Theses on a related topic (having the same keywords):

ac/a ratio, ocular dominance, ac/a pomer, kontrastni citlivost, contrast sensitivity, binocular vision, konvergence, visual function testing, vysetreni zrakovych funkci, binokularni videni, zrakove funkce, accommodation, heteroforie, akomodace, ocni dominance, convergence, zrakova ostrost, visual acuity, heterophoria, visual function

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Matějková, Aneta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Komparace testování zrakových funkcí s využitím elektronických pomůcek a standardních metod | Theses on a related topic Display description

2.
Ouhelová, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Akomodačně vergenční vlastnosti vizuálního systému | Theses on a related topic

3.
Pavlíková, Lada
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Posouzení akomodačně vergenčního systému v závislosti na typu refrakční vady | Theses on a related topic

4.
Cihlářová, Miroslava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Prizmatická korekce v praxi optometristy | Theses on a related topic

5.
Cvancigerová, Gabriela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Screening heteroforií a heterotropií v populaci využitém zakrývací a odkrývací zkoušky | Theses on a related topic

6.
Frantová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: LCD optotyp | Theses on a related topic

7.
Haasová, Ilona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Anomálie binokulárního vidění | Theses on a related topic

8.
Hráčková, Barbora maiden name: Hašková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Ortoptics
Bachelor's thesis defense: Vergenčně-akomodační synkinéza | Theses on a related topic

9.
Jurčíková, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Náplň činnosti optometristy v refrakčně-chirurgickém centru | Theses on a related topic

10.
Kopalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Využití prizmat v optometrické praxi | Theses on a related topic

11.
Kujalová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Problematika presbyopie a současné možnosti její korekce | Theses on a related topic

12.
Nagyová, Emese
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Srovnání akomodačně vergenčních vlastností vizuálního systému pro jednotlivé refrakční vady | Theses on a related topic

13.
Osičková, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Vliv změny kontrastu a oslnění na zrakové funkce | Theses on a related topic

14.
Punko, Alexey
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Fyziologie a patologie očních pohybů | Theses on a related topic

15.
Randulová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Bachelor's thesis defense: Akomodace a konvergence | Theses on a related topic

16.
Šilhanová, Iva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Srovnání výsledků vyšetření polarizačními a bichromatickými testy | Theses on a related topic

17.
Tolarovičová, Táňa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Heterotropie a heterofórie | Theses on a related topic

18.
Dítětová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Optotypy-historie, současnost a využití v praxi optometristy | Theses on a related topic

19.
Hudáková, Júlia
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Metodika zrakového tréningu | Theses on a related topic

20.
Kohoutová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Plná binokulární korekce a možnosti její realizace | Theses on a related topic

21.
Kollegová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Poruchy konvergence a divergence. Měření blízkého bodu konvergence. | Theses on a related topic

22.
Kubů, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Význam metody MKH při měření heterofórií a optimalizaci binokulární korekce | Theses on a related topic

23.
Langová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Možnosti vyšetření jednoduchého binokulárního vidění a jeho poruch v ordinaci optometristy | Theses on a related topic

24.
Marcsa, Andrea
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Vyšetření binokulárních funkcí v praxi optometristy | Theses on a related topic

25.
Michalec, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Ophthalmology (4-years) / Ophthalmology
Dissertation defense: Změny ve vrstvě nervových vláken sítnice u sclerosis multiplex | Theses on a related topic

26.
Mikulková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Možnosti vyšetření akomodace oka | Theses on a related topic

27.
Nekudová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Princip akomodačně-konvergenčního mechanizmu | Theses on a related topic

28.
Repková, Nikola
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Asymetrická konvergence – význam, diagnostika, symptomy, korekce a její provedení | Theses on a related topic

29.
Skrbek, Matěj
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Kdy korigovat malé refrakční vady | Theses on a related topic

30.
Škrabalová, Soňa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Foropter versus astigmatická zkušební brýlová obruba | Theses on a related topic

31.
Anderle, Radek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biophysics (4-years) / Medical Biophysics
Dissertation defense: Porovnání zrakové ostrosti, refrakce a aberací vyšších řádů u myopických očí po Femto-LASIK při použití standardní a wavefront-guided ablace | Theses on a related topic

32.
Bačáková, Leona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Vliv oční dominance na kvalitu zrakových funkcí | Theses on a related topic

33.
Bakusová, Miriama
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Systémy ortogonálních funkcí a jejich použití | Theses on a related topic

34.
Baletková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics
Bachelor's thesis defense: Iterační metody pro řešení systému lineárních rovnic | Theses on a related topic

35.
Baron, Larysa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Amblyopie - srovnání různých metod pleoptické léčby | Theses on a related topic

36.
Bosák, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / English Language and Literature, History
Master's thesis defence: Britain on her Way to Europe: British European Identity and the Position of Europe in British Discourse | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Britské evropanství a vztah ke Kontinentu do konce 20. let 20. století | Theses on a related topic

37.
Budínová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Glaukom s uzavřeným úhlem, nálezy u nemocných s čerstvou anamnézou | Theses on a related topic

38.
Bulová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Binokulární vidění | Theses on a related topic

39.
Casková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Efekt časné operace vrozené infantilní esotropie pro výslednou kvalitu binokulárního vidění | Theses on a related topic

40.
Celá, Nikola
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Komparace kontrastní citlivosti při korekci tórickou kontaktní čočkou a jejím sférickým ekvivalentem | Theses on a related topic

41.
Celbová, Marcela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media), Sociology
Bachelor's thesis defense: Proměna diskuze o publiku ve vyvíjejícím se prostředí World Wide Webu: Od konzumenta k prozumentovi | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Proměna diskuze o publiku ve vyvíjejícím se prostředí World Wide Webu: Od konzumenta k prozumentovi | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Proměna diskuze o publiku ve vyvíjejícím se prostředí World Wide Webu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vhled do diskuze o uživatelích digitálních médií v kontextu participační kultury | Theses on a related topic

42.
Coufalová, Miroslava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Význam zrakových funkcí v dopravě | Theses on a related topic

43.
Čáslavská, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Dynamika akomodace a zornicové reakce u zdravých subjektů po aplikaci vysoce ředěného atropinu používaného ke zpomalení myopizace | Theses on a related topic

44.
Daňková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Posouzení binokulárních funkcí v praxi optometristy | Theses on a related topic

45.
Davidová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Screeningová vyšetření v optometrické praxi | Theses on a related topic

46.
Dostálková, Marcela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Současné možnosti refrakční chirurgie se zaměřením na presbyopickou korekci | Theses on a related topic

47.
Dostálová, Nicol
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Vliv heteroforií na práci s počítačem | Theses on a related topic

48.
Édes, Éva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Anizometropie a aniseikonie jako příčina poruchy jednoduchého binokulárního vidění | Theses on a related topic

49.
Édes, Éva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Ortoptics
Bachelor's thesis defense: Kvalita života pacienta s amblyopií | Theses on a related topic

50.
Fialová, Dita
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Přínos fakických nitroočních čoček pro korekci vysoké ametropie u dětí | Theses on a related topic