Theses on a related topic (having the same keywords):

mikrorna, kvantitativni pcr, droplet digital pcr, real-time quantitative pcr, sekvenovani nove generace, microrna, dropletova digitalni pcr, next-generation sequencing, biomarker

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Brchnelová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití cirkulujících mikroRNA v diagnostice pacientů s karcinomem rekta | Theses on a related topic Display description

2.
Veselá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace krátkých nekódujících RNA v moči jako biomarkerů urologických nádorů | Theses on a related topic

3.
Fedorko, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku | Theses on a related topic

4.
Fraňková, Hedvika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulárních mechanismů zodpovědných za karcinogenezi děložního hrdla | Theses on a related topic

5.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Využití sekvenování nové generace ve studiu mikroRNA u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

6.
Iliev, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prognostickým významem u renálního karcinomu | Theses on a related topic

7.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Studium cirkulujících nekódujících RNA u urologických nádorů | Theses on a related topic

8.
Kopková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza mikroRNA v mozkomíšním moku u pacientů s gliomy | Theses on a related topic

9.
Králová, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium leukemických kmenových buněk pomocí dropletové digitální PCR a sekvenování nové generace (NGS), nové strategie pro studium na úrovni jedné buňky a vzácných populací | Theses on a related topic

10.
Novosadová, Soňa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Role mikroRNA v patogenezi mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

11.
Šána, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA spojených s molekulární patologií multiformního glioblastomu | Theses on a related topic

12.
Vaňáčková, Jitka maiden name: Mlčochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Studium mikroRNA zapojených do regulace signální dráhy EGFR u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

13.
Veselá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Využití digitální PCR pro detekci mikroRNA v tělních tekutinách pacientů s nádorovým onemocněním | Theses on a related topic

14.
Adamcová, Soňa maiden name: Klusová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v molekulární patologii nádorů slinivky břišní | Theses on a related topic

15.
Adamcová, Soňa maiden name: Klusová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace a funkční analýza prognostických mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu | Theses on a related topic

16.
Bešše, Andrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulární podstaty chemo- a radiorezistence na základě komplexní molekulárně-genetické charakterizace tkáně glioblastomu a jeho recidivy | Theses on a related topic

17.
Brchnelová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium miR-215 jako nádorového supresoru u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

18.
Hankeová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace prediktivních faktorů u multiformního glioblastomu | Theses on a related topic

19.
Holubcová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Aplikace sekvenování nové generace ve fylogenetice rostlin | Theses on a related topic

20.
Hrabálková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití technologie NGS pro analýzu genů spjatých s primárními imunodeficienciemi | Theses on a related topic

21.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: MikroRNA jako faktor modulující vznik a průběh kožních onemocnění u člověka | Theses on a related topic

22.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv genetické variability na funkci miRNA u pacientů s psoriázou | Theses on a related topic

23.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium mikroRNA u "triple-negativního" (ER-alfa, PR, c-ErbB2 negativního) karcinomu prsu | Theses on a related topic

24.
Kantorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Funkční analýzy vybraných mikroRNA na modelu renálního karcinomu | Theses on a related topic

25.
Kmeťová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v patogenezi mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

26.
Kmínková, Jana maiden name: Lochmanová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Analýza prognostických markerů u leukemií pomocí nových molekulárně-biologických přístupů | Theses on a related topic

27.
Konečná, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Metagenomika ve studiu rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám | Theses on a related topic

28.
Konečná, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Výskyt mikroorganismů na prachových částicích a jejich vliv na mikrobiom dýchacích cest člověka | Theses on a related topic

29.
Kováčová, Júlia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Vliv microRNA na regulaci genové exprese v neurologii | Theses on a related topic

30.
Kováčová, Júlia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: MikroRNA jako prognostické a prediktivní markery u metastatického renálního karcinomu | Theses on a related topic

31.
Kovařovic, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Aplikace sekvenování nové generace pro fylogenetickou analýzu bakteriálních genomů a metagenomiku | Theses on a related topic

32.
Kramářová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Geneticky podmíněné příčiny neplodnosti u mužů | Theses on a related topic

33.
Kubíčková, Adéla maiden name: Doležalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Diagnostické využití mikroRNA ve slinách pro diagnostiku nádorových onemocnění | Theses on a related topic

34.
Kubíčková, Adéla maiden name: Doležalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Dlouhé nekódující RNA jako biomarkery a terapeutické cíle u renálního karcinomu | Theses on a related topic

35.
Lakomý, Radek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Prognostické a prediktivní faktory u glioblastoma multiforme | Theses on a related topic

36.
Macháčková, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v procesu epiteliálně-mezenchymální tranzice | Theses on a related topic

37.
Macháčková, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium epiteliálně-mezenchymální tranzice na buněčných modelech renálního karcinomu | Theses on a related topic

38.
Machytková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Možnosti využití analýzy RNA ve forenzní genetice | Theses on a related topic

39.
Machytková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetika)
Master's thesis defence: Demografické a klinicko - patologické koreláty variability genů pro mikroRNA v populaci českých pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

40.
Merhautová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Význam a využití miRNA ve farmakoterapii solidních nádorů | Theses on a related topic

41.
Mlčochová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Study of microRNA significance in renal cell carcinoma pathogenesis | Theses on a related topic

42.
Mráziková, Klaudia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium exprese mikroRNA v tělních tekutinách pomocí metody digitální PCR | Theses on a related topic

43.
Nižňanská, Lujza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: X-vázaná mentální retardace a možnosti její diagnostiky pomocí sekvenování „nové generace“ | Theses on a related topic

44.
Ondráček, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium mikroRNA u nádorů hlavy a krku | Theses on a related topic

45.
Oppelt, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení dat z vysoce výkonného sekvenování | Theses on a related topic

46.
Oppelt, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Určení vztahu mezi sekvencemi v blízkosti klastrovaných miRNA a jejich expresí | Theses on a related topic

47.
Pátková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Možnosti celogenomového sekvenování při studiu genomů rodu Trifolium | Theses on a related topic

48.
Pátková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Sekvenování de novo pro charakterizaci vnitrodruhové a mezidruhové genetické variability rodu Trifolium prostřednictvím DNA markerů | Theses on a related topic

49.
Peltanová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití vysokokapacitních přístupů k identifikaci močových miRNA u pacientů s urologickými nádory | Theses on a related topic

50.
Pešková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Úloha mikroRNA molekul v přeprogramování buněk | Theses on a related topic