu nádorových a embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

25.
Mladonická Pavlasová, Gabriela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology and Hematology / Experimental Oncology and Tumor Biology
Dissertation defense: Úloha mikroprostředí v rezistenci B-buněčných leukémií a lymfomů na chemo-imuno terapii | Theses on a related topic

26.
Mrázková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Biologická podstata afektivních poruch | Theses on a related topic

27.
Musilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Exprese a funkce microRNA u vybraných lymfomů | Theses on a related topic

28.
Musilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza exprese microRNA u vybraných B-buněčných malignit | Theses on a related topic

29.
Musilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií | Theses on a related topic

30.
Nemčeková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Porovnání fyziologických a epigenetických charakteristik embryonálních kmenových a indukovaných pluripotentních buněk. | Theses on a related topic

31.
Nemčeková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Epigenetika myších embryonálních kmenových buněk v průběhu neurální diferenciace | Theses on a related topic

32.
Petrová, Mária Elisabeth
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Rodinné efekty prenatálního vývoje: dermatoglyfická studie | Theses on a related topic

33.
Přikrylová, Terézia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Plasticita chromatinu a epigenetika embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

34.
Ráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Prenatální programování náchylnosti k psychopatologii a jejích rozdílů mezi muži a ženami | Theses on a related topic

35.
Rájecká, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Epigenetické modifikace rostlinných histonů | Theses on a related topic

36.
Rájecká, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Funkční význam epigenetické modifikace H3K27me3 na rostlinných telomerových histonech | Theses on a related topic

37.
Rybecká, Silvia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium RNA interagujících s PIWI proteiny u renálního karcinomu | Theses on a related topic

38.
Saleh, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mechanizmy kompenzace dávky X-vázaných genů | Theses on a related topic

39.
Sourada, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Genetické a epigenetické mechanismy stárnutí | Theses on a related topic

40.
Staňková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava histonových extraktů pro charakterizaci posttranslačních modifikací | Theses on a related topic

41.
Svobodová Kovaříková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Molecular and Cell Biology and Genetics / Molecular and Cell Biology and Genetics
Dissertation defense: Epigenetické procesy během reparace DNA | Theses on a related topic

42.
Svobodová, Markéta maiden name: Sztalmachová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry / Pathological Physiology
Dissertation defense: Studium invazivity primárních nádorových buněčných linií SCC v oblasti hlavy a krku | Theses on a related topic

43.
Tančevová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Zapojení epigenetických procesů do reakce rostlin na stres vyvolaný těžkými kovy | Theses on a related topic

44.
Tvrzníková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Polyploidie v evoluci rostlin a její důsledky | Theses on a related topic

45.
Vavrušáková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genetické a epigenetické abnormality u lidských pluripotentních kmenových buněk | Theses on a related topic

46.
Vlk, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Sekvenování nové generace při studiu regulace genů u rostlin | Theses on a related topic

47.
Adamcová, Soňa maiden name: Klusová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v molekulární patologii nádorů slinivky břišní | Theses on a related topic

48.
Adamcová, Soňa maiden name: Klusová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace a funkční analýza prognostických mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu | Theses on a related topic

49.
Adamusová, Kateřina maiden name: Jůzová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Genomics and Proteomics / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Proteiny asociované s rostlinnými telomerami | Theses on a related topic

50.
Ahmad, Parwez
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Dissertation defense: Možnosti molekulárně řízené radioterapie dle profilu mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku | Theses on a related topic