Theses on a related topic (having the same keywords):

solid electrode, pyrolyticka grafitova elektroda, stribrny amalgam, elektrochemie, electrochemistry, inhibitor, methyltransferase, voltammetry, zebularine, pevna elektroda, pyrolytic graphite electrode, silver amalgam, dna, methyl transferaza, voltametrie, zebularin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dobrovodský, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Elektrochemické ELISA metody | Theses on a related topic Display description

2.
Itterheimová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Bioanalytické aplikace elektrochemických metod | Theses on a related topic

3.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Moderní postupy a metody v nádorové diagnostice | Theses on a related topic

4.
Dudová, Zdenka maiden name: Vychodilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí | Theses on a related topic

5.
Duša, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium hladiny mědi vázajích proteinů a metalothioneinu u pacientů se zhoubnými nádory | Theses on a related topic

6.
Kostečka, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Komplexy oxidu osmičelého jako elektroaktivní značky pro DNA a jejich analytické využití | Theses on a related topic

7.
Špaček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití elektrochemicky aktivních značek a mikroseparačních metod při analýze poškození DNA a monitorování aktivity enzymů štěpících a modifikujících nukleové kyseliny | Theses on a related topic

8.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů | Theses on a related topic

9.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosensoru těžkých kovů | Theses on a related topic

10.
Bartoš, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defense: Tvorba studijního materiálu pro předmět fyzikální chemie se zaměřením na chemickou kinetiku a elektrochemii | Theses on a related topic

11.
Bartošík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Elektrochemická analýza nukleových kyselin a bílkovin pro biomedicínu | Theses on a related topic

12.
Bretzová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Selektivní vrstvy na površích nové generace biosensorů pro klinickou diagnostiku diabetu | Theses on a related topic

13.
Crkoň, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Reakce látek při mražení vodných roztoků | Theses on a related topic

14.
Červeň, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Elektrochemické biosenzory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí | Theses on a related topic

15.
Dvořák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Condensed Matter Physics
Master's thesis defence: Optický a elektrochemický detektor na bazi amalgamu | Theses on a related topic

16.
Dyčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Elektrochemická detekce oligonukleotidů na površích chemicky modifikovaných elektrod | Theses on a related topic

17.
Foret, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Elektrochemické studium koroze ocelových materiálů | Theses on a related topic

18.
Havranová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Studium elektrochemických vlastností syntetických oligonukleotidů a DNA modifikovaných redoxaktivními skupinami | Theses on a related topic

19.
Hemzalova, Katerina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biophysical Chemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce kyseliny ferocenboronové s biologicky významnými látkami | Theses on a related topic

20.
Hermanová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA | Theses on a related topic

21.
Horní, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Physics / Chemistry with a view to Education, Physics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Testové otázky pro předmět Obecná chemie | Theses on a related topic

22.
Hrozová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Nové metody a přístupy k analýze bílkovin | Theses on a related topic

23.
Itterheimová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Elektroanalytické stanovení iontů těžkých kovů | Theses on a related topic

24.
Kačeriaková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Telomerový chromatin v hypomethylovaných rostlinách Arabidopsis thaliana a Nicotiana tabacum | Theses on a related topic

25.
Konečná, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Hypomethylace rostlinného genomu a stabilita telomer | Theses on a related topic

26.
Konečná, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Telomery a telomerový chromatin v kalusech rostlin Arabidopsis thaliana kultivovaných v přítomnosti epigeneticky aktivní látky | Theses on a related topic

27.
Konhefr, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Syntéza a elektrochemické vlastnosti derivátů kyseliny fenylborité a ferocenu | Theses on a related topic

28.
Kovaříková Oweis, Sabina maiden name: Oweisová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biophysical Chemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace elektroanalytických metod v molekulární onkologii | Theses on a related topic

29.
Kutílková, Eva maiden name: Dobešová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi strukturou nukleových kyselin a jejím chováním na elektricky nabitých površích. Elektrochemická analýza DNA vytvářející různé sekundární struktury. | Theses on a related topic

30.
Malíková, Anna-Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Sbírka úloh pro Repetitorium středoškolské chemie | Theses on a related topic

31.
Němcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Strukturně specifická vazba proteinu p53, jeho mutant a homologů na DNA | Theses on a related topic

32.
Nováková, Kristýna maiden name: Hudcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Analýza vybraných miRNA u karcinomu prostaty | Theses on a related topic

33.
Orság, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Nové metody studia interakcí DNA s proteiny rodiny p53, založené na chemické modifikaci, fluorescenční a elektrochemické analýze | Theses on a related topic

34.
Polášková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Testové otázky pro předmět Obecná chemie | Theses on a related topic

35.
Rozkošná, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Studium modifikace DNA nesoucí 7-deaza analogy purinových bází komplexy oxidu osmičelého a možností jejího analytického využití | Theses on a related topic

36.
Smrčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Voltametrické techniky v organické analýze | Theses on a related topic

37.
Sopoušek, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Imunoafinitní interakce studovaná elektrochemickými metodami s ohledem na uplatnění nábojů jednotlivých funkčních komponent | Theses on a related topic

38.
Šimková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Využití biokatalytických a elektrokatalytických procesů při elektrochemické detekci hybridizace DNA a dalších biomolekulárních interakcí | Theses on a related topic

39.
Šišková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Amperometrické stanovení kyseliny askorbové | Theses on a related topic

40.
Špaček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Novel approaches towards electroanalysis of natural and modified DNAs and their interactions | Theses on a related topic

41.
Tančevová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Zapojení epigenetických procesů do reakce rostlin na stres vyvolaný těžkými kovy | Theses on a related topic

42.
Trefulka, Mojmír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Reakce komplexů osmia s biomakromolekulami a elektrochemie jejich produktů. Nové nástroje pro molekulární biologii. | Theses on a related topic

43.
Trošanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Studium elektrochemického chování modifikovaného nukleosidu na vybraném mezifází | Theses on a related topic

44.
Ambrozová, Laura maiden name: Ewerlingová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropogenetický výzkum mumií | Theses on a related topic

45.
Ambrož, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza struktury DNA s pomocí mikroskopu AFM | Theses on a related topic

46.
Babinský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce alkaloidu berberinu s d(AAGAATTCTT)2 | Theses on a related topic

47.
Bárta, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava izotopicky značených oligonukleotidů RNA pro heteronukleární NMR spektroskopii | Theses on a related topic

48.
Bartáková, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Nové elektrochemické přístupy v molekulární onkologii | Theses on a related topic

49.
Bartoš, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studijní materiál pro výuku fyzikální chemie (chemická kinetika, elektrochemie) | Theses on a related topic

50.
Bartošková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití paramagnetických částic pro izolaci oligonukleotidů s různou sekvencí nukleobazí | Theses on a related topic