Theses on a related topic (having the same keywords):

predatory pricing models, predatory pricing, hospodarska soutez, modely predace, recoupment, antitrust, predatorske ceny, soutezni pravo, competition, competition law

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šilhán, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Dominantní postavení a jeho zneužití cenovými praktikami | Theses on a related topic Display description

2.
Salačová, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Fúze a akvizice z pohledu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

3.
Vítek, Bohumil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Evropeizace českého práva | Theses on a related topic

4.
Drbolová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Tzv. predátorské ceny v evropském a americkém antitrustovém právu | Theses on a related topic

5.
Heřmanová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prioritizace v soutěžním právu a její aplikační problémy | Theses on a related topic

6.
Hurníková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztahy mezi ochranou spotřebitele a (kvalitativní a existenční - antitrustovou i "protinekalosoutěžní") ochranou soutěže | Theses on a related topic

7.
Klobáska, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Metodologické problémy vykořisťovatelského zneužití tržní moci a jejich odraz v tuzemských i zahraničních rozhodnutích antitrustových orgánů | Theses on a related topic

8.
Ondrejová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Národní šampióni a hospodářská soutěž | Theses on a related topic

9.
Oramus, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského soutěžního práva - vývoj a trendy | Theses on a related topic

10.
Stehlík, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Metodologické problémy vykořisťovatelského zneužití tržní moci a jejich odraz v tuzemských i zahraničních rozhodnutích antitrustových orgánů | Theses on a related topic

11.
Tornová, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepojmenované soudcovské skutkové podstaty v antitrustu | Theses on a related topic

12.
Urbaczka, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Současná hospodářská krize a její výzvy pro úpravu a aplikaci soutěžních pravidel | Theses on a related topic

13.
Bočánek, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zakázané formy konkurence | Theses on a related topic

14.
Cardová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Dohody narušující soutěž v komunitárním a českém právu | Theses on a related topic

15.
Czechová, Dominika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Metody výpočtu škody vzniklé porušením antitrustových předpisů | Theses on a related topic

16.
Dobrý, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza aktuálních případů zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

17.
Ferechová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů | Theses on a related topic

18.
Fojtová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na soukromí a obchodní prostory při ochraně hospodářské soutěže | Theses on a related topic

19.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu | Theses on a related topic

20.
Hašová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení v rozhodovací praxi ÚOHS a v judikatuře tuzemské i zahraniční | Theses on a related topic

21.
Hofman, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dopady evropské integrace na sport | Theses on a related topic

22.
Hurníková, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Bachelor's thesis defense: Mikroekonomické aspekty integrace obchodních společností v České republice | Theses on a related topic

23.
Chytková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Antimonopolní politika a regulace síťových odvětví | Theses on a related topic

24.
Jakša, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business, Law and Business
Bachelor's thesis defense: Dopady globalizace mezinárodního obchodu na české podniky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dopady globalizace mezinárodního obchodu na české podniky | Theses on a related topic

25.
Janák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Objektivní ospravedlnění v evropském kontextu zneužití dominance | Theses on a related topic

26.
Kapičková, Eliška
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Případy zneužití dominantního postavení v České republice | Theses on a related topic

27.
Kelblová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Civil Law
Dissertation defense: Ochrana spotřebitele ve vztahu k právům duševního vlastnictví | Theses on a related topic

28.
Kupčík, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing) | Theses on a related topic

29.
Kyzlinková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teoretické a praktické problémy sukcese v odpovědnostních právních vztazích včetně přenosu odpovědnosti v rámci koncernu | Theses on a related topic

30.
Marešová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Generální klauzule v právu proti nekalé soutěži a v zákoně o regulaci reklamy

31.
Matúšů, Dagmar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnávací reklama v judikatuře vybraných evropských soudů | Theses on a related topic

32.
Minárik, Marián
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analysis and Theoretical Implications of the Topical European Competition Case Law Concerning Price Discrimination | Theses on a related topic

33.
Mrázek, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Economic Policy, Political Science
Bachelor's thesis defense: Techniky vymezení relevantního trhu | Theses on a related topic

34.
Mrázek, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Leniency program z hlediska teorie her | Theses on a related topic

35.
Neruda, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Vybrané právní problémy posuzování fúzí a akvizicí z hlediska soutěžního práva České republiky a Evropské unie | Theses on a related topic

36.
Nováková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Behaviorální ekonomie a její vliv (jako inspirace a korektiv) na soukromoprávní úpravy | Theses on a related topic

37.
Orgoník, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná správa)
Master's thesis defence: Právní a ekonomické aspekty vertikálních kartelů | Theses on a related topic

38.
Petrová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Law of the European Union)
Advanced Master's thesis defense: Veřejná podpora v kontextu letecké dopravy - vývoj právní úpravy | Theses on a related topic

39.
Příkazská, Monika maiden name: Tichá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Katalogové podvody z hlediska poškozených | Theses on a related topic

40.
Rossmann, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Regulace přeměn obchodních korporací v rámci hospodářské soutěže. | Theses on a related topic

41.
Roubík, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Státní podpory v judikatuře ESD | Theses on a related topic

42.
Strnádková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Moderní distribuční systémy se zaměřením na farmacii | Theses on a related topic

43.
Svoboda, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Použití ekonomických hledisek v soutěžním právu | Theses on a related topic

44.
Swiech, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace práva proti zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

45.
Šeda, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v energetice | Theses on a related topic

46.
Šemora, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic

47.
Šmerdová, Renata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řešení soutežních sporů v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

48.
Trnovec, Juraj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Klamavá reklama na internetu | Theses on a related topic

49.
Varšo, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prohibition of Premerger Coordination between Competitors ("Gun-jumping") | Theses on a related topic

50.
Vích, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz konkurence ve smluvním právu | Theses on a related topic