Theses on a related topic (having the same keywords):

vysokoucinna kapalinova chromatografie, spektrofotometrie, food dyes, high performance liquid chromatography, hplc, potravinarska barviva, spectrophotometry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Fiala, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Separace krátkých oligonukleotidů ve vybraných módech vysokoúčinné kapalinové chromatografie | Theses on a related topic Display description

2.
Fiala, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Retenční chování trinukleotidů v HPLC | Theses on a related topic

3.
Konvica, Zbyšek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Chromatografická analýza metabolismu dopaminu | Theses on a related topic

4.
Mikulášek, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC | Theses on a related topic

5.
Rozman, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: HPLC stanovení organických sloučenin obsahujících aminovou skupinu jako indikátorů stárnutí potravin | Theses on a related topic

6.
Tranová, Mai Huong
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Porovnání stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1C) metodou kapilární elektroforézy (Cappilarys 2, Sebia) a metodou HPLC (Variant, Bio-Rad) | Theses on a related topic

7.
Václavek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava molekulových imprintů se specifitou k endokrinním disruptorům | Theses on a related topic

8.
Dohnalíková, Sylvie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium komplexotvorných rovnováh purinových bází s Cu(I, II) ionty | Theses on a related topic

9.
Hegerová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Experimentální ověření možností snížení kontaminace dřevěných historických předmětů kovy | Theses on a related topic

10.
Kopecká, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Využití jazyka R v praktiku z analytické chemie | Theses on a related topic

11.
Malíková, Anna-Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Stanovení potravinářských barviv metodami TLC a ITP | Theses on a related topic

12.
Nečas, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Wave and Partical Optics
Dissertation defense: Optical characterisation of non-uniform thin films | Theses on a related topic

13.
Roblová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Application of separation techniques for analysis of phytochemical compounds | Theses on a related topic

14.
Rojík, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Důkaz a stanovení methylalkoholu | Theses on a related topic

15.
Rojík, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Využití separačních technik pro stanovení iontů kovů | Theses on a related topic

16.
Rudolfová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Barviva v nápojích | Theses on a related topic

17.
Řiháček, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Advanced Master's thesis defense: Monitorování biotransformace methotrexátu u onkologických pacientů s využitím kapalinové chromatografie | Theses on a related topic

18.
Svobodová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Optimalizace retence prekurzorů a metabolitů dopaminu v HPLC | Theses on a related topic

19.
Šmoldas, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metabolismus síry u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans | Theses on a related topic

20.
Šmoldas, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Metabolismus sulfidu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans | Theses on a related topic

21.
Švéda, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Chromatografické stanovení polyaromatických uhlovodíků | Theses on a related topic

22.
Tomanová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Barevné a polarizační filtry brýlových čoček a jejich význam při ochraně zraku před slunečním zářením | Theses on a related topic

23.
Vysloužil, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Sledování vybraných farmakodynamických markerů u dětských pacientů léčených pro akutní lymfoblastickou leukémii. | Theses on a related topic

24.
Župková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení obsahu stafylokokových enterotoxinů pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

25.
Adámek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Speciace sloučenin chromu pomocí HPLC | Theses on a related topic

26.
Baliak, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace "H-point" metody v analytické chemii | Theses on a related topic

27.
Brejcha, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Sledování biotransformační aktivity CYP1A2 pomocí modelového markeru kofeinu | Theses on a related topic

28.
Brejcha, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení metabolické aktivity CYP1A2 pomocí kofeinu v moči a slinách | Theses on a related topic

29.
Brzobohatý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Frakcionace krevní plazmy před analýzou hmotnostní spektrometrií | Theses on a related topic

30.
Bzůrová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Speciace arsenu ve vzorcích životního prostředí | Theses on a related topic

31.
Dadajová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Plasmatické hladiny kyseliny močové v průběhu těhotenství | Theses on a related topic

32.
Dohnalíková, Sylvie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium protonizačních rovnováh krátkých oligonukleotidů obsahujících cytosin | Theses on a related topic

33.
Ďurč, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorcích pražené kávy pomocí HPLC s fluorescenční detekcí | Theses on a related topic

34.
Duša, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Kapilární separační metody v analýze metabolomu a složitých biologických matricí | Theses on a related topic

35.
Dvořák, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Denitrifikace u jednooxidasových kmenů Paracoccus denitrificans | Theses on a related topic

36.
Fabrik, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Kombinace separačních metod s hmotnostní spektrometrií pro charakterizaci sacharidů | Theses on a related topic

37.
Frgala, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Oncology
Dissertation defense: 4-HPR (fenretinide) in Anticancer Treatment: from In Vitro and In Vivo Models to Clinical Studies | Theses on a related topic

38.
Fuksová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace metody HPLC ke stanovení methylxantinů v potravinách | Theses on a related topic

39.
Goišová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Optimalizece stanovení fytoestrogenů pomocí HPLC-MS | Theses on a related topic

40.
Goišová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Hladiny fytoestrogenů v komerčně dostupných vzorcích mlék | Theses on a related topic

41.
Gregorová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: HPCL studium kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů ve vybraných rostlinných druzích čeledi Papaveraceae | Theses on a related topic

42.
Hanáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Isoflavony v trávicím traktu krav | Theses on a related topic

43.
Hekerle, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Optimalizace HPLC metody pomocí matematického plánování | Theses on a related topic

44.
Holubová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Master's thesis defence: Vývoj/validace HPLC analytické metody pro stanovení mirtazapinu v biologické matrici | Theses on a related topic

45.
Horák, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Optimalizace analytických postupů pomocí pokročilých chemometrických technik | Theses on a related topic

46.
Jebavá, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Stanovení lipidů metodou HPLC | Theses on a related topic

47.
Jedličková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení trichothecenových mykotoxinů v ječmeni a sladu | Theses on a related topic

48.
Juračková, Nicola
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Stanovení antiepileptik v biologickém materiálu | Theses on a related topic

49.
Jurčková, Žaneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení endokanabinoidů pomocí HPLC | Theses on a related topic

50.
Juřica, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Stanovení isoforem cytochromu P450 pro klinické a experimentální využití | Theses on a related topic