Theses on a related topic (having the same keywords):

methylace dna, telomery, methylation of dna, epigenetics, epigenetika, telomeres, zebularine, zebularin, inhibitors of methylation, inhibitory methylace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Konečná, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Telomery a telomerový chromatin v kalusech rostlin Arabidopsis thaliana kultivovaných v přítomnosti epigeneticky aktivní látky | Theses on a related topic Display description

2.
Kačeriaková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Telomerový chromatin v hypomethylovaných rostlinách Arabidopsis thaliana a Nicotiana tabacum | Theses on a related topic

3.
Kačeriaková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Telomery v rostlinách Arabidopsis thaliana ovlivněných hypometylačními činidly | Theses on a related topic

4.
Lyčka, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Epigenetické modifikace telomerového chromatinu rostlin | Theses on a related topic

5.
Magdolenová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Telomerový chromatin v mutantních rostlinách Arabidopsis thaliana s defekty v metylacích histonů | Theses on a related topic

6.
Majerová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Epigenetické procesy v regulaci udržování telomer | Theses on a related topic

7.
Rájecká, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Epigenetické modifikace rostlinných histonů | Theses on a related topic

8.
Rájecká, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Funkční význam epigenetické modifikace H3K27me3 na rostlinných telomerových histonech | Theses on a related topic

9.
Sourada, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Genetické a epigenetické mechanismy stárnutí | Theses on a related topic

10.
Tančevová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Zapojení epigenetických procesů do reakce rostlin na stres vyvolaný těžkými kovy | Theses on a related topic

11.
Majerová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Epigenetic mechanisms in the regulation of telomere maintenance | Theses on a related topic

12.
Adamusová, Kateřina maiden name: Jůzová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Genomics and Proteomics / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Proteiny asociované s rostlinnými telomerami | Theses on a related topic

13.
Anteková, Karin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Vliv acetylace histonů na stabilitu rostlinných telomer | Theses on a related topic

14.
Brabencová, Sylva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Genomics and Proteomics / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Charakterizace modifikací histonů v modelových organismech | Theses on a related topic

15.
Bulánková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Genomové nestability indukované absencí telomerázy u Arabidopsis | Theses on a related topic

16.
Crhák, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Regulace rostlinných telomer a telomeráz | Theses on a related topic

17.
Deván, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární patogeneze folikulárního lymfomu | Theses on a related topic

18.
Dobrovodský, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Elektrochemické studium inhibitoru DNA methyltransferáz Zebularinu | Theses on a related topic

19.
Fadlerová, Alice maiden name: Krumpolcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam epigenetických modifikací DNA a možnosti jejich mapování. | Theses on a related topic

20.
Fajkus, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Evoluce telomer a telomerázy u rostlin | Theses on a related topic

21.
Farkaš, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Evoluce savčího karyotypu | Theses on a related topic

22.
Filipová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující funkčnost telomerázového komplexu | Theses on a related topic

23.
Franek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Histonový kód a jeho funkční význam | Theses on a related topic

24.
Franek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Dynamická plasticita epigeneticky významných proteinů u embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

25.
Gajarský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Struktura kratkého telomerického přesahu z S. cerevisiae | Theses on a related topic

26.
Galiová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Prostorové uspořádání genomu v buněčných jádrech člověka, vyšších primátů a dalších živočišných druhů | Theses on a related topic

27.
Gomelská, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Funkční ovlivnění mechanismu pro údržbu chromosomových konců v rostlinných mutantech vybraných genů kódujících proteiny se strukturními doménami potenciálně vážící DNA | Theses on a related topic

28.
Hasíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mechanismy udržování telomer u řas | Theses on a related topic

29.
Heringová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Biophysics
Dissertation defense: Biofyzikální analýza mechanismu protinádorového působení nových metalofarmak | Theses on a related topic

30.
Hlaváčková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Metylace DNA jako epigenetický biomarker | Theses on a related topic

31.
Hluchý, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv přítomnosti TRF2 na funkci jiných DNA vazebných proteinů | Theses on a related topic

32.
Honskus, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Epigenetické aspekty hematopoetické diferenciace | Theses on a related topic

33.
Janáčová, Erika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Telomery jako ukazatel relativního stáří a stárnutí organismu u ptáků | Theses on a related topic

34.
Janoušková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium interakcí lidských telomerových proteinů | Theses on a related topic

35.
Janoušková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Dynamics of Telomeric Proteins | Theses on a related topic

36.
Jaške, Karin maiden name: Klotzmannová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Funkční a strukturní charakteristiky telomeráz,jejich podobnosti a rozdíly | Theses on a related topic

37.
Jaške, Karin maiden name: Klotzmannová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Crossroads of genetics and epigenetics: nucleosome assembly and chromosome integrity | Theses on a related topic

38.
Jež, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Dynamika rDNA a telomerových repetic v průběhu reverze fas mutant Arabidopsis thaliana | Theses on a related topic

39.
Jugová, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium epigenetických změn u leukemických buněk a buněk mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

40.
Kabáthová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Možnosti epigenetické terapie | Theses on a related topic

41.
Kerberová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Telomerový protein TPP1 - jeho interakce při ochraně konců lidských chromosomů | Theses on a related topic

42.
Kolářová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium struktury chromatinu u Arabidopsis mutant pro chromatin remodelující faktory | Theses on a related topic

43.
Konečná, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Proteiny asociované s telomerickou sekvencí a jejich funkce | Theses on a related topic

44.
Kováčiková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Interakční partneři rostlinné telomerázy | Theses on a related topic

45.
Kubiková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Možnosti určení věku u lidských kosterních pozůstatků (forenzních případů a historických populací) molekulárně biologickými metodami | Theses on a related topic

46.
Kunická, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Využití telomerázy jako diagnostického a prognostického nádorového markeru | Theses on a related topic

47.
Kunzová, Šárka maiden name: Brázdová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Preventivní vyšetření a poradenství pro veřejnost: Centrum preventivní medicíny | Theses on a related topic

48.
Kusová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Telomer-vazebné proteiny a jejich subcelulární funkce | Theses on a related topic

49.
Legartová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Struktura a vybrané funkce chromatinu jako markerů pro klinickou praxi | Theses on a related topic

50.
Lenárt, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Vliv poškození biomolekul na stárnutí | Theses on a related topic