Theses on a related topic (having the same keywords):

community, chranene bydleni, mentalni handicap, mental handicap, social service, social care, sheltered housing, komunitni socialni prace, community social work, socialni pece, socialni sluzba, komunita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Černá, Šárka maiden name: Bonková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Možnost uplatnění komunitní práce s lidmi s mentálním postižením ve vybrané lokalitě | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Možnost uplatnění komunitní práce s lidmi s mentálním postižením ve vybrané lokalitě | Theses on a related topic Display description

2.
Habartová, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Chráněné bydlení a jeho vliv na kvalitu života klientů | Theses on a related topic

3.
Halásková, Anežka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Komunitní péče v Brně | Theses on a related topic

4.
Holušová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Chráněné bydlení pro jedince se závislostním chováním - Přechodové byty Pasáž | Theses on a related topic

5.
Králová, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Sousedy si nevybíráme: Chráněné bydlení pohledem jejich sousedů | Theses on a related topic

6.
Makúchová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Podporované bývanie pre osoby s mentálnym postihnutím | Theses on a related topic

7.
Veselá, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Gender Studies, Social Work
Bachelor's thesis defence: Představy matek na rodičovské dovolené o podpoře při slaďování rodinného a pracovního života | Theses on a related topic

8.
Faltová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defence: Komunitní rádio v České republice jako mediální odraz sociální reality | Theses on a related topic

9.
Grösslová, Alžběta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Chráněné bydlení a lidé s mentálním postižením | Theses on a related topic

10.
Kubisová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Příspěvek na péči - řízení o příspěvku na péči, jeho využívání a kontrola využívání | Theses on a related topic

11.
Nováková, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Work)
Master's thesis defence: Kvalita života osob s mentálním handicapem po odchodu z vybraného zařízení | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Konstrukce zdrojů a bariér integrace osob s mentálním handicapem po odchodu z praktických škol | Theses on a related topic

12.
Vejdová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza standardů kvality sociálních služeb v Diagnostickém zařízení sociální péče | Theses on a related topic

13.
Balátová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Speciálně pedagogické metody užívané u osob s mentálním handicapem | Theses on a related topic

14.
Bálková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Workspace as Network Community: The Quest for Authenticity in Work Life. | Theses on a related topic

15.
Bardoňová, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defence: Využití přírodních materiálů ve výtvarných činnostech s osobami s mentálním postižením | Theses on a related topic

16.
Barochová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Trávení volného času u seniorů se získanou demencí s ohlédnutím do jejich minulosti | Theses on a related topic

17.
Benedeková, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Media Literacy and Media Practices within the Slovak church community Cirkev Bratská | Theses on a related topic

18.
Benešová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Budování obecně prospěšné komunity online | Theses on a related topic

19.
Benschová, Linda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Romská menšina v kontextu sociální exkluze a inkluze | Theses on a related topic

20.
Bittmannová, Lenka maiden name: Nováková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující adaptaci lidí s Aspergerovým syndromem v chráněném bydlení | Theses on a related topic

21.
Blahoudková, Katarína maiden name: Pijáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Kultúrne vzorce vo voľnom čase dnešných domorodých obyvateľov Kostariky. | Theses on a related topic

22.
Blatný, Mikuláš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defence: Vietnamská komunita v Brně | Theses on a related topic

23.
Blažek, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Bezpečnostní aspekty hnutí Dvanáct kmenů | Theses on a related topic

24.
Brabcová, Karolína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Očekávání vybraných aktérů komunity vůči terénním sociálním pracovníkům s dětmi a mládeží v kontextu městské periferie | Theses on a related topic

25.
Bradáčová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Osobní asistence u jedinců s mentálním postižením na letním táboře | Theses on a related topic

26.
Branná, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Social Education Teacher Training
Bachelor's thesis defence: Zkusme žít spolu, ne vedle sebe (Vesnička soužití) | Theses on a related topic

27.
Brázda, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Multikulturní výchova na základní a střední škole | Theses on a related topic

28.
Broklová, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací)
Bachelor's thesis defence: Sociální péče o zrakově postižené na území města Brna | Theses on a related topic

29.
Buchlovská, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Chráněné bydlení při Domově pro osoby se zdravotním postižením "Domov Horizont" | Theses on a related topic

30.
Bukáčková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Život seniorů v Domě s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem | Theses on a related topic

31.
Culková, Zdena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Denní stacionář jako poskytovatel služeb pro jedince s tělesným a kombinovaným postižením | Theses on a related topic

32.
Černá, Alena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Adolescenti a blogy: sebepoškozování jako téma online komunity | Theses on a related topic

33.
Čornejová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Postoje asistentů v chráněných bydlení k problematice právní způsobilosti dospělých lidí s mentálním postižením | Theses on a related topic

34.
Doležalová, Linda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Procesy mezigeneračního učení ve vybraném skautském středisku | Theses on a related topic

35.
Dosedlová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technical Education
Master's thesis defence: Problematika péče a vzdělávání osob s dětským autismem v České republice | Theses on a related topic

36.
Dostal, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Master's thesis defence: Domácí vaření piva jako současný fenomén (K problematice sepětí volnočasových aktivit se specifickými projevy kulinářství v České republice) | Theses on a related topic

37.
Dostálová, Ivona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza kompetencí osobních asistentů | Theses on a related topic

38.
Dufková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie | Theses on a related topic

39.
Dvořáková, Dagmar
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Work / Social Work Micro – Counselling
Master's thesis defence: Potřeby neformálních pečujících vybrané sociální služby poskytující poradenství pečujícím při péči o seniora s demencí | Theses on a related topic

40.
Dvořáková, Renata
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Změny kvality života jedinců s vysokou mírou podpory v rámci procesu deinstitucionalizace | Theses on a related topic

41.
Faberová, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Master's thesis defence: Ekomuzea a alternativní instituce muzejního typu pohledem etnologa | Theses on a related topic

42.
Faltová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Nízkoprahový klub v Trutnově | Theses on a related topic

43.
Formánková, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Postavení lokálních spolků v komunitním životě obcí na Blanensku. Soubor news feature pro týdeník Týden u nás | Theses on a related topic

44.
Franeková, Dominika maiden name: Zavadilíková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Sociology
Bachelor's thesis defence: Komu patria deti? Kontrola detstva a jej vývoj v 19 a 20. storočí. | Theses on a related topic

45.
Fraňková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Vnímání bariér ve vzdělávání romskými klienty zařazenými do sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Theses on a related topic

46.
Gatnarová, Renáta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Transformace sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením | Theses on a related topic

47.
Grepl, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální projekt zaměřený na inovaci redakčního portálu Pétanquer | Theses on a related topic

48.
Habartová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Social Security Administration)
Bachelor's thesis defence: Sociální politika a problém nezaměstnanosti za I. ČSR | Theses on a related topic

49.
Hahn, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defence: Politický přístup ke komunitním rádiím: komparace situace v České republice a Slovinsku | Theses on a related topic

50.
Hajdová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Postavení obce v systému sociálního zabezpečení | Theses on a related topic