Theses on a related topic (having the same keywords):

interleukins, creatine kinase, erytrocyty, komplement, cytokines, laktatdehydrogenasa, leukocyty, zanet, trombocyty, complement, alanine aminotransferase, thrombocytes, interleukiny, inflammation, kreatinkinasa, ultramarathon, neutrofily, erythrocytes, lactate dehydrogenase, alaninaminotransferasa, cytokiny, neutrophils, hematokrit, ultramaraton, hematocrit, leukocytes

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Miličková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Vliv stresu vytrvalostních závodů na imunitní a fyziologické parametry | Theses on a related topic Display description

2.
Píšťková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Hematologické, imunologické a biochemické parametry u vytrvalostních sportovců se zaměřením na cyklisty | Theses on a related topic

3.
Rodová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Monitoring vybraných fyziologických parametrů sportovců během zátěže | Theses on a related topic

4.
Šullová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Studium změn fyziologických parametrů krve u vybraných skupin vytrvalostních sportovců | Theses on a related topic

5.
Budayová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defense: Anémie v těhotenství | Theses on a related topic

6.
Gallová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Immunology
Dissertation defense: Modulace funkční aktivity fagocytů látkami s prozánětlivými, protizánětlivými a antioxidačními účinky | Theses on a related topic

7.
Hamšíková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Sledování změn neuropoetických cytokinů po simulaci zánětu a při buněčném stresu | Theses on a related topic

8.
Kolářová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: The role of myeloperoxidase in the regulation of thrombocyte physiology. | Theses on a related topic

9.
Kremserová, Silvie maiden name: Gajdová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace vazby myeloperoxidasy na erytrocyty | Theses on a related topic

10.
Šullová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Změna fyziologických parametrů krve u sportovců po dlouhodobé zátěži | Theses on a related topic

11.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Produkce cytokinů v důsledku antigenních stimulů při fágové terapii | Theses on a related topic

12.
Krejčíř, Radovan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Transkripční faktory a jejich signální dráhy u zánětlivých procesů | Theses on a related topic

13.
Kremserová, Silvie maiden name: Gajdová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: The role of myeloperoxidase in vascular inflammation | Theses on a related topic

14.
Mach, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Změna vybraných fyziologických a imunologických parametrů krve u sportovců po dlouhodobé zátěži | Theses on a related topic

15.
Antovská, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Účinek frakcí polyanilinových nanočástic na oxidační vzplanutí lidských neutrofilů | Theses on a related topic

16.
Bohálová, Natália
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha proteinu IFI16 v rozpoznávání DNA a buněčných procesech | Theses on a related topic

17.
Bořilová Linhartová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Role genetických faktorů v etiopatogenezi vybraných onemocnění dutiny ústní | Theses on a related topic

18.
Crhánová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Živé vakcíny, vrozená imunitní odpověď a kolonizace kuřat salmonelami. | Theses on a related topic

19.
Divišová, Šárka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Význam postižení tenkých vláken v patofyziologii bolestivé diabetické neuropatie | Theses on a related topic

20.
Drdúlová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Hematopoetické diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

21.
Elčknerová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Vliv přirozené imunity na ornamentaci a kondici ptáků | Theses on a related topic

22.
Fabešová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Imunohematologické vyšetření protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

23.
Fidlerová, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv prozánětlivých mediátorů na metabolismus oxidu dusnatého u endoteliálních buněk | Theses on a related topic

24.
Fidlerová, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Úloha nitrovaných mastných kyselin v rozvoji zánětlivé odpovědi v cévním endotelu | Theses on a related topic

25.
Formanová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Molekulární neuropatogeneze klíšťové encefalitidy | Theses on a related topic

26.
Gardavská, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium vlivu proteinů produkovaných probiotickými organismy na dysbiózu střevního traktu | Theses on a related topic

27.
Gebauerová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Zánět močového měchýře u žen a alternativní medicína | Theses on a related topic

28.
Havelka, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: In vitro testování účinnosti na komplementu závislé cytotoxity nových monoklonálních protilátek určených pro léčbu B-buněčných malignit | Theses on a related topic

29.
Hlavová, Karolina maiden name: Babičková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Nespecifické humorální faktory antibakteriální imunity psů | Theses on a related topic

30.
Hrabčáková, Viera
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Hematopoetické kmeňové bunky kostnej drene: úloha cytokínov v kultivácii a diferenciácii kmeňových buniek in vitro a ich význam v experimentálnej onkológii | Theses on a related topic

31.
Hruda, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (4-years) / Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
Dissertation defense: Vliv metabolického stavu buňky na vnímavost k apoptóze indukované oxidačním stresem: studie na buněčné linii K-562 | Theses on a related topic

32.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv genetické variability na funkci miRNA u pacientů s psoriázou | Theses on a related topic

33.
Chocholáč, Dalimil
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Tuberkulózní a ostatní mykobakteriální záněty v kloubních oblastech - diagnostika, terapie, úskalí léčby, komplikace | Theses on a related topic

34.
Kocurková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Charakterizace buněčné smrti neutrofilních granulocytů spojené s oxidativním vzplanutím | Theses on a related topic

35.
Kohoutek, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Biologické vlastnosti materiálů - produktů nanotechnologií | Theses on a related topic

36.
Krečmerová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Extrakce geometrických parametrů buněk ve 2-D obrazech z optické mikroskopie | Theses on a related topic

37.
Lefnerová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Mechanismus formování rozet u erytrocytů a sledování vlivu boreliových izolátů na tento proces v souvislosti s AB0 systémem | Theses on a related topic

38.
Lipková, Jolana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Geny kontrolující cirkadiánní rytmicitu a zánět v patofyziologii kardiovaskulárního systému | Theses on a related topic

39.
Macečková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Struktura a funkce glykokalyx endotelilálních buněk | Theses on a related topic

40.
Macečková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Role caveolinů v regulaci základních buněčných procesů u endoteliálních a imunitních buněk | Theses on a related topic

41.
Madarásová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Řízená diferenciace pluripotentních kmenových buněk: definitivní hematopoéza | Theses on a related topic

42.
Miklíková, Ivana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport, Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Tuková tkáň jako endokrinní orgán | Theses on a related topic

43.
Mikulová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Post-transkripční modifikace histonových proteinů buněk myeloidní řady | Theses on a related topic

44.
Moudrá, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Myelopoéza v ontogenezi | Theses on a related topic

45.
Nechvátalová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Microbiology and Immunology (4-years) / Medical Microbiology and Immunology
Dissertation defense: Flowcytometrická analýza periferních lymfocytů nemocných s primárními poruchami tvorby protilátek | Theses on a related topic

46.
Nechvátalová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology
Advanced Master's thesis defense: Flowcytometrická analýza periferních lymfocytů nemocných s primárními poruchami tvorby protilátek | Theses on a related topic

47.
Novotná, Lenka maiden name: Novotná
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Záněty předního segmentu oka | Theses on a related topic

48.
Novotná, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Oxidativní stres a revmatoidní artritida | Theses on a related topic

49.
Pantůčková, Dagmar
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Nepravidelné antierytrocytární protilátky u klientů FN Brno – analýza příčin imunizace | Theses on a related topic

50.
Pastyřík, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Antiflogistické ozáření - výsledky léčby | Theses on a related topic