Theses on a related topic (having the same keywords):

peptidase, cathepsin b, inhibitor peptidaz, yeasts, peptidase inhibitor, katepsin b, katepsin l, yeast two-hybrid system, cathepsin l, kvasinky, cystatin, eudiplozoon nipponicum, kvasinkovy dvouhybridni system, peptidaza, stefin, trichinella spiralis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Matiášková, Ilona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metody testování imunomodulačních vlastností parazitárních proteinů | Theses on a related topic Display description

2.
Roudnický, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Možnosti „cell free“ expresních systémů pro přípravu rekombinantních proteinů parazitických červů | Theses on a related topic

3.
Roudnický, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití „cell free“ expresních systémů pro přípravu rekombinantních proteinových inhibitorů peptidáz Eudiplozoon nipponicum | Theses on a related topic

4.
Černý, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Genom pivovarskych kvasinek | Theses on a related topic

5.
Čmielová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Kvasinky a jejich využití | Theses on a related topic

6.
Čmielová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Stanovení fyziologických a genetických aspektů flokulace průmyslových kmenů kvasinek | Theses on a related topic

7.
Čmielová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek. | Theses on a related topic

8.
Dressler, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Role sestřihu mRNA v hormonálních drahách rostlin | Theses on a related topic

9.
Fidrich, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Víno a mikroorganizmy | Theses on a related topic

10.
Jurčová, Františka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Epidemiologie kandidémií ve FN Brno, laboratorní identifikace kvasinek | Theses on a related topic

11.
Krescanková, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Historie, původ a charakteristika technologicky významných kvasinek | Theses on a related topic

12.
Kubesová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Study of the microorganism properties using electromigration techniques | Theses on a related topic

13.
Kuchyňa, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza úrovně exprese vybraných genů parazita Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) | Theses on a related topic

14.
Orsághová, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace, charakterizace a porovnání vybraných proteolytických enzymů prachových a parazitických roztočů Dermatophagoides pteronyssinus a Varroa destructor | Theses on a related topic

15.
Richterová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Laktátdehydrogenasy u kvasinky Saccharomyces cerevisiae | Theses on a related topic

16.
Sajlerová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Tkáňová lokalizace vybraných proteinů Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) | Theses on a related topic

17.
Saleh, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Role protein-proteinových interakcí v N6-adenosyl methylacích mRNA | Theses on a related topic

18.
Vašková, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Mikrobiologické aspekty biopotravin a běžných potravin | Theses on a related topic

19.
Adamus, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Exprese lidských glykosyltransferas v kvasinkách s upravenou glykosylací | Theses on a related topic

20.
Adamus, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Lidská N-acetylglukosaminyltransferasa GnT-I a její exprese v odlišných eukaryotických systémech | Theses on a related topic

21.
Albrechtová, Barbara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Optimalizace in vitro biotestů pro zrychlené testování endokrinní disrupce | Theses on a related topic

22.
Bačová, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Studium vazebných vlastností lektinů pomocí aglutinace buněk | Theses on a related topic

23.
Buráňová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Kvasinky jako modelový organismus v ekotoxikologii | Theses on a related topic

24.
Buráňová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Charakterizace a využití kvasinkového in vitro modelu pro hodnocení estrogenního potenciálu látek | Theses on a related topic

25.
Fidrich, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Selekce kmene Saccharomyces cerevisiae pro výrobu beta-glukanu v provozním měřítku | Theses on a related topic

26.
Fojt, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Biophysics
Dissertation defense: Působení elektromagnetických polí na biologické systémy | Theses on a related topic

27.
Jankůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Analýza genomu Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) | Theses on a related topic

28.
Kij, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva a nápojů na bázi piva | Theses on a related topic

29.
Krescanková, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Charakteristika kvasinek rodu Saccharomyces využívaných v technologiích | Theses on a related topic

30.
Křížová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Sledování přítomnosti kvasinek v močovém sedimentu u pacientů s diabetem mellitus | Theses on a related topic

31.
Markvartová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití homologní rekombinace u kvasinkového dvoj- hybridního systému pro vývoj rekombinantních protilátek cílených pro aplikace in vivo. | Theses on a related topic

32.
Matoulková, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Klasifikace a význam kvasinek využívaných v pivovarské technologii | Theses on a related topic

33.
Nováková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Využití kvasinky Saccharomyces cerevisiae pro studium proteinových interakcí | Theses on a related topic

34.
Nováková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Využití kvasinek při studiu proteinových komplexů | Theses on a related topic

35.
Pučová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Výroba piva | Theses on a related topic

36.
Reslová, Nikol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Parasitology
Dissertation defense: Moderní multiplexní metody pro detekci parazitů | Theses on a related topic

37.
Richweissová, Ľudmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Charakterizace funkce proteinů zapojených do regulace délky telomer | Theses on a related topic

38.
Sekerková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití nanopórového sekvenování pro analýzu genomů helmintů | Theses on a related topic

39.
Shpet, Polina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Jaderné faktory interagující s telomerázou | Theses on a related topic

40.
Skrypnykova, Ievgeniia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Využití kvasinek při studiu funkce chromatinových komplexů | Theses on a related topic

41.
Souček, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Technologické stresy pivovarských kvasinek | Theses on a related topic

42.
Šplíchalová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Způsob degradace hostitelské kostní tkáně motolicemi rodu Troglotrema a hlísticemi rodu Skrjabingylus | Theses on a related topic

43.
Trčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Současné možnosti detekce a analýzy proteinových interakcí | Theses on a related topic

44.
Ušák, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Použití netradičních kmenů kvasinek v pivovarské praxi | Theses on a related topic

45.
Večerková, Jaroslava maiden name: Daňsová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Kvasinkové modely pro detekci endokrinně disruptivních látek | Theses on a related topic

46.
Vontrobová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Využití Saccharomyces cerevisiae pro výrobu piva a vína | Theses on a related topic

47.
Vontrobová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Charakterizace kvasinek podílejících se na kvašení hroznového moštu | Theses on a related topic

48.
Vorel, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Bioinformatické analýzy "-omů" parazitických červů se zaměřením na serinové peptidázy Eudiplozoon nipponicum | Theses on a related topic

49.
Zábrady, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Immunomodulation as functional proteomics tool for cytokinins signalling study in Arabidopsis thaliana. | Theses on a related topic