Theses on a related topic (having the same keywords):

social services, multiple disability, spin-offs of persons with disabilities, independence of persons with disabilities, kombinovane postizeni, socializace, socialni sluzby, mozkova obrna, socialization, osamostatnovani osob se zdravotnim postizenim, cerebral palsy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

451.
Suchánek, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Anthropology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Psychiatrická instituce a normalita. Sociologická reflexe | Theses on a related topic Display description

452.
Svačinová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Představy žáků s mentálním postižením o životě v dospělosti | Theses on a related topic

453.
Svobodová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Úloha sociálně terapeutické dílny v procesu přípravy člověka s kombinovaným postižením na trh práce | Theses on a related topic

454.
Svobodová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Vnímání vlastní svobody a identity v kontextu subkultury freetekno | Theses on a related topic

455.
Svobodová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití konceptu orofaciální regulační terapie u dospělých osob s DMO | Theses on a related topic

456.
Svobodová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dramatická výchova u dětí s ústavní výchovou | Theses on a related topic

457.
Sychra Reucci, Tullia maiden name: Reucci
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Potřeby lidí s vysoce-funkčním autismem a aspergerovým syndromem spojené s autonomním životem | Theses on a related topic

458.
Šebestová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Mezigenerační přenos a mezigenerační podobnost hodnotových orientací | Theses on a related topic

459.
Šebková, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Sociální služby | Theses on a related topic

460.
Šedivá, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Jemná motorika a grafomotorika u žáka se souběžným postižením více vadami v edukačním procesu | Theses on a related topic

461.
Šeiner, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Financování vybraného zařízení sociální péče | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Financování vybraného zařízení sociální péče | Theses on a related topic

462.
Ševčíková, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Socializace do rodinného podnikání | Theses on a related topic

463.
Ševelová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Postoje studentů vysokých škol k lidem se zdravotním postižením | Theses on a related topic

464.
Šichnárková, Silvie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Konstrukce přínosů a komplikací canisterapie při práci s dětmi se zdravotním postižením u canisasistentů a specialistů v pomáhajících profesích | Theses on a related topic

465.
Šimečková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Strategie přístupů školních metodiků prevence k dospívající mládeži jako východisko pro primární prevenci rizikového chování | Theses on a related topic

466.
Šipka, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Kritéria kvality vybrané oblasti veřejných služeb z pohledu klientů | Theses on a related topic

467.
Široký, Vojtěch
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Využití iPadu u dětí se souběžným postižením | Theses on a related topic

468.
Šlahorová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Činitelé ovlivňující způsob výchovy v rodině | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Způsoby výchovy v rodině | Theses on a related topic

469.
Šlampová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Terénní sociální práce v ČR a ve Francii | Theses on a related topic

470.
Šlancarová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Působnost správního řádu ve vztahu k zákonu o sociálních službách ( oblast příspěvku na péči) | Theses on a related topic

471.
Šlezingerová, Blanka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikační systémy v edukaci jedinců s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

472.
Šolc, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Identifikace potřeb osob bez domova využívajících služby azylového domu pro muže a noclehárny v konkrétním městě | Theses on a related topic

473.
Špačková, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Hodnocení vztahu demografického vývoje a zaměření sociálních služeb v ČR a EU | Theses on a related topic

474.
Štanclová, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv těžkého postižení u dětí na život rodiny | Theses on a related topic

475.
Šťastná, Ivona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Obsahová analýza časopisů Bravo a Popcorn optikou gender | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Obsahová analýza časopisů Bravo a Popcorn optikou gender

476.
Štelcová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Vznik a fungování sociálně terapeutické dílny | Theses on a related topic

477.
Štěpán, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Mobbing jako problém týmových sportů | Theses on a related topic

478.
Štěpánková, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Reedukace a socializace u dětí zařazených do výchovného ústavu a jejich uplatnění v profesním životě | Theses on a related topic

479.
Štěpánková, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Úspěšnost v životě dívek po odchodu z výchovného ústavu | Theses on a related topic

480.
Štronerová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Volný čas mladých lidí se zdravotním postižením v institucionálním zařízení | Theses on a related topic

481.
Šulová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Canisterapie a děti s těžkým postižením | Theses on a related topic

482.
Šupčíková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Komunikace pečovatelky CHPS s uživatelem - seniorem | Theses on a related topic

483.
Teplá, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Supervize jako forma profesního rozvoje sociálních pracovníků | Theses on a related topic

484.
Tesařová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Sebevražedné jednání dětí a mladistvých jako reakce na složité životní situace | Theses on a related topic

485.
Tichá, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Pracovní uplatnění osob s tělesným postižením po absolvování vysoké školy | Theses on a related topic

486.
Tomášková, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Proces přijímání seniorů do zařízení sociálních služeb ve vybrané lokalitě | Theses on a related topic

487.
Tomášková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komplexní rozvoj dítěte předškolního věku s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

488.
Tomeková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Život raně dospělých po odchodu z dětského domova. | Theses on a related topic

489.
Tomková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Combined Art Studies, Education
Bachelor's thesis defense: Role rodiče v sociální interakci předškolních dětí na dětském hřišti | Theses on a related topic

490.
Tomšíková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Kvalita života seniorů žijících v DPS Rosice | Theses on a related topic

491.
Topolářová, Dana Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: LETNÍ TÁBOR - prostředek socializace a edukace nebo pouze zážitek? | Theses on a related topic

492.
Tóthová, Stanislava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Školní vzdělávací program ve výchovném ústavu v Králíkách | Theses on a related topic

493.
Trepková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Psychomotorické hry jako nový aktivizační prvek u lidí s mentálním postižením v CPASS Bobelovka | Theses on a related topic

494.
Truhlářová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Kvalita života osoby pečující o rodinného příslušníka s těžkým kombinovaným postižením | Theses on a related topic

495.
Tučková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Program „Sociální intervence a poradenství“ jako alternativní forma terapie pro děti s ADHD | Theses on a related topic

496.
Tučková, Tereza maiden name: Kubková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití synergické reflexní terapie u dívky s mozkovou obrnou | Theses on a related topic

497.
Tučková, Tereza maiden name: Kubková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití terapie orální pozice u dětí s mozkovou obrnou | Theses on a related topic

498.
Tyllová, Jarmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Chronické onemocnění a jeho vliv na edukaci žáků na základní škole praktické a speciální | Theses on a related topic

499.
Uhrová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Působení kresby na rozvoj komunikačních schopností dětí s tělesným postižením | Theses on a related topic

500.
Ulrichová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Education
Advanced Master's thesis defense: Analýza vztahů školy a rodiny, možnosti jejich vzájemné podpory a spolupráce | Theses on a related topic