Theses on a related topic (having the same keywords):

filharmonie bohuslava martinu, regional library of frantisek bartos in zlin, regional art gallery in zlin, educational programs, edukacni programy, southeast moravia museum in zlin, bohuslav martinu philharmonic orchestra, krajska knihovna frantiska bartose ve zline, mestske divadlo zlin, muzeum jihovychodni moravy ve zline, vychovne koncerty, krajska galerie vytvarneho umeni ve zline, the city theatre in zlin, educational concerts

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Galiová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Komparace uměleckého vzdělávání v České republice a Francii se zaměřením na edukační programy muzeí a galerií | Theses on a related topic Display description

2.
Hřibová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Gallery Education and Arts Facilitation
Master's thesis defence: Socha jako téma animace (Hana Wichterlová, Wilhelm Lehmbruck, Lukáš Rittstein) | Theses on a related topic

3.
Křiváková, Vilma
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Poslech vážné hudby v hudební výchově a jeho pozitivní vliv na žáky základních škol | Theses on a related topic

4.
Mažárová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Návrh edukačních programů Domu umění Jihomoravského muzea ve Znojmě | Theses on a related topic

5.
Pohanková, Jindřiška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Sociální programy pro seniory | Theses on a related topic

6.
Poláková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Doprovodné programy pro krátkodobé výstavy Památníku písemnictví na Moravě zaměřené na děti předškolního věku a školní skupiny | Theses on a related topic

7.
Sadílková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Prezentace objektu Michalova statku a návrh edukačního programu pro předškolní děti | Theses on a related topic

8.
Soldatová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Hudební život ve Zlíně po roce 1918 | Theses on a related topic

9.
Stránská, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Didaktické využití zoologických preparátů | Theses on a related topic

10.
Bačovský, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Životní prostředí regionu Litovelsko v gymnaziální výuce | Theses on a related topic

11.
Bartejsová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozštěp páteře a kvalita života mladých lidí s touto diagnózou | Theses on a related topic

12.
Baumannová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Tři Maryši v režii Martina Františáka | Theses on a related topic

13.
Doláková, Olga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Vzdělávací funkce muzeí a galerií se zaměřením na středoškolské publikum | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vzdělávací funkce muzeí a galerií se zaměřením na středoškolské publikum | Theses on a related topic

14.
Doleželová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Návrhy edukačních programů pro 6. ročník Týdne výtvarné kultury v Muzeu města Brna | Theses on a related topic

15.
Donutilová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Lektorské programy Muzea Vysočiny Třebíč a jejich význam pro instituci | Theses on a related topic

16.
Ferencová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Metody práce s žákem na výchovných koncertech | Theses on a related topic

17.
Filová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Comparative and Art Studies
Master's thesis defence: Vybrané divadelní adaptace románu Mistr a Markétka po r. 1989 | Theses on a related topic

18.
Himmerová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Učitelovo pojetí vzdělávacího oboru tělesná výchova na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

19.
Karasová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics with a view to Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Melodram Smrt Hippodamie - hudba a divadlo | Theses on a related topic

20.
Karlíková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Hlavní scéna Městského divadla Zlín v letech 2000-2012 | Theses on a related topic

21.
Karlíková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Inscenace a projekty Městského divadla Zlín zaměřené na děti a mládež (2005-2015) | Theses on a related topic

22.
Kočířová, Zuzana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Komparace vzdělávacího programu "Základní škola" a "ŠVP ZV" v oboru TV ve vybraných školách | Theses on a related topic

23.
Kolářová, Blanka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Alternativní přístupy v edukaci žáků romského etnika | Theses on a related topic

24.
Kordíková, Alice
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Edukační programy v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou | Theses on a related topic

25.
Kupcová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Tvorba edukačního programu v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích | Theses on a related topic

26.
Lolloková, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Dramaturgie vzdělávacích programů v České filharmonii | Theses on a related topic

27.
Michelová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Průběh sametové revoluce v roce 1989 v divadlech ve Zlíně a v Uherském Hradišti | Theses on a related topic

28.
Mikulová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Působení Petra Veselého na postu uměleckého šéfa Městského divadla Zlín v letech 1997-2000 | Theses on a related topic

29.
Mirová, Erika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Současné technologie ve vzdělávání v zoo a design vzdělávací úlohy v kontextu virtuální reality | Theses on a related topic

30.
Moravcová, Stanislava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Didaktický projekt pro zámek Orlík nad Vltavou | Theses on a related topic

31.
Orálková, Helena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Mnemotechniky ve vzdělávacích pořadech městských knihoven: implementace do lekcí pro KJM | Theses on a related topic

32.
Ottová, Vilma
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití metod reedukace dyskalkulie při nápravě matematických obtíží

33.
Pavézková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: "Tomík dětem" - lektor na cestách | Theses on a related topic

34.
Pecinová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Integrované vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

35.
Posníková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Pan Kolpert na českých jevištích | Theses on a related topic

36.
Pospíšilová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Speciálně pedagogická diagnostika a sebehodnocení žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole praktické | Theses on a related topic

37.
Římovská, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Sexuální výchova žáků s lehkou mentální retardací | Theses on a related topic

38.
Suchá, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Romány Michaila Bulgakova v réžii a dramatizácii Doda Gombára | Theses on a related topic

39.
Suchánková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Tomáš Baťa jako mýtus a skutečnost na jevišti Městského divadla Zlín | Theses on a related topic

40.
Tobiášová, Nikola
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Special Education
Master's thesis defence: Komparace vzdělávacího programu "Základní škola" a "Školních vzdělávacích programů" v oboru TV ve vybraných školách | Theses on a related topic

41.
Trčálková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Koncept výstavy o designu obuvi v Československu po roce 1945 | Theses on a related topic

42.
Vašicová, Marta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Využívání počítačů v předškolním vzdělávání | Theses on a related topic

43.
Veletová, Žaneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Mladí lidé v muzeu. Nabídka vzdělávacích programů vybraných brněnských muzeí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a postoje mladých lidí k muzeím a jejich programům. | Theses on a related topic

44.
Vobůrková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Muzeum Vysočiny Třebíč se zaměřením na vzdělávací programy | Theses on a related topic

45.
Vonešová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Srovnání předškolního vzdělávání v ČR před rokem 1989 se současným stavem | Theses on a related topic

46.
Vystrčil, Štěpán
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Srovnání podmínek tvorby školních vzdělávacích programů v oboru TV na pilotních a běžných základních školách | Theses on a related topic

47.
Walterová, Denisa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Spolupráce knihovny a muzea: případová studie | Theses on a related topic

48.
Žaludková, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Herec Dušan Sitek a jeho působení v Městském divadle Zlín | Theses on a related topic

49.
Židíková, Veronika maiden name: Vávrová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Koncept zřízení muzea města Opočno | Theses on a related topic