Theses on a related topic (having the same keywords):

herronuv diagram, anthropogenic and geogenic contaminantion, herron diagram, trace elements, antropogenni a geogenni kontaminace, celkovy organicky uhlik, celkovy anorganicky uhlik, x-ray fluorescence, geochemistry of water, chemical index of alteration, total organic carbon, chemicky index alterace, indexy chemickeho zvetravani, total inorganic carbon, chemical weathering indexes, bottom sediments, dnove sedimenty, hydrogeochemicke parametry vody, stopove prvky, rentgenova fluorescence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Stančík, Anton
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Anorganické kontaminanty v recentních sedimentech řeky Svratky | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defence: Anorganické kontaminanty v recentních sedimentech řeky Svratky | Theses on a related topic Display description

2.
Báňa, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Mikroelementy a stopové prvky ve výživě | Theses on a related topic

3.
Cahová, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Detekce stopových prvků z energetických surovin ve vodních tocích | Theses on a related topic

4.
Filipská, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Základní vyhodnocení migrace složek na profilech řeky Moravy | Theses on a related topic

5.
Filipská, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geochemie sedimentů mrtvého ramene Čerťák ve Starém Městě na Moravě | Theses on a related topic

6.
Freibergová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Problematika zdravého životního stylu v rámci celoživotního vzdělávání | Theses on a related topic

7.
Jiráčková, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defence: Litologické vlastnosti sedimentů ve vrtu Mendel 1 na ostrově Jamese Rosse | Theses on a related topic

8.
Kadlec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defence: Postglaciální vývoj fyzikálních a chemických vlastností litorálních sedimentů Prášilského jezera | Theses on a related topic

9.
Krajcarová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defence: Mapování rozložení prvků v částech rostlin pomocí laserové spektrometrie | Theses on a related topic

10.
Krajčovičová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium distribuce prvků v biominerálech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP-MS) | Theses on a related topic

11.
Krkošková, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Analýzy množství a kvality půdní organické hmoty | Theses on a related topic

12.
Malačková, Zuzana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport
Bachelor's thesis defence: Minerální látky nejen ve výživě sportovce | Theses on a related topic

13.
Morcinek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení migrace radionuklidu 226Ra ve dnových sedimentech Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba) | Theses on a related topic

14.
Pešák, Lubomír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Pedologické poměry vybraných regionů Oslavanska | Theses on a related topic

15.
Sidorová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Celkový organický uhlík v monitorování mikrobiální biomasy | Theses on a related topic

16.
Štipčáková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defence: Analýza složení lékařských materiálů rentgenovou fluorescenční spektroskopií | Theses on a related topic

17.
Vitešníková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Analýza kosterních pozůstatků | Theses on a related topic

18.
Vöröš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Distribuce těžkých kovů v půdách jihovýchodní části Drahanské vrchoviny | Theses on a related topic

19.
Walterová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Využití rentgen – fluorescenční spektrometrie při hodnocení anorganických příměsí organikou bohatých matricí | Theses on a related topic

20.
Wertich, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika a rozlišení kulmských hornin používaných v eneolitu na Opavsku, Krnovsku a v Hlinsku u Lipníku nad Bečvou | Theses on a related topic

21.
Wertich, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defence: Geneze a geochemické složení hydrotermálního žilného křemene z ložiska zlata Mokrsko | Theses on a related topic

22.
Čejka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defence: Fyzikálně-chemické vlastnosti jezerních sedimentů jezera Anonima, ostrov Vega, Antarktida | Theses on a related topic

23.
Čejka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Srovnání vývoje severu a jihu – holocenní abiotická paleolimnologie Vysoké Arktidy a Přímořské Antarktidy | Theses on a related topic

24.
Fojtík, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Chemické složení uhlí bílinské delty | Theses on a related topic

25.
Honková, Naďa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defence: Vitaminy a stopové prvky ve výživě onkologických nemocných | Theses on a related topic

26.
Izdná, Milada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Význam stopových prvků ve výživě člověka | Theses on a related topic

27.
Kuta, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Metals and their species in the environment | Theses on a related topic

28.
Mozola, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Chemická variabilita brookitu v pegmatitu z Bobrůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika | Theses on a related topic

29.
Nešporová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology
Advanced Master's thesis defence: Statistické hodnocení dat ze zlínských nivních půd | Theses on a related topic

30.
Ornstová, Michaela
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Makroelementy ve výživě | Theses on a related topic

31.
Pešl, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defence: Hydraulické parametry dnových sedimentů v důlní oblasti Rosice-Oslavany | Theses on a related topic

32.
Sionová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Hydraulické parametry dnových sedimentů v okolí Rožné | Theses on a related topic

33.
Skácelová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Osud perzistentních organických látek v prostředí: modelové území Zlínsko | Theses on a related topic

34.
Slavíček, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Analýzy keramických materiálů z nejstaršího horizontu hradu Rokštejna | Theses on a related topic

35.
Štěpánková, Kateřina maiden name: Proksová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium distribuce prvků v močových kamenech s využitím laserové ablace ve spojení s ICP-MS spektrometrií | Theses on a related topic

36.
Tenorová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Analýza kosterních pozůstatků pomocí laserové ablace | Theses on a related topic

37.
Trojan, Aleš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Výživa na středních školách | Theses on a related topic

38.
Tylk, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defence: Hydraulické parametry dnových sedimentů potoka Rožínka | Theses on a related topic

39.
Vašinka, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Obsah toxických kovů v biologicky rozložitelném odpadu | Theses on a related topic

40.
Vašinka, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Geology / Geochemistry and Hydrogeology
Dissertation defence: Studium těžkých kovů v jezerních sedimentech a regolitu deglaciované části ostrova Jamese Rosse (Antarktida) | Theses on a related topic