Theses on a related topic (having the same keywords):

qrt-pcr, qpcr, helminti, imunomodulace, exkrecne-sekrecni produkty, imunitni system, cystatin, eudiplozoon nipponicum, trichinella spiralis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kuchyňa, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza úrovně exprese vybraných genů parazita Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) | Theses on a related topic Display description

2.
Woller, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Možnosti využití dvouhybridních systémů pro studium interakce peptidáza-inhibitor | Theses on a related topic

3.
Roudnický, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití „cell free“ expresních systémů pro přípravu rekombinantních proteinových inhibitorů peptidáz Eudiplozoon nipponicum | Theses on a related topic

4.
Sajlerová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Tkáňová lokalizace vybraných proteinů Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) | Theses on a related topic

5.
Sekerková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití nanopórového sekvenování pro analýzu genomů helmintů | Theses on a related topic

6.
Šírová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Možnosti léčby bakteriálních a kvasinkových infekcí pomocí perorálních vakcín | Theses on a related topic

7.
Adamcová, Soňa maiden name: Klusová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v molekulární patologii nádorů slinivky břišní | Theses on a related topic

8.
Ambrožová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Účinky polynenasycených mastných kyselin na imunitní systém | Theses on a related topic

9.
Ambrůzová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v patogenezi Crohnovy choroby a jejich potenciální využití ke zpřesnění diagnostiky | Theses on a related topic

10.
Baloun, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární analýza genů spojených s metabolizmem mědi u Silene vulgaris | Theses on a related topic

11.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza vybraných nádorových markerů pomocí qRT-PCR | Theses on a related topic

12.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Advanced Master's thesis defense: Využití cirkulující mRNA pro diagnostiku karcinomu prostaty | Theses on a related topic

13.
Basu, Amrita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: Modern mammalian in vitro models for toxicological research | Theses on a related topic

14.
Bešše, Lenka maiden name: Kubiczková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Role of microRNA in the pathogenesis of multiple myeloma | Theses on a related topic

15.
Bočánek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza sérových mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

16.
Brat, Kristián
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Vliv pobytu v polárních podmínkách na lidský organizmus | Theses on a related topic

17.
Braunová, Adriana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Paediatrics / Paediatrics (combined)
Dissertation defense: Enterovirové meningitidy u dětí | Theses on a related topic

18.
Brokešová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Růstové charakteristiky buněk stromální vaskulární frakce izolovaných z tukové a pojivové tkáně | Theses on a related topic

19.
Brunclík, Zdeněk
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Nenasycené mastné kyseliny | Theses on a related topic

20.
Bugajová, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Detekce bakterií spojených s rizikem onemocnění parodontu pomocí qPCR | Theses on a related topic

21.
Cibulka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Vliv imunizace na aktivitu jaterních enzymů | Theses on a related topic

22.
Daňková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Dendritické buňky a jejich využití v lékařské praxi | Theses on a related topic

23.
Doležalová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Vliv antikoncepce na vybrané imunologické parametry ve slinách | Theses on a related topic

24.
Drdúlová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Proteiny asociované s plicním surfaktantem a jejich role v imunitním systému | Theses on a related topic

25.
Duranová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metabolity sinic jako možné modulátory imunitního systému | Theses on a related topic

26.
Dvořák, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Reakce imunitního systému na vybrané patogeny přenášené klíštětem (Babesia microti, Borrelia burgdorferi s.l.) | Theses on a related topic

27.
Foralová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Vývoj diagnostických metod pro detekci vybraných původců virových onemocnění včely medonosné | Theses on a related topic

28.
Francálková, Věra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Homeopatická léčba a její vliv na imunitní systém | Theses on a related topic

29.
Garguláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Vliv pozávodní výživy na incidenci onemocnění horních cest dýchacích u výkonnostních plavců | Theses on a related topic

30.
Gebauer, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Exprese pro- a protiapoptotických genů makrofágem po infekci salmonelou | Theses on a related topic

31.
Gráfová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Tetraspaniny u maligních onemocnění | Theses on a related topic

32.
Greif, Igor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza exprese ROR1 v buňkách chronické lymfocytární leukémie | Theses on a related topic

33.
Gromesová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Dlouhé nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

34.
Haviernik, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Design real-time PCR testů pro rozlišení klinicky významných bakteriálních kmenů | Theses on a related topic

35.
Hodovská, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Věk odstavu u člověka: přehled | Theses on a related topic

36.
Holubcová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Modely in vitro studia imunomodulací vyvolaných toxickými látkami | Theses on a related topic

37.
Hubáčková, Olga
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Nutriční prevence nádorových onemocnění | Theses on a related topic

38.
Hubinka, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Vliv imunizace na vybrané hematologické faktory | Theses on a related topic

39.
Chaloupka, Anna maiden name: Kilianová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání | Theses on a related topic

40.
Chocholová, Eva maiden name: Svobodová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace bakteriálně přenosných nemocí z historického zubního kamene | Theses on a related topic

41.
Jagošová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Charakteristika vybraných univerzálních nádorových antigenů | Theses on a related topic

42.
Jakubíčková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Interakce Staphylococcus aureus s hostitelem a jejich vliv na expresi faktorů virulence | Theses on a related topic

43.
Jakubíčková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv antimikrobiálních látek na frekvenci transdukce u bakterií rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

44.
Janeček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Vybrané změny a zapojení imunitního systému člověka při infekci Borrelia burgdorferi sensu lato | Theses on a related topic

45.
Jankůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Analýza genomu Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) | Theses on a related topic

46.
Jurásková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Střevní mikrobiota a imunitní systém | Theses on a related topic

47.
Jurková, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Alergická onemocnění u žáků základních škol v okrese Brno - venkov | Theses on a related topic

48.
Karhánková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Úloha proteinu RAB-8 v rámci obranné reakce rostlin tabáku | Theses on a related topic

49.
Kohutková Lánová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Exprese a aktivita ABC transportérů odpovědných za MDR u mES buněk | Theses on a related topic

50.
Kolmanová, Markéta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Deregulace exprese B-lymfocytů v průběhu buněčného stárnutí | Theses on a related topic