Theses on a related topic (having the same keywords):

kolonicka kapsle, diagnostic accuracy, significant lesion, senzitivita, specificity, kolorektalni karcinom, colorectal cancer, signifikantna lezia, per patient, kolonoskopia, colonoscopy, kolorektalny karcinom, kolonicka kapsula, specificita, signifikantni leze, colon capsule, diagnosticka presnost, kolonoskopie, sensitivity, screeningcolon capsule, per polyp, skrining, screening

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Vojancová, Jiřina maiden name: Konečná
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Informovanost veřejnosti o prevenci kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic Display description

2.
Baranová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Bayesovské mapování nemocí pro hodnocení zátěže populace zhoubnými nádory | Theses on a related topic

3.
Falt, Přemysl
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Alternativní techniky v kolonoskopii | Theses on a related topic

4.
Mareška, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: ROC křivky v hodnocení kreditního rizika | Theses on a related topic

5.
Michalec, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Validizační studie Victoria verze Stroopova testu k diagnostice dysexekutivního deficitu u Parkinsonovy nemoci | Theses on a related topic

6.
Skoták, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Statistics and Data Analysis
Master's thesis defence: ROC křivky a plochy | Theses on a related topic

7.
Velkoborská, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Validizační studie testu fonematické verbální fluence k diagnostice kognitivního deficitu u amnestické mírné kognitivní poruchy a Alzheimerovy choroby | Theses on a related topic

8.
Bučková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Výpočetní metody pro syntézu poznatků o zdravotnických intervencích v časném záchytu onemocnění | Theses on a related topic

9.
Kotryová, Jiřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR | Theses on a related topic

10.
Mikoviny Kajzrlíková, Ivana maiden name: Kajzrlíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Význam a efektivita dispenzární péče o příbuzné nemocných s kolorektálními neopláziemi | Theses on a related topic

11.
Pelcová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Senior a prevence kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

12.
Baranová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Bayesovské modelování zátěže populace zhoubnými nádorovými onemocněními | Theses on a related topic

13.
Bíbrová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Význam ztráty chromozomu Y z hlediska zvýšeného rizika onemocnění a mortality u stárnoucích mužů | Theses on a related topic

14.
Bielová, Monika maiden name: Bednářová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Vliv stravovacích návyků na riziko rozvoje nádorů tlustého střeva a konečníku | Theses on a related topic

15.
Bischofová, Svatava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Primární prevence kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

16.
Bischofová, Svatava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Vybrané rizikové faktory životního stylu ve vztahu k nádorovému onemocnění tlustého střeva a konečníku | Theses on a related topic

17.
Bláhová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Příprava pacienta ke kolonoskopii | Theses on a related topic

18.
Buchtová, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Trávicí soustava | Theses on a related topic

19.
Černá, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Otorhinolaryngology (4-years) / Otorinolaryngology
Dissertation defense: Srovnání validity HRCT a operačních nálezů patologie středoušní patologie u dětí | Theses on a related topic

20.
Dobrotková, Viera maiden name: Sláviková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Kandidátní biomarkery rezistence k retinoidům u buněčných linií derivovaných z neuroblastomu | Theses on a related topic

21.
Feigler, Igor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Kalibrace simulačního modelu přirozeného průběhu onemocnění kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

22.
Grillová, Linda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Vyhledávání genů kódujících probiotické a další vlastnosti vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení a bifidobakterií | Theses on a related topic

23.
Habrnalová, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Vyšetření k průkazu známek infekce syfilis u dárců krve FN Brno metodou ARCHITECT Syphilis TP - ověření specificity deklarované výrobcem u reformulované metody v podmínkách laboratoře TTO FN Brno | Theses on a related topic

24.
Halámková, Jana maiden name: Marková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Klinický význam plazminogen aktivátor systému u pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

25.
Hartmanová, Kristina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Problematika kolorektálního karcinomu v primární péči | Theses on a related topic

26.
Henzlová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Úloha cílových molekul miRNA v biologii solidních nádorů a hematologických malignit | Theses on a related topic

27.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Využití sekvenování nové generace ve studiu mikroRNA u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

28.
Holovičová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Screening amblyogenních refrakčních vad u předškolních dětí | Theses on a related topic

29.
Chandel, Sandeep Kumar
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Technology Security (eng.)
Master's thesis defence: Intrusion Detection System with k-means data mining and outlier detection approach | Theses on a related topic

30.
Jamárik, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Korelace klinických proměnných se složením střevního mikrobiomu u pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

31.
Jelínková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium mechanismů buněčné smrti indukované působením platinových cytostatik u buněk kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

32.
Juránková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici: nová metoda detekce okultního krvácení | Theses on a related topic

33.
Kalábová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Zhodnocení lesnické typologické databáze - analýza vztahů mezi lesní vegetací a stanovištěm | Theses on a related topic

34.
Kaláčová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Informovanost pacientů před kolonoskopickým vyšetřením | Theses on a related topic

35.
Kazdová, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Střevní mikrobiom a kolorektální karcinom | Theses on a related topic

36.
Kleinová, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA u nádorových kmenových buněk | Theses on a related topic

37.
Klimková, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Postoj veřejnosti ke screeningové kolonoskopii | Theses on a related topic

38.
Kovalčíková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Hodnocení kvality onkologické péče s využitím dat z nemocniční klinické praxe | Theses on a related topic

39.
Kráľová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Mäsové výrobky z pohľadu liečebnej výživy | Theses on a related topic

40.
Lörincziová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Ľudský mikrobióm z pohľadu nutričného terapeuta | Theses on a related topic

41.
Machytková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetika)
Master's thesis defence: Demografické a klinicko - patologické koreláty variability genů pro mikroRNA v populaci českých pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

42.
Manoušková, Lenka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Kolorektální karcinom - prevence a léčba | Theses on a related topic

43.
Mudráková, Alžběta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Povědomí osob starších 45 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

44.
Ngo, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

45.
Pačínková, Anna maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Identifikace genů jejichž genová exprese predikuje odpověd na chemoterapii u karcinomu kolorekta stadia II. | Theses on a related topic

46.
Pánek, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychometrická studie Beckovy škály deprese | Theses on a related topic

47.
Rathouzská, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

48.
Rathouzská, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu – analýza mutačního stavu genů u metastazujícího onemocnění | Theses on a related topic

49.
Sýsová, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Život s Crohnovou chorobou | Theses on a related topic

50.
Szczuková, Lenka maiden name: Puczoková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Zobecněná syntéza poznatků o účinnosti kolonoskopie při prevenci kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic